Antalya Valiliği’nin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde yer alan dönüşümlü- esnek çalışma tedbirini uygulamadığı söyleyen BES Antalya Şube Yönetimi, “Hemen her gün vaka tespit edilen Adliyede dönüşümlü çalışmaya ilişkin hiç bir uygulama olmadı. Vakaların ve yayılımın çokluğuna ilişkin sorumluluk adliye emekçilerine yıkıldı” dedi.
Covid-19 salgını kapsamında kamu çalışanlarının dönüşümlü-esnek çalışma tedbirine ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sonrasında birçok il ve kurumda dönüşümlü çalışmaya geçildi. Antalya’da İŞKUR, TÜİK, Milli Eğitim, Antalya Küçük Ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Müdürlüğü’nde dönüşümlü çalışma uygulaması başlamışken, Antalya Valiliği’nde genelgenin uygulanmasına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı için İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde, Valilik birimlerinde, Vergi Daireleri ve Defterdarlık birimlerinde dönüşümlü çalışma uygulamasına geçilmedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan, Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şube Yönetimi, bu süreçte, sendika yönetimi olarak valilikten görüşme talep ettiklerini ancak, olumlu yanıt alamadıklarını belirtti.

“Kurum kurum yapılan görüşmelerde talebimizden ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizin deklare edilmesi üzerine, Cumhurbaşkanlığı genelgesinden tam 9 gün sonra kamu kurumlarında uygulanmak üzere, 04/09/2020 tarih E.26378 sayılı Valilik kararı yayımlanmıştır” denilen açıklamada, “Söz konusu karar, kamu kurumlarında dönüşüm kapsamını %30 oranla sınırlamış, bunun yanında müdür, müdür yardımcısı ve şef olarak çalışan personeli dönüşüm kapsamı dışında bırakarak vicdanları yaralayıcı bir ayrımcılığa imza atmıştır” ifadelerine yer verildi.

‘KARAR BİZLERİ KORUMAKTAN UZAK’

Sendika yönetimi adına açıklama yapan BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, “Söz konusu kararın bizleri korumaktan uzak ve ayrımcılığı derinleştiren bir karar olduğunu belirtmekle beraber, devamındaki yazışma ve bürokratik işlemlerle kimi kurumlarda uygulama 15.09.2020 tarihine kadar uzatılmış, yetersiz de olsa dönüşümlü çalışmaya geçilebilmiştir. Yani Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden 20 gün sonra… Bunun yanında Nüfus Müdürlüklerinde hala uygulamaya geçilmemiş, SGK ve Valilik talimatıyla hareket eden birimlerde ‘’haftada 1 gün’, ‘ayda 1 hafta’ gibi, 1 Hazirandan itibaren göreve çağrılan kronik rahatsızlığı olan emekçiler başta olmak üzere, kamu emekçilerini hastalık, temas ve yayılımdan korumaktan çok uzak uygulamalar başlatılmıştır” dedi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Hemen her gün vaka tespit edilen Adliyede duruşmalar devam etmekle beraber, dönüşümlü çalışmaya ilişkin hiç bir uygulama olmamakta, Antalya Adalet Komisyonu Başkanlığı, 11/09/2020 tarihli yazılarında, vatandaş yoğunluğundan, koridorlarda ve duruşma salonlarında oluşan risklerden hiç değinmeyip, vakaların ve yayılımın çokluğuna ilişkin sorumluluğu adliye emekçilerine yıkmıştır.

