(BES)Büro Emekçileri Antalya Şubesi son günlerde adliyelerde yaşanan intihar olaylarına dikkat çekmek için bugün Antalya Adliyesinde siyah giyinme, siyah kurdele takma ve bildiri dağıtımı yaptı.

Bildiri dağıtımı öncesi BES Antalya Şube Sekreteri ve Adliye emekçisi Ayşe Şimşek kısa bir açıklama yaptı.

Düşük Ücret, İş Yükü ve Baskı…

Yargı emekçileri ne yazık ki 2017 yılı Kasım ayında üst üste yaşanan intiharlarla gündeme geldi. İlk olarak İstanbul Anadolu Adliyesinden zabıt katibi Fatih Ersoy, arkasından Antalya Bölge İdare Mahkemesinden Cevahir Toker ve son olarak Çemişgezek Adliyesinden Süleyman Aydın intihar ederek yaşamlarına son verdiler.

Kamu emekçilerinin yaşamaya mahkum bırakıldıkları açlık sınırındaki ücretler, iş güvencesinin ortadan kaldırılarak bir gecede KHK ile işinden edilme endişesi, ihraç edilenlerin dışarıda iş bulup yaşamlarını sürdürmelerine dahi izin vermeyen, açlıkla terbiye etmeye yönelik uygulamalar, işyerlerinde artan mobbing, baskı, personel eksikliği nedeniyle fazla çalışma, liyakatsız atamalar vb gibi nedenlerle ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak kıskaç altına alınmıştır. Bu kıskaç kamu emekçilerini her geçen gün intihara sürüklemektedir. 15 Temmuzla beraber ilan edilen OHAL süresi boyunca yayınlanan KHK’larla işlerinden atılan kamu emekçilerinden 56’sı intihar ederek yaşamlarına son vermişlerdir. Çalışma yaşamında olanlarda da durum değişmemekte olup, daha Ekim ayının son günlerinde iki gün içinde üç hekimin yaşadıkları yoğun stres nedeniyle art arda intihar etmelerine tanık olduk.

Adaletin Kapısı En Çok Yargı Emekçilerine Kapalı
Yargı emekçilerinin sorunları ise yapılan adalet saraylarının büyüklüğüyle yarışır hale gelmiştir. Alındığı gün biten maaşlar, her geçen gün artan dava sayısına karşı eksik personelle hizmet vermeye çalışmak, az insanla çok iş yapmak, bunca iş yüküne rağmen en küçük hatada disiplin soruşturması tehdidiyle karşılaşmak, kurumun “diğerleri” muamelesi yapılarak, yaşanan her olumsuz olayda, hatada ilk gözden çıkarılan olmak yargı emekçileri için sıradanlaşmıştır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi son günlerde ortaya çıkan klavye uygulamaları ile yargı emekçileri bir kez daha baskı altına alınmaktadır.

Bugün üç yargı emekçisi arkadaşımızın intiharı sadece kişisel sebepler denilerek geçiştirilemez. Arkadaşlarımızı intihara sürükleyen; çalışma koşullarının yarattığı stres ve aldıkları düşük ücret nedeniyle yaşadıkları ekonomik krizdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here