Filistin halkıyla dayanışma eylemi gerçekleştiren Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, AKP iktidarına yaptığı çağrıda “Filistin halkı göstermelik kınamayla, hamasi nutuklarla değil, İsrail ile askeri, ticari, diplomatik tüm ilişkilerin kesilmesiyle desteklenir” dedi.

Ortak açıklamayı okuyan KESK Antalya Şubeler Platformu dönem sözcüsü Nurettin Sönmez” Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Filistin halkının eşit, özgür bir Filistin’i yaratmak için işgalci Siyonist İsrail’e ve emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin yanındayız. İsrail’in Filistin halkına karşı soykırımı andıran saldırısını kınıyor ve iktidarı Türkiye’nin İsrail’le olan bütün askeri, ticari, diplomatik ilişkisini kesmesi için gerekli bütün adımları atmaya çağırıyoruz.” dedi.

FİLİSTİN HALKI GÖSTERMELİK KINAMAYLA, HAMASİ NUTUKLARLA DEĞİL, İSRAİL İLE ASKERİ, TİCARİ, DİPLOMATİK TÜM İLİŞKİLERİN KESİLMESİYLE DESTEKLENİR

Filistin halkı bir kez daha İsrail’in emperyalist, işgalci politikalarının hedefi olmuş, onlarca Filistinli evlerinden zorla çıkarılmak istenmiş, yaşanan saldırılar sonucunda onlarcası ise katledilmiştir. Filistin sorununun temel nedeni İsrail’in işgalciliğine dayalı olarak Ortadoğu’da üzerinde büyük planların yapıldığı, başta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalist devletlerin ajandasının en önemli başlığını oluşturmuştur.

Filistin davasını yürüten sol, sosyalist, seküler örgütlere karşı şeriatçı yapılanmalar oluşturularak mücadeleyi bölme girişimleri ile çeşitli İslamcı yapılar türetilmiş ve bu durum Filistin davasını bölüp güçsüzleştirirken İsrail’in çok işine yaramıştır. Öyle ki bugünkü Filistin, Gazze ve Batı Şeria olarak iki parçaya bölünmüş; İsrail’in saldırılarına çok daha açık hale getirilmiştir.

AKP iktidarı da Filistin meselesine pragmatist ve siyasal İslamcı ideoloji penceresinden yaklaşmış, İsrail ile geçmiş iktidarların yürüttüğü geleneksel devlet politikalarını derinleştirerek yürütmeye devam etmiştir. Filistin sorununu çözmeye çalışmaktan ziyade sorunu kendisinin Ortadoğu’da söz sahibi olmanın aparatı olarak kullanmıştır.

Gelinen noktada Filistin sorunu Ortadoğu’nun çözülemeyen düğümlerinden biri olarak dururken işgalci İsrail’in Kudüs’te Mecscidi-Aksa’daki Filistinlilere saldırısı ile yeniden dünya gündemine oturdu. Sonunda işgalci Siyonist İsrail savaş uçakları ile Gazze’ye hava saldırıları yaparak sivilleri, çocukları katletmeye başladı. Yüzlerce Filistinliyi katleden, onlara destek veren herkese saldıran İsrail’in kural tanımaz tutumuna karşı dünyadan sadece kınama sesleri yükseldi. ABD ise İsrail’i değil; katliama uğrayan ve kendisini savunan Filistin halkını ve Filistinli örgütleri kınayarak İsrail’i korurken ABD işbirlikçisi Arap yönetimleri ise yaşananları sadece seyretmektedirler.

AKP iktidarı son gelişmelerle birlikte bir yandan İsrail’le askeri ve siyasi iş birliğini yürütürken diğer yandan göstermelik kınamalarla durumu idare etmeye, çözülen tabanını konsolide etmeye çalışıyor.

İsrail’in işgalini sadece kınamak yeterli değildir. AKP iktidarının asıl yapması gereken İsrail ile her tür diplomatik, ticari ve askeri ilişkinin kesilmesidir. Ancak bizler biliyoruz ki Filistin halkının özgürleşmesi ancak emperyalizme karşı verilecek mücadele ile mümkündür.

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Filistin halkının eşit, özgür bir Filistin’i yaratmak için işgalci Siyonist İsrail’e ve emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin yanındayız. İsrail’in Filistin halkına karşı soykırımı andıran saldırısını kınıyor ve iktidarı Türkiye’nin İsrail’le olan bütün askeri, ticari, diplomatik ilişkisini kesmesi için gerekli bütün adımları atmaya çağırıyoruz.

ANTALYA EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here