Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman2014-2015 öğretim yılının başlaması dolayısı ile bir açıklama yaptı.

Üniversitelerin ve bilimsel düşüncenin baskı altında olduğunu söyleyen Prof.Dr.Karaman, Laik, demokratik, özerk üniversite özleminin her geçen gün daha çok hissedildiğini söyledi.
Yok sayılıyor
Üniversitelerde yaşanan kadrolaşmaların sadakate dayalı bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Prof.Dr.Karaman, “Üniversite yaşamında yerleşmiş tüm demokratik uygulamalar, akademik teamüller, hakkaniyet ilkeleri yok sayılmaktadır. Hukuka, vicdana, genel ahlaka ve bilim etiğine aykırı olarak ihtiyaç belirlenmeden, bölüm kurulları kararı olmadan ya da dikkate alınmaksızın, özel koşullar-açıklamalar ile belirli kişilerin tanımlandığı kadro alımlarına devam edilmektedir. ” dedi.
Tahakküm altında
“Özgürlüğün merkezi olarak her türlü düşüncenin birbiriyle yarıştığı, bilimselliğin kök saldığı mekânlar olması gereken üniversiteler ne yazık ki gerici, baskıcı anlayışların tahakkümü altındadır.” diyen Prof.Dr.Karaman, Akdeniz Üniversitesi de kaçınılmaz olarak sürecin tüm olumsuzluklarını yaşamaktadır. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği olarak tüm bu baskılara, gerici dalgaya karşı mücadele edeceğimizi, baskı altındaki tüm öğretim elemanlarının yanında, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Aydın kimliklerinin gereği tüm öğretim elemanlarının laik, demokratik, özerk üniversite mücadelesine sahip çıkacaklarına ve yanımızda yer alacaklarına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTELER ve BİLİMSEL DÜŞÜNCE BASKI ALTINDA
Laik, demokratik, özerk üniversite özleminin her geçen gün daha çok hissedildiği günümüzde yeni bir öğretim yılı daha başlamaktadır. Özgürlüğün merkezi olarak her türlü düşüncenin birbiriyle yarıştığı, bilimselliğin kök saldığı mekânlar olması gereken üniversiteler ne yazık ki gerici, baskıcı anlayışların tahakkümü altındadır. Üniversite ve bileşenleri yaşadıkları toplumdan uzaklaştırılmaya, soyutlanmaya, anlamından koparılmaya çalışılmaktadır. Yenidünya düzeninin getirisi olan neoliberal politikalar, postmodern yaklaşımlar ülkemizde muhafazakârlıkla bütünleşmekte ve böylece dünyanın 18. büyük ekonomisi olduğu belirtilen ülkemizin yaşam kalitesini gösteren İnsani Gelişme Endeksinde 69. sıraya yerleşmesi, yaşanan iş cinayetlerinde Avrupa 1.’si olmasının olanağı yaratılmaktadır. Böylesi bir ülkede toplumun çekici gücü olması gereken üniversitelerin susturulmak istenmesi bundandır.

Üniversitelerde yaşanan kadrolaşmalar sadakate dayalı bir şekilde sürdürülmekte, üniversite yaşamında