Tüm ülke çapında ve Antalya özelinde vakalar ve bağlı ölümler her geçen gün artmaktadır. Örgütlü olduğumuz kurumlardan, Antalya Adliyesinde 20 ye yakın kalemde, Alanya, Manavgat, Serik Adliyelerinde, Antalya merkez vergi dairelerinde, Kemer ve Alanya vergi dairelerinde, SGK da, İlçe Nüfus Müdürlüklerinde (Aksu Nüfus Müdürlüğü, müdür de dahil 8 vaka ile kapanma noktasına gelmiştir), TÜİK de, İŞKUR da, Gümrük Müdürlüklerinde, Havaalanında çalışan emekçilerde ve bunun dışında bilgiye ulaşamadığımız bir çok kurumda onlarca kamu emekçisi hastalıkla boğuşmaktadır. Bu kurumlar kapatılmamakta, kamu emekçilerinin sağlığı hiçe sayılarak hizmet üretimi devam etmektedir. Ve sürecin en başından itibaren sendikamız dışında diğer tüm sendikalar bir mücadele geliştirmemiş, adeta ölü taklidi yapmıştır.

Genelge ve Valilik kararının kamu emekçilerini koruyarak uygulanmaması, bilimsel yaklaşımla sunduğumuz önerilerin dikkate alınmaması, keyfi uygulamalarda ısrar edilmesi, binlerce kamu emekçisinin sağlığının hiçe sayılması demektir. Hiçbir salgın kişilerin bireysel çabaları ile önlenemez. Bireysel tedbirler merkezi ve kapsamlı bir irade ve güven verici, koruyucu kararlar ve uygulamalarla anlamlı ve önleyici olur. Salgınla mücadelenin olumlu sonuç vermesi için alınan tedbirlerin toplumsal ve çalışma hayatının tümünü kapsaması gerekmektedir.

Buradan tekrar ifade ediyoruz; tüm kamu kurumlarında gerçek anlamda koruyucu, yayılımı azaltıcı şekilde dönüşümlü çalışma uygulamasına derhal geçilmelidir. Bu anlamda tüm ilgili birim ve idareleri tekrar sorumluluğa davet ediyor, kamu emekçilerinin talepleri karşılanana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi tekrar tekrar belirtiyoruz. Gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde işyerlerimiz önünde yapacağımız eylemliliklerle, sağlıkta kalmak istiyoruz çağrımıza kulak tıkayan sorumluları teşhir edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

BASINA VE KAMUOYUNA

COVID-19 salgını kapsamında kamu çalışanlarının dönüşümlü-esnek çalışma tedbirine ilişkin 26/08/2020 tarihinde yayımlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmış ve ilgili genelgeye istinaden birçok il ve kurumda dönüşümlü çalışmaya geçilmiştir. Antalya’da da İŞKUR, TÜİK, Milli Eğitim, Antalya Küçük Ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Müdürlüğünde dönüşümlü çalışma uygulaması başlamışken,  Antalya Valiliğince genelgenin uygulanmasına ilişkin hemen bir düzenleme yapılmadığından vatandaş yoğunluğunun ve dolayısı ile bulaşı riskinin en çok olduğu kurumlardan olan İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde, Valilik birimlerinde, Vergi Daireleri ve Defterdarlık birimlerinde dönüşümlü çalışma uygulamasına geçilmemiştir. Bu süreçte,  binlerce kamu emekçisinin temsilcisi Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şube Yönetimi olarak 01/09/2020 ve 02/09/2020 tarihlerinde konuya ilişkin görüşmek üzere Antalya Valimizden randevu talep edilmiş ancak görüşme talebimize olumlu bir yanıt alınamamıştır.

Kurum kurum yapılan görüşmelerde talebimizden ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizin deklare edilmesi üzerine, Cumhurbaşkanlığı genelgesinden tam 9 gün sonra kamu kurumlarında 07/09/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 04/09/2020 tarih E.26378 sayılı Valilik kararı yayımlanmıştır.

Söz konusu karar, kamu kurumlarında dönüşüm kapsamını %30 oranla sınırlamış, bunun yanında müdür, müdür yardımcısı ve şef olarak çalışan personeli dönüşüm kapsamı dışında bırakarak vicdanları yaralayıcı bir ayrımcılığa imza atmıştır.

