KESK Antalya Şubeler Platformu;yönetici ve üyelerinin mücadele değerlerini

hedef alan  baskılara karşı sessiz kalmayacaklarını göstermek ve tutuklu bulunan arkadaşlarıyla dayanışma amacıyla  bir basın açıklaması yaparak  tutuklu arkadaşlarına kart gönderdi.

Güllük  PTTi önünde  bir araya gelen KESK üyeleri sloganlarla KESK’e dönük baskı ve tutuklamaları protesto ettiler. KESK üyeleri sık sık  “KESK’li tutsaklar onurumuzdur, Baskılar bizi yıldıramaz,Zafer direnen emekçinin olacak, Yaşasın örgütlü mücadelemiz, Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek,İşte sendika işte KESK…” şeklinde slogan attı.

KESK adına basın açıklamasını  KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve BES Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar okudu.

KESK Dönem sözcüsü Ayar “Türkiye’de kamu emekçileri sendikal hareketinin öncüsü, “Küresel kapitalizmin sendikaları boğmak isteyen akıntısına karşı kürek çekenlerin” örgütlü gücü KESK’in sesini kısmak isteyenlerin şaibeli operasyonları tüm kamuoyunca bilinmektedir. KESK’in mücadelesine gölge düşürmek ve yandaş sendikaların önünü açmak amacıyla yapılan söz konusu operasyonlar sonucunda toplam 70 üye ve yöneticimiz hala tutukludur. Ayrıca bağlı sendikamız Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Öğrenci Komisyonu üyesi 13 tıp ve sağlık öğrencisinin halen tutuklu olması,  AKP’nin sağlık politikalarına başkaldıran sağlık emekçilerinin üzerinde artırdığı baskısının en somut örneklerindendir.” dedi.

KESK Dönem Sözcüsü Ayar  “Tutuklanan KESK üye ve yöneticilerine emniyet ve mahkeme aşamalarında tamamen sendikal faaliyetler kapsamında yapılan eylem ve etkinlikler ile ilgili sorular sorulduğu da yine tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Yasal sendikal faaliyetler üzerinden zoraki “yasa dışı” birtakım suçlamalar yaratılarak gerçekleşen tutuklamalar nedeniyle “hukuk” ve “adalet” kavramları büyük bir yara almıştır. Bütün bu süreçler boyunca savcılık, tamamen emniyetin bilgilendirmesi ve yönlendirmesiyle hareket etmiştir. “Sanık lehine delil toplama”, “Masumiyet karinesi” vb gibi en temel Ceza Hukuku ilkeleri çiğnenerek haklarında dava bile açılmayan pek çok arkadaşlarımıza fiilen suçlu muamelesi yapılmış olması dikkat çekicidir.

İstiklal Mahkemeleri’nden, 12 Mart ve 12 Eylül’ün askeri mahkemelerine ve DGM’lere uzanan bir “olağanüstü hukuk” geleneği AKP döneminde de bozulmamıştır. Özel Yetkili Mahkemeler ile olağanüstü yargılama yöntemleri bir kez daha devreye sokulmuştur. Olağan koşullarda kabahat bile sayılmayacak eylemler suç kapsamında değerlendirilerek, geniş kapsamlı bir tutuklama furyası başlatılmıştır. 3. yargı paketi ile Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılacağı iddia edilse de paketten sadece olağanüstü yargılama rejimini daha da pekiştirecek yeni düzenlemeler çıkmıştır.”dedi

KESK Dönem Sözcüsü Ayar “25 Haziran’da gözaltına alınıp tutuklanan arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin sona erdirilmesi için yaptığımız itirazı değerlendiren Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi sadece iki cümle ile itirazımızı reddetmiştir. 10.07.2012 tarihli mahkeme kararına, Cumhuriyet Savcısının yazılı mütalaasında belirttiği “Şüphelilerin üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna göre şüpheli vekillerinin taleplerinin reddine karar verilmesi” görüşü dayanak olarak gösterilmiştir.  Oysa 3. yargı paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa ile tutuklama tedbirinin uygulanmasının şartları ağırlaştırılmış ve adli kontrol hükümlerinin uygulanması için süre şartı kaldırılmıştır. Buna göre; tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu amaçla bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda, kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedenlerinin varlığı ile tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunun somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça yazılması gerektiği vurgulanmaktadır.

3. Yargı paketi ile getirilen düzenlemelerle tutuklamanın bir tedbir olarak başvurulacak son çare olması öngörülmekte ve adli kontrol hükümlerine başvurulabilmesinin önü açılmaktadır. Görüldüğü üzere düzenleme, yoruma yer bırakmayacak şekilde açıktır. Buna rağmen, eli kanlı katiller salıverilirken, KESK’lilerin ve tıp öğrencilerinin halen tutuklu olmalarını anlamak mümkün değildir.

Diğer taraftan aynı paket içerisinde yapılan düzenlemeyle arkadaşlarımızın suçlandıkları kanun maddelerinde ceza indirimleri öngörülmüş, erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanabilirliği sağlanmıştır. Tüm bu sebeplerle KESK’lilerin ve tıp öğrencilerinin tutukluluk durumunun 6352 Sayılı Yasanın getirdiği düzenlemeler uyarınca tekrar gözden geçirilmesi gerektiği açıktır.

Arkadaşlarımıza isnat edilen suça karşılık gelen hapis cezaları için lehe düzenlemeler yapıldığı ve bu suçların bir kısmının erteleme kapsamına alınması göz önüne alınarak bütün KESK’li arkadaşlarımızın tahliyelerine karar verilmesi gerekmektedir. Hukuk ve adalet kavramına olan güvenin son derece azaldığı bir dönemde KESK’li tutukluların ve tıp öğrencilerinin tahliye edilmesi, hukuk alanında yaşanan derin güven erozyonunu az da olsa azaltacaktır. Konfederasyonumuz ve sendikalarımız üzerindeki baskı ve yıldırma politikalarına son verilmeli, tek suçları sendikal faaliyet yürütmek olan KESK’liler ve sağlık hakkı mücadelesinin genç neferleri olan tıp ve sağlık öğrencileri derhal serbest bırakılmalıdır.” Dedi

Basın açıklamasının ardından KESK üyeleri Güllük postanesine girerek tutuklu bulunan KESK üyelerine dayanışma kartları gönderdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here