Antalya Birleşik Haziran Hareketi Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi Gazeteci Evi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek yürüttükleri çalışmaları paylaştı.

Birleşik Haziran Hareketi adına basın metnini okuyan Zeynel Abidin Ergen “Türkiye genelinde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, kamucu, dayanışmacı, laik, bağımsız, toplumcu bir cumhuriyet ve ülke için; gericiliğe, faşizme, emperyalizme, piyasacı yağma düzenine ve bunları temsil eden AKP rejimine karşı birlikte mücadele etme kararlılığında olanlar 30 Ağustos 2014 tarihinde toplanarak ‘Gericiliği ve faşizmi yeneceğiz’ hedefiyle ortak bir irade oluşturulma kararını aldılar. 19 Ekim Pazar günü ODTÜ Vişnelik’te yapılan ikinci toplantıda ortak yürüyüşün adı ‘Birleşik Haziran Hareketi’ olarak belirlediler. ‘Birleşik’ diyoruz çünkü evimize, ocağımıza, sokağımıza, aşımıza, işimize, cinsiyetimize, inancımıza; kısaca insanca yaşama ve güzel olan her şeye yapılan bir büyük saldırıya karşı birleşiyoruz” dedi.

Antalya Meclisi Kuruldu
Zeynel Abidin Ergen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Haziran diyoruz çünkü her şeyin kirlendiği, umutsuzluğun hakim olmaya başladığı bir zamanda, bütün bunları değiştirmenin ve başka bir dünyayı kurmanın mümkün olduğunun kanıtıdır Haziran. ‘Hareket’ diyoruz çünkü eşitlikçi, özgürlükçü, paylaşımcı, dayanışmacı, barışçı, ilerici ve laik bir gelecek için tüm demokratik güçlerin birlikte harekete geçmesi gerektiğine inanıyoruz. 19 Ekim Vişnelik Toplantısı’nda Birleşik Haziran Hareketi’nin, tüm illerde forumlar örgütleyerek yürüyüşü büyütmesine, bütün Türkiye’de yerel meclislerin kurulmasına ve yerel meclislerden seçilen temsilcilerle Türkiye Meclisi’nin oluşturulmasına karar verildi. İşte bu çerçevede bizler de 16 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da yaptığımız forumda, somut bir adım attık ve Birleşik Haziran Hareketi Antalya Meclisi’ni kurduk.”

Antalya Meclisi’nin Geçici İl Koordinasyonu’nu belirlediğini de ifade eden Ergen, “Önümüzdeki günlerde Antalya Meclisi ikinci formunu toplayacak, Birleşik Haziran Hareketi’nin yol haritasını tartışacak, önerilerle zenginleştirecek ve Türkiye Meclisi’ne göndereceği delegelerini belirleyecektir. Kamuoyuna sesleniyoruz: Evimizi, ocağımızı, doğamızı, aşımızı, işimizi birlikte savunmak sokaklarımızı, okullarımızı, derelerimizi, özgürlüklerimizi geri almak, yaşamımıza, yaşam biçimimize dokunmalarına izin vermemek, bu köhnemiş düzeni zalimlerin başına yıkmak, Eşitlikçi, özgürlükçü, bağımsızlıkçı, laik, kamucu, dayanışmacı yeni bir toplumsal düzenin kurucu iradesini birleşik direnişimizle kurmak için tüm halkımızı sokaklarda, meclislerde buluşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Yola Çıkıyoruz
Ergen, Antalya Birleşik Haziran Hareketi’nin 16 Kasım 2014 tarihinde yaptığı Forumu Sonuç Bildirgesi’ni de açıkladı: “AKP rejiminin mezhepçi faşist baskısı ile ülkenin tüm kaynaklarına yağma ve talan yoluyla el konuluyor. Toplumun tüm özgürlükçü-ilerici birikimi dini baskı altında yok edilmeye çalışıyor. Bizler, gericiliğe, faşizme, emperyalizme, piyasacı yağma düzenine ve bunları bugün temsil eden AKP rejimine karşı, eşitlikçi özgürlükçü, bağımsızlıkçı, laik, kamucu, dayanışmacı, yeni toplumsal bir düzenin kurucu iradesini birleşik bir direnişle yeniden inşa etme kararlılığındayız. Ve bizler ülkemizin bugününe ve geleceğine sahip çıkmanın direnmekten ve halkın birleşik örgütlü mücadelesinden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bizler,2013 Haziranıyla; Her şeyin kirlendiği umutsuzluğun hakim olmaya başladığı bir zamanda, değiştirmenin mümkün olduğunu gördük.

