48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl “Ve Kadın Dünyaya Dokundu” temasıyla gerçekleştirilecek.

Antalya Kültür Sanat Vakfı’ndan (AKSAV) yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AKSAV işbirliğiyle 8-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin hazırlıkları devam ediyor.

Bu yılki teması, “Ve kadın dünyaya dokundu” olarak belirlenen festivalde, kadın konulu paneller düzenlenecek. Panellerde kadınların sinemada yer alış biçimleri, kadına yüklenen anlam, sinemada kadın bedeni ve kadın emeği gibi konular uzmanlar tarafından tartışılacak.

Festivalde “80’lerden Günümüze Sinemada Kadın Temsilleri”, “Beden Politikalarının Sinemadaki Yansımaları”, “Sinemada Kadın Emeği” ve “Belgesel Sinema ve Kadın” başlıklı paneller düzenlenecek.

KADINLAR HER YERDE

Antalya Büyükşehir Belediyesi-Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) işbirliğiyle 8-14 Ekim tarihleri arasında organize edilecek 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “kadın” konulu paneller düzenlenecek. Panellerde kadınların sinema’da yer alış biçimleri, kadına yüklenen anlam, sinemada kadın bedeni ve kadın emeği gibi konular, konunun uzmanları tarafından tartışılacak.

48. Festivalde gerçekleşecek panelleri yönetecek isimler belli oldu. “80’lerden Günümüze Sinemada Kadın Temsilleri” başlıklı panel Prof. Dr. Ruken Öztürk, “Beden Politikalarının Sinemadaki Yansımaları” başlıklı pane Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya, “Sinemada Kadın Emeği” başlıklı panel Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk, “80’lerden Günümüze Sinemada Kadın Temsilleri” başlıklı panel Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa tarafından yönetilecek.

BEDEN POLİTİKALARININ SİNEMADAKİ YANSIMALARI

Toplumsal pratiklerin ve kültürlerin görünür kılındığı bir alan olarak bedenin, tarihsel süreç içerisinde yüklendiği ideolojik anlamlar “beden estetiği” ve “bedenin metalaşması” açısından ele alınacak. Sinema filmlerinde beden sunumları, beden politikalarının sinema filmlerine yansıması, panelde farklı açılardan ele alınacak.

80’LERDEN GÜNÜMÜZE SİNEMADA KADIN TEMSİLLERİ

Yeşilçam kadınları üzerine literatürde az çok çalışmalar yapıldı; bir yanda melek, anne, namuslu; diğen yanda fettan, fahişe, kötücül kadınlardan söz edildi. 80’li yıllarda farklı renklerde kadınlar ortaya çıktı. Gerçekleşen bu değişim günümüze nasıl taşındı? Yerli filmlerin yeni kadınları için neler söylenebilir? Panel bu sorulara ışık tutacak.

SİNEMADA KADIN EMEĞİ

Diğer pek çok sektörde olduğu gibi sinema sektörü de ağırlıklı olarak erkek egemen değerler işlemekte. Bu gerçek, sinemada kadın çalışan sayısının azlığında somut olarak önümüze çıkıyor. Önemli bir analiz ve tartışma konusu olarak karşımızda duran sinema sektöründe çalışan kadın olarak varolmanın imkân ya da imkânsızlıkları panelde tartışmaya açılacak.

BELGESEL SİNEMA VE KADIN

Panelde, belgesel sinemanın konusu, yaratıcısı ya da film üretiminin farklı alanlarında emek veren kişileri olarak kadın deneyimlerinin filmlerdeki görünürlükleri ve paylaşılırlıkları ele alınacak. “Belgesel Sinema ve Kadın” başlığı altında, kadınlarla ilgili belgesellerin biçim ve içerik sorunlarının tartışılması da hedefleniyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here