Antalya 5. İş Mahkemesi verdiği karar ile, Yahyaoğlu ve şürekasının haksız hukuksuz işlemlerini bir kez daha iptal etmiş oldu.

Meselenin
-Mustafa Yahyaoğlu ve şürekâsı için koltuk meselesi,

-Turizm emekçileri için Dev-Turizm-İş’teki tek adamcı-bürokratik-sarı zihniyete karşı verilen ‘mütevazi mücadele’ meselesi,

Olduğunu sürekli anlatmaya çalıştık.

Kendisini emekçinin yanında diye tanımlayan kimileri ve kimi örgütler ise, emek hareketine, Dev Turizm İş’e, ve DİSK’e zarar veren bu şürekayı en hafif deyimiyle kendi öznel siyasi çıkarları için koruyup kolladılar.

Kimileri , konuyu özünden koparıp bir siyasi hareketin sendikaya el koyma girişimi olarak lanse ederek, saptırmaya çalıştı. Taraf olmadıklarını belirterek aslında tek adam ve şürekasına taraf oldular.

Kimileri, bu yaşananlar sendikanın iç meselesi diyerek, yaşanan haksızlıkların hukuksuzlukların üzerini örttüler.

Kimileri, kol kırılsın yen içinde kalsın, sendika zarar görmesin, zavallılığı ile davranarak sonuç itibarıyla tek adam ve şürekasına taraf oldular.

Kimileri, yaşanan kadın şiddet görüntüleri ile tüm çıplaklığı ile ortadayken (görüntüler bir yana kadının beyanı temel ilkesini bile red ederek) araştırma komisyonları kurmayı, soruşturma açmayı…. önerdiler. Yapılacak açıklamalara, eylem ve etkinlikleri şerh koyarak tek adam ve şürekasının yanında yer aldılar.

Bu dostlarımızı bir kez daha emeğin,emekçilerin, mücadelenin yanında olmaya çağırıyoruz. Dileriz ki en kısa zamanda yanlışlarını görürler.

Antalya 5. İş Mahkemesi bugün verdiği karar ile, Yahyaoğlu ve şürekasının itirazını reddetti.
Bu somut durum karşısında, tek adam ve şürekası ile onlara kendi öznel çıkarları için destek olanlar utanacaklar mı ?  ve/veya yüzleri kızaracak mı?

DİSK’e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası’nda tek adam Mustafa Yahyaoğlu ve şürekâsı tarafından hukuksuz ve usulsüz bir şekilde görevlerinden el çektirilen 3 genel merkez yöneticisinin açmış olduğu davada yapılan itiraz reddedildi.

Sendika Merkez Disiplin Kurulu ‘nun 21.07.2017 tarih ve 05 sayılı kararının hukuka aykırı olduğunun tespiti ile İPTALİNE

Davalı vekilinin ihtiyati tedbir kararına yönelik itirazının reddine

Karar verdi.

Tek Adamın” Kongre Oyunları Yargıdan Dönüyor, Merkez Genel Kurulu Meşru Değildir!

Dev-Turizm-İş’te ‘tek adam’ Mustafa Yahyaoğlu demokratik ve adil seçimleri kaybedeceğini bildiği için sendika içinde tasfiye sürecine girişmişti. Ankara temsilcisi ve örgütlenme uzmanı görevden alınırken sendikanın üç genel merkez yöneticisi görevlerinden el çektirilmişti. Bu tasfiyeci uygulamaların sebebi ise kongre süreçlerindeki usulsüzlüğün-hukuksuzluğun sendika içerisinden engellenmemesini sağlamaktı. Bunun en somut örneklerini İstanbul Şube Yönetimi’nin görevden alınmasında, delege seçimlerindeki ayak oyunlarında gördük.

Tüm bu hukuksuz-usulsüz uygulamalar yargıdan dönmeye başladı. Daha öncesinde ihtiyati tedbir kararı verilerek görevlerine geri dönen Eş başkan Didem Erkıvanç TÜRKAY, Örgütlenme Daire Başkanı Ali Karabudak ve Eğitim Daire Başkanı Barış Bergil’in kendileriyle ilgili alınan disiplin kurulu kararının iptali için açtıkları davanın bugün görülen duruşmasında disiplin kurulu kararı hukuka aykırı gerekçesiyle İPTAL edilmiştir.

Mustafa Yahyaoğlu ve şürekası , hukuka aykırı diyerek iptal edilen karara dayanarak genel merkez yöneticilerini dışarıda tutarak sendika kongre süreçlerini örgütlemiştir. Bu süreçler tüm kamuoyunun da açık takdir ettiği üzere ayak oyunları, seçim hırsızlıkları ve yalanlarla örgütlenmiştir. Hatta Yahyaoğlu ve şürekası delege seçimlerinin usulsüz olduğunu söyleyen kadınlara şiddet uygulama noktasına kadar gelmiştir.

Tüm bu anti-demokratik sürecin başlangıcı diyebileceğimiz karar İPTAL edilmiştir. Bu yüzden üç genel merkez yöneticisinin karar süreçlerinde yer almadığı tüm kararlar GERİYE DÖNÜK olarak HUKUKSUZDUR. Şube delege seçimlerinde yapılan ayak oyunlarıyla yapılan Şube Genel Kurulları iptal edilmelidir. Şube Genel Kurullarında belirlenen üst kurul delegeleriyle yapılacak olan Merkez Genel Kurulu meşru da değildir hukuka da uygun değildir. Sendikaya yapılan ‘tek adam darbesi’ sendikaya ve DİSK’e daha fazla zarar vermeden DİSK YK tarafından durdurulmalı ve gereken yaptırımlar geliştirilmelidir.

Sendikalarımızda, işyerlerinde ve ülkemizde; Üreten Biziz Yöneten De Biz Olacağız!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here