Barikatlar kurduk. Ama barikatların ardında dayanışmacı-paylaşmacı bir hayat da kurduk. Onların zalimliği karşısında insanın ne de güçlü olabileceğini gösterdik. Haziran, bir direniş değildi sadece bir ülke tahayyülüydü, hayaliydi. Biz hayallerimizi yarım bırakmamak için Haziran’dayız. Hayallerimize giden yolun sokaktan geçtiğini bildiğimiz için yeniden Haziran’dayız, Haziran’ı yeniden üretmek ve çoğaltmak için buradayız. Solun tüm örgütlü güçlerinin birlikteliğini içeren ama onun ötesinde asıl olarak tüm direnme eğilimlerini ve tüm direnen kesimlerin ortak sözü ve eyleminin hareketini kurmak için yola çıkıyoruz. Şimdi, Haziran’da TOMA’ların önündeki direnişimizi, barikatların ardında büyüttüğümüz yeni yaşam filizlerini, umutlarımızı ve hayallerimizi birlikte çoğaltmak için Antalya’dan da yola çıkıyoruz.”

Değerli Basın Emekçileri,
Türkiye genelinde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, kamucu, dayanışmacı, laik, bağımsız, toplumcu bir cumhuriyet ve ülke için; gericiliğe, faşizme, emperyalizme, piyasacı yağma düzenine ve bunları temsil eden AKP rejimine karşı birlikte mücadele etme kararlılığında olanlar:
30 Ağustos 2014 tarihinde toplanarak ‘Gericiliği ve Faşizmi Yeneceğiz’ hedefiyle ortak bir irade oluşturarak, 19 Ekim Pazar günü ODTÜ Vişnelik’te tekrar toplanıp bu ortak yürüyüşün adını “Birleşik Haziran Hareketi” olarak belirlediler.

“Birleşik” diyoruz çünkü, evimize, ocağımıza, sokağımıza, aşımıza, işimize cinsiyetimize, inancımıza; kısaca insanca yaşama ve güzel olan her şeye yapılan bir büyük saldırıya karşı birleşiyoruz.

“Haziran” diyoruz çünkü herşeyin kirlendiği, umutsuzluğun hakim olmaya başladığı bir zamanda, bütün bunları değiştirmenin ve başka bir dünyayı kurmanın mümkün olduğunun kanıtıdır Haziran.

“Hareket” diyoruz çünkü, eşitlikçi, özgürlükçü, paylaşımcı, dayanışmacı, barışçı, ilerici ve laik bir gelecek için tüm demokratik güçlerin birlikte harekete geçmesi gerektiğine inanıyoruz.

19 Ekim Vişnelik Toplantısı’nda Birleşik Haziran Hareketi’nin, tüm illerde forumlar örgütleyerek yürüyüşü büyütmesine, bütün Türkiye’de yerel meclislerin kurulmasına ve yerel meclislerden seçilen temsilcilerle Türkiye Meclisi’nin oluşturulmasına karar verildi.

İşte bu çerçevede bizler de, 16 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da yaptığımız forumda, somut bir adım attık ve Birleşik Haziran Hareketi Antalya Meclisi’ni kurduk.

Antalya Meclisi, Geçici İl Koordinasyonunu belirledi. Önümüzdeki günlerde Antalya Meclisi ikinci formunu toplayacak, Birleşik Haziran Hareketi’nin yol haritasını tartışacak, önerilerle zenginleştirecek ve Türkiye Meclisi’ne göndereceği delegelerini belirleyecektir.

• Değerli Basın Emekçileri, sizler aracılığıyla kamuoyuna sesleniyoruz:
• Evimizi, ocağımızı, doğamızı, aşımızı, işimizi birlikte savunmak,
• Sokaklarımızı, okullarımızı, derelerimizi, özgürlüklerimizi geri almak,
• Yaşamımıza, yaşam biçimimize dokunmalarına izin vermemek,
• Bu köhnemiş düzeni zalimlerin başına yıkmak,
• Eşitlikçi, özgürlükçü, bağımsızlıkçı, laik, kamucu, dayanışmacı yeni bir toplumsal düzenin kurucu iradesini birleşik direnişimizle kurmak,
İçin tüm halkımızı sokaklarda, meclislerde buluşmaya davet ediyoruz.

ÇAĞRIMIZDIR
Birleşik Haziran Hareketi, anti-kapitalist, anti-emperyalist, anti-faşist ve gericiliğe karşı aşağıdaki ilke ve amaçlar doğrultusunda harekete geçecek bir halk örgütlenmesinin çağrıcısıdır.
-Ülkemizin faşist ve dinci/mezhepçi zorbalığa sürüklenmesine dur diyoruz.
-Emekçi sınıfların insanlık dışı çalışma koşullarına mahkum edilmesine, taşeronlaşmaya ve güvencesizliğe karşı, insanca bir yaşamı savunuyor, işçi cinayeti ve katliamlarının önlenmesi için mücadele ediyoruz.
-Piyasacı talan ekonomisine karşı çıkıyor, özelleştirme yağmasına karşı halkçı-kamucu bir ekonomiyi savunuyoruz.
– Dinin siyasal ve toplumsal yaşamı belirlemesine karşı laik ve özgür bir yaşam için bir araya geliyoruz.
-Bölgemizdeki emperyalist boyunduruğa karşı direnen halkların yanında yer alıyor, ülkemizin Ortadoğu’da savaşa sürüklenmesine karşı barışı savunuyor, bağımsız bir ülke ve kardeşce bir bölge istiyoruz.
-Kürt sorununun çözümünde özgürlük temelinde kardeşlik ve birlikte yaşama iradesine dayalı, adil, onurlu bir barışı ve eşit yurttaşlığı esas alan bir çözüm için güçlerimizi birleştiriyoruz.
-Her tür cinsel ayrımcılığa, şiddete ve baskıya karşı duruyor, kadın cinayetlerine son vermek için harekete geçiyoruz.
-Doğanın tahribine, kentlerimizin ve yaşam alanlarımızın kar amacıyla yağmalanmasına karşı mücadeleyi her alana yayıyoruz.
-Halkın söz ve karar sahibi olacağı Meclisleri her alanda kurup, geliştireceğiz.
Şimdi bu anlayışla bir araya geliyor, Haziran’da TOMA’ların önündeki direnişimizi, barikatların ardında büyüttüğümüz yeni yaşam filizlerini, umutlarımızı ve hayallerimizi birlikte çoğaltmak için Antalya’da yola çıkıyoruz.

Antalya Birleşik Haziran Hareketi

16 Kasım 2014 Antalya Forumu Sonuç Bildirgesi
AKP rejiminin mezhepçi faşist baskısı ile ülkenin tüm kaynaklarına yağma ve talan yoluyla el konuluyor.
Toplumun tüm özgürlükçü-ilerici birikimi dini baskı altında yok edilmeye çalışıyor.
Bizler,
Gericiliğe, faşizme, emperyalizme, piyasacı yağma düzenine ve bunları bugün temsil eden AKP rejimine karşı,
Eşitlikçi özgürlükçü, bağımsızlıkçı, laik, kamucu, dayanışmacı, yeni toplumsal bir düzenin kurucu iradesini birleşik bir direnişle yeniden inşa etme kararlılığındayız.
Ve bizler ülkemizin bugününe ve geleceğine sahip çıkmanın direnmekten ve halkın birleşik örgütlü mücadelesinden geçtiğini çok iyi biliyoruz.
Bizler,
2013 Haziranıyla;
Herşeyin kirlendiği umutsuzluğun hakim olmaya başladığı bir zamanda, değiştirmenin mümkün olduğunu gördük.
Barikatlar kurduk. Ama barikatların ardında dayanışmacı-paylaşmacı bir hayat da kurduk. Onların zalimliği karşısında insanın ne de güçlü olabileceğini gösterdik.
Haziran, bir direniş değildi sadece bir ülke tahayyülüydü, hayaliydi. Biz hayallerimizi yarım bırakmamak için Haziran’dayız.
Hayallerimize giden yolun sokaktan geçtiğini bildiğimiz için yeniden Haziran’dayız, Haziran’ı yeniden üretmek ve çoğaltmak için buradayız.
Solun tüm örgütlü güçlerinin birlikteliğini içeren ama onun ötesinde asıl olarak tüm direnme eğilimlerini ve tüm direnen kesimlerin ortak sözü ve eyleminin hareketini kurmak için yola çıkıyoruz.
Şimdi, Haziran’da TOMA’ların önündeki direnişimizi, barikatların ardında büyüttüğümüz yeni yaşam filizlerini, umutlarımızı ve hayallerimizi birlikte çoğaltmak için Antalya’dan da yola çıkıyoruz.
Yolumuz açık olsun hepimize kolay gelsin

Antalya Birleşik Haziran Hareketi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here