Antalya Tabip Odası’nın çağrısı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplananlar ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkması için eylem yaptı. Hastane önünde toplanan doktorlar ve sağlık emekçileri ellerinde pankart ve dövizlerle sağlıkta şiddeti protesto etti. “Sağlıkta Dönüşüm Ölüm Demektir” ve “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” sloganlarının sık sık atıldığı basın açıklaması sırasında yurttaşlar da alkışlarla doktorlara destek verdi.

Antalya Tabip Odası, Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde sağlık emekçilerinin de katıldığı bir basın açıklaması düzenledi. İstanbul’da Dr. Fikret Hacıosman’ın hastası tarafından öldürülmesinin ardından, son yıllarda sağlık emekçilerine yönelik artan şiddeti protesto eden sağlık emekçileri Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkartılmasını talep etti.

Nöbet Eylemleri Başlıyor
Hastane önünde kısa bir açıklama yapan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, Türk Tabipler Birliği’nin çağrısı üzerine toplandıklarını belirterek; “ Sağlık çalışanlarına yönelik her gün onlarca şiddet olayı yaşanıyor. TTB sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözümlerini kamuoyu ile paylaştığı. Şiddeti önlemede etkili olacak caydırıcı cezaları öngören yasa tasarısı hazırladı.” dedi

TBMM’de kabul edilmesi için elinden gelen her şeyi TTB olarak yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Şahin, “10 Ekim’de başlamak üzere 7 gün süreyle 18.00-20.00 saatleri arasında Antalya’nın önemli merkezlerinde buluşup hep birlikte ‘Sağlıkta Şiddete Hayır’ diyerek Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması çağrısı yapacağız. 17 Ekim 2018’de Tabip Odaları Başkanlarıyla birlikte TBMM’ye giderek Meclis Başkanı ve Sağlık Bakanı ile görüşeceğiz. Sağlıkta Şiddet Yasası talebini ileteceğiz. Daha kaçımızın ölmesi gerekiyor. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

Yasa çıkartılsın
Antalya Tabip Odası adına basın açıklamasını okuyan Dr. Naci İşoğlu ise, her sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladıkları insanlar tarafından öldürülmeyi kabul etmediklerini belirtti.

Dr.İşoğlu açıklamanın devamında, “Sağlığı korumak, hayat vermek üzere kurulmuş bir mesleğin mensuplarının görevi başında öldürülmesini kabul etmiyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmaya başlamasından bu yana sağlık alanında giderek artan şiddet olayları, artık dayanılmaz bir noktaya geldi. 2005 yılında İstanbul’da Prof. Dr. Göksel Kalaycı hocamızın bir hastası tarafından öldürülmesiyle başlayan süreçte, bugüne kadar 12 meslektaşımızı haksız yere uğradıkları saldırılar ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yol açtığı çarpıklıkların yarattığı tükenmişlik nedeniyle yaşamlarına son verdikleri için kaybettik. Beyaz Kod uygulaması ve TBMM’de Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu’nun rapor hazırlaması gibi girişimler bu dönemde oldu. Ama bu hekimlerin öldürülmesini önlemeye ve sağlık alanında şiddetin azalmasına yetmedi. Biz hekimler buna tahammül etmeyeceğiz. Bunu kabul etmeyeceğiz. Sağlıkta Şiddet Yasası’nın hemen şimdi çıkarılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hekim İle Hastayı Karşı Karşıya Getiriliyor
Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Naci İşoğlu, Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Naci İşoğlu, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın 2003 yılından itibaren uygulanmaya başladığını, bu programının sağlık hizmetine ‘meta’, hastaya ‘müşteri’ olarak yaklaştığını, hekim ile hastayı karşı karşıya getirdiğini söyledi. Dr. İşoğlu, “Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulanmaya başlamasından bu yana sağlık alanında giderek artan şiddet olayları, artık dayanılmaz noktaya geldi. 2005 yılında İstanbul’da Prof. Dr. Göksel Kalaycı hocamızın bir hastası tarafından öldürülmesiyle başlayan süreçte, bugüne kadar 12 meslektaşımızı haksız yere uğradıkları saldırılar ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yol açtığı çarpıklıkların yarattığı tükenmişlik nedeniyle yaşamlarına son verdikleri için kaybettik. İlk günden itibaren yetkilileri uyardık, yine uyarıyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan vazgeçin. Sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getirici söylemlerinizden vazgeçin” diye konuştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here