Adalet Bakanlığı’nın HSYK seçimleri öncesi hakim ve savcılara 1155 TL zam yapacak olmasına  BES Antalya Şubesi tepki gösterdi. Antalya Adliyesi önünde bir araya gelen BES üyeleri adına açıklamayı Şube sekreteri Ayşe Şimşek yaptı.

Ayşe Şimşek “Siyasi iktidarın, hâkim ve savcıların ekonomik ve özlük hakları ile ilgili yaptığı düzenleme Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından dün kamuoyuna açıklandı. Bugün meclise sevk edilmesi beklenen tasarı ile hâkim ve savcıların maaşlarına 1.155.TL seyyanen zam yapılacağı, bunun dışında sicil affı, hukuk fakültesi mezunu olmayan idari yargı hâkim ve savcılarına hukuk fakültelerine sınavsız giriş hakkı ve hâkim ve savcıların silah edinmelerinin kolaylaştırılması vb. maddeleri kapsamaktadır” dedi

Ayşe Şimşek “Tüm kamu hizmetlerinde olduğu gibi yargı hizmeti de bir bütündür ve ekip işidir. Yargı hizmeti, zabıt kâtibiyle, mübaşiriyle, yazı işleri müdürüyle, teknisyeni, sosyal çalışmacısı, psikolog ve pedagoguyla, hâkim ve savcısıyla bir bütündür. Son yıllarda farklı ücret uygulamalarıyla zaten bozulan iş barışı ve iş huzuru, yeni düzenleme ile hâkim ve savcılar ile diğer yargı emekçileri arasındaki ücret uçurumunu daha da artıracak; yok sayılan ötekileştirilen yargı emekçilerinin yaşadığı çelişkiler daha da derinleşecektir” dedi.

BES olarak 1 Eylül 2014 yargı yılı açılış törenlerinde ülkenin dört bir yanında yaptığımız eylem ve etkinliklerde yargı emekçilerinin taleplerini ortaya koyduklarını ifade eden Ayşe ŞİMŞEK “taleplerimizde ısrarcılığımızı ve mücadelede kararlılığımızı ortaya koymuştuk. Bu ayrımcı uygulama karşısında bugünde tüm illerde adliye önlerinde yaptığımız basın açıklamaları ile siyasi iktidarı ve Adalet Bakanı’nı son kez uyarıyor ayrımcı uygulamalarından geri adım atmaya çağırıyoruz.

Eşitlik, adalet gibi kavramların içinin boşaltıldığı yerde verilecek adalet hizmetinin meşruluğu tartışmalı olacağından tüm hâkim ve savcıları da bu haklı talebimize destek vermeye davet ediyor, bağımsız yargı demokratik Türkiye talebimizle insanca yaşam taleplerimizden ödün vermeden mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz…” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here