Söz konusu kararın bizleri korumaktan uzak ve ayrımcılığı derinleştiren bir karar olduğunu belirtmekle beraber, devamındaki yazışma ve bürokratik işlemlerle kimi kurumlarda uygulama 15.09.2020 tarihine kadar uzatılmış, yetersiz de olsa dönüşümlü çalışmaya geçilebilmiştir. Yani Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden 20 gün sonra… Bunun yanında Nüfus Müdürlüklerinde hala uygulamaya geçilmemiş, SGK ve Valilik talimatıyla hareket eden birimlerde  ‘’haftada 1 gün’’, ‘’ ayda 1 hafta’’ gibi, öncelikle 1 Hazirandan itibaren göreve çağrılan kronik rahatsızlığı olan emekçiler başta olmak üzere, kamu emekçilerini hastalık, temas ve yayılımdan korumaktan çok uzak uygulamalar başlatılmıştır.

Hemen her gün vaka tespit edilen Adliyede duruşmalar devam etmekle beraber, dönüşümlü çalışmaya ilişkin hiç bir uygulama olmamakta, Antalya Adalet Komisyonu Başkanlığı, 11/09/2020 tarihli yazılarında, vatandaş yoğunluğundan, koridorlarda ve duruşma salonlarında oluşan risklerden hiç değinmeyip, vakaların ve yayılımın çokluğuna ilişkin sorumluluğu adliye emekçilerine yıkmıştır.

Tüm ülke çapında ve Antalya özelinde vakalar ve bağlı ölümler her geçen gün artmaktadır. Örgütlü olduğumuz kurumlardan,  Antalya Adliyesinde 20 ye yakın kalemde, Alanya, Manavgat, Serik Adliyelerinde, Antalya merkez vergi dairelerinde, Kemer ve Alanya vergi dairelerinde, SGK da,  İlçe Nüfus Müdürlüklerinde (Aksu Nüfus Müdürlüğü,  müdür de dahil 8 vaka ile kapanma noktasına gelmiştir), TÜİK de, İŞKUR da, Gümrük Müdürlüklerinde, Havaalanında çalışan emekçilerde ve bunun dışında bilgiye ulaşamadığımız bir çok kurumda onlarca kamu emekçisi hastalıkla boğuşmaktadır. Bu kurumlar kapatılmamakta, kamu emekçilerinin sağlığı hiçe sayılarak hizmet üretimi devam etmektedir. Ve sürecin en başından itibaren sendikamız dışında diğer tüm sendikalar bir mücadele geliştirmemiş, adeta ölü taklidi yapmıştır.

Genelge ve Valilik kararının kamu emekçilerini koruyarak uygulanmaması, bilimsel yaklaşımla sunduğumuz önerilerin dikkate alınmaması, keyfi uygulamalarda ısrar edilmesi, binlerce kamu emekçisinin sağlığının hiçe sayılması demektir. Hiçbir salgın kişilerin bireysel çabaları ile önlenemez. Bireysel tedbirler merkezi ve kapsamlı bir irade ve güven verici, koruyucu kararlar ve uygulamalarla anlamlı ve önleyici olur. Salgınla mücadelenin olumlu sonuç vermesi için alınan tedbirlerin toplumsal ve çalışma hayatının tümünü kapsaması gerekmektedir.

Buradan tekrar ifade ediyoruz; tüm kamu kurumlarında gerçek anlamda koruyucu, yayılımı azaltıcı şekilde dönüşümlü çalışma uygulamasına derhal geçilmelidir. Bu anlamda tüm ilgili birim ve idareleri tekrar sorumluluğa davet ediyor, kamu emekçilerinin talepleri karşılanana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi tekrar tekrar belirtiyoruz. Gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde işyerlerimiz önünde yapacağımız eylemliliklerle, sağlıkta kalmak istiyoruz çağrımıza kulak tıkayan sorumluları teşhir edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz

 Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here