Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan TEDAŞ veznesi önünde toplanan ÖDP Antalya İl Örgütü üyeleri elektrik faturası yakarak zamları protesto etti.

ÖDP Antalya: Elektrik Faturaları Yakıyor

Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan TEDAŞ veznesi önünde toplanan ÖDP Antalya İl Örgütü üyeleri elektrik faturası yakarak zamları protesto etti.

TEDAŞ veznesi önünde kuyrukta bekleyen ve yoldan geçen vatandaşların ilgiyle izlediği ve alkışlarla destek verdiği eylem sırasında ÖDP’liler sık sık “ZAMLARA HAYIR” “AMPÜLÜ PARÇALA GÜNEŞE DÖN” “‘ZAMLAR DURSUN, IMF DEFOLSUN”,“ZAM ZULÜM, İŞKENCE İŞTE AKP”,”SUSMA SUSTUKÇA ZAMLAR DEVAM EDECEK” sloganları attılar.

Eylem sırasında bir açıklama yapan ÖDP Antalya İl Başkanı Zeynel Ergen, “AKP söylediği gibi gerçekten durmuyor ve zamlarla yola devam ediyor. AKP krizin yükünü zenginlere değil dar gelirlilerin ve yoksulların sırtına bindiriyor.” dedi.

Ekim ayı içinde yapılan elektrik ve doğal gaz zamlarını eleştiren Ergen, zamların derhal geri çekilmesini talep ederek acil olarak aydınlanma, ısınma başta olmak üzere temel ihtiyaçları karşılayabilecek oranda enerjinin halka parasız olarak sunulmasını istedi.

İşsizliğe, açlığa, yoksulluğa, zamlara karşı isyanlarını haykırmaya devam edeceklerinin altını çizen Ergen, “Zengine dost yoksula düşman AKP‘yi durdurmak ve Özgür-Demokratik-Eşitlikçi bir Türkiye kurmak için mücadeleyi kesintisiz sürdüreceğiz.” diyerek açıklamasını tamamladı.

 

DURMAK YOK!  ZAMLARLA YOLA DEVAM

Sermayenin istekleri doğrulturunda tüm kamusal hizmetleri piyasalaştıran, özelleştiren AKP  “ustalık dönemi” zamlarına durmaksızın devam ediyor.  AKP, elektriğe ve doğalgaza yaptığı üst üste zamlarla cebimizdeki son 3 kuruşa da göz dikmiş durumda.

Önce 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 9,57 zam yapıldı. Bu zammının hemen arkasından ise BOTAŞ tarafından, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarının yüzde 12,28 ile yüzde 14,35 arasında arttırıldığı duyuruldu.

Ekim 2011‘den itibaren geçerli olan yeni tarife ile konut kullanıcılarının elektrik faturalarına 4 yılda kümülatif olarak yapılan zam da yüzde 88.80 oranına ulaşmış oldu. 4 kişilik bir ailenin en asgari düzeyde yaşam standardı esas alınarak, 230 kilovat saatlik aylık tüketim yaptıkları göz önünde bulundurulduğunda aylık elektrik faturası  68.70 TL‘ye yükselmiştir. Yeni tarifenin görünmeyen diğer yüzünü ise sokak aydınlatmasına yapılan zamlar oluşturmaktadır. Konutlara yüzde 9.58 zam yapılırken, aydınlatma yüzde 13.84 zam gördü.

Bu zamların zincirleme olarak tüm mal ve hizmetlere yansıması sonucu enflasyon tırmanacak, ücretler sabit kaldığı için bölüşüm daha da bozulacaktır. Dolayısıyla bu zamlar, tüm dar gelirlilerin  yaşamını daha da zorlaştıracaktır. Çalışanlara yapılan yıllık yüzde 4‘lük ücret artışları dikkate alındığında adaletsizliğin boyutu daha net anlaşılmaktadır.

Dış piyasalardaki fiyat dalgalanmaları ve dövizdeki artış gerekçe gösterilerek yapılan bu zamlar nedense, dünyadaki petrol fiyatları ve döviz ucuzladığında fiyatlara aynı oranda indirim olarak yansımamaktadır. Zammın asıl nedeni, elektrik dağıtım bölgelerini satın alan şirketlerin maliyet artışları nedeniyle kar oranlarının düşmesidir. Bütün yük, emekçilere ve dar gelirlilere yüklenmekte, fatura onlara kesilmektedir.

Elektrik zamları 2008 yılında dağıtım özelleştirmeleriyle birlikte hızla artmaya başladı. Her alanda olduğu gibi elektrik üretimi alanında ülkemiz özel sektörün kar hırsına mahkûm edildi.

AKP söylediği gibi gerçekten durmuyor ve zamlarla yola devam ediyor. AKP krizin yükünü zenginlere değil dar gelirlilerin ve yoksulların sırtına bindiriyor.

Tercih sırası yoksullara, işçilere, emeklilere, kamu emekçilerine gelince yola aynı şekilde devam edilmiyor. İşçinin, kamu emekçisinin, emeklinin maaşlarına yapılan zamlar elektriğe yapılan zam oranın çok ama çok altında kalıyor.

Sermayenin dikte ettiği ve AKP iktidarının yaptığı zamlarla her geçen gün halkın yaşam koşulları daha da kötüleşmektedir. Bir avuç azınlık dışında kalan yurttaşlarımızın nefes alacak dahi hali kalmamıştır. Bu zamlarla hayat yoksullar, işçiler, kamu emekçileri, emekliler, dar gelirliler için daha da çekilmez hatta yaşanmaz olacaktır.

Başta enerji alanında olmak üzere diğer sektörlerde de uygulanan neoliberal politikaların ve özelleştirmelerin; işsizliği, pahalılığı ve dışa bağımlılığı artırdığını, sanayileşmeyi engellediğini, gelir dağılımını bozduğunu, kamu kaynaklarının sömürgenlere aktarılmasının aracı olarak kullanıldığını defalarca dile getirdik. Kamu tekelinin yıkılarak yerine özel tekellerin oluşturulduğu bu sistemde halkımızın ve ülkemizin gelecekte daha ağır bedeller ödeyeceği bilinmelidir.

Enerji temel yaşamsal bir haktır. Bedelini ödeyebilenin enerji hakkından yararlandığı, ödeyemeyenin enerji hakkından mahrum bırakıldığı, enerjiyi meta olarak gören anlayış kabul edilemez.

Elektrik ve doğal gaz zamları derhal geri çekilmelidir. Acil olarak aydınlanma, ısınma başta olmak üzere temel ihtiyaçları karşılayabilecek oranda enerji halka parasız olarak sunulmalıdır.

İşsizliğe, açlığa, yoksulluğa, zamlara karşı isyanımızı haykırmaya devam edeceğiz, zengine dost yoksula düşman AKP‘yi durdurmak ve Özgür-Demokratik-Eşitlikçi bir Türkiye kurmak için mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. 5 Ekim 2011

Zeynel Ergen

ÖDP Antalya İl Başkanı

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here