Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi TBMM plan ve bütçe komisyonunda görüşülen Kalkınma Bakanlığı bütçesine ve TÜİK çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelen BES üyeleri adına konuşan BES Antalya Şube Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Güven TÜRKAY “TÜİK’de çalışan geçici personel, Kalkınma Bakanlığına bağlı olarak çalıştığı halde ucuz işgücü olarak görülmekte ve yoğun emek sömürüsüyle karşı karşıya kalmaktadır. Sosyal güvenlik açısından Sosyal Sigortalar Kanununa, disiplin yönünden 657 sayılı yasaya tabi kılınan geçici personel, en düşük devlet memuru maaşını dahi alamamaktadır.

En son çıkarılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4/C’lilere zaten ödenmeyen, kamu emekçilerine ise her kurumda değişik adlar altında ödenen ek ödemelerin (ikramiye vs) kaldırılması, açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasında yaşayan kamu emekçilerinin yaşamlarını daha da zorlaştırmıştır.

Bugün dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için tanımlanan açlık sınırı 1.205 TL, açlık sınırının tüketim harcamasına dağıtılması ile elde edilen yoksulluk sınırı ise 3.926 TL’dir.

Kamuda esnek çalışma ve performans değerlendirme uygulamalarının yaygınlaşmasının bir sonucu olarak; 2015 yılında kamu emekçilerini angarya işlerde ve daha yoğun çalıştırmayı hedeflediği anlaşılmaktadır. Binlerce işsiz olmasına rağmen yeterli sayıda personel istihdam edilmemesi anlaşılır bir durum değildir” dedi.

Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in biz Memur – Sen’le anlaşmıştık ifadelerini de eleştiren Güven TÜRKAY buradan Maliye Bakanına sesleniyoruz “biz anlaşmadık!” ifadesini kullandı.

Güven TÜRKAY TBMM plan ve bütçe komisyonunda görüşülen 2015 yılı bütçesinden taleplerini ise şu şekilde sıraladı.

· Kölelik koşullarında çalıştırılan 4/C’li emekçilerin özlük ve sosyal haklarının düzeltilip kadrolu istihdam edilmesini,

· 4/C’lilere verilmeyen ek ödemelerin maaşa dahil edilip, insani koşullarda çalıştırılmasını,

· Harcırah kanunu, 10 Eylül 2014 tarihinde düzenlenip görev yollukları ve harcırahlar, 30 Mart 2014 tarihinden itibaren tüm kamu kurumlarında ödenmiştir. Fakat TÜİK’de bu ödemeler henüz yapılmamış, çalışanlar mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetin hemen sona erdirilmesini, cebinden para harcayan emekçilerin haklarının ödenmesini,

· Performans Sistemi uygulamalarına son verilmesini, başta taşeron çalıştırma olmak üzere güvencesiz çalıştırmanın yasaklanmasını, 4B/, 4C, Sözleşmeli, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının oluşturulmasını,

· İnsanca yaşam ve çalışma koşulları için, grevli toplusözleşme hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve özgür bir toplusözleşme düzenin yaratılmasını,

· Emekçilerin yoksulluğunu arttıran dolaylı vergiler azaltılmalı, kazanca göre vergilendirme yapılmalı, yüksek gelirlilerden belli bir oranda “servet vergisi” alınmasını,

· Asgari ücret bir işçi ailesinin geçimini sağlayacak şekilde belirlenmesini ve tamamen vergi dışı bırakılmasını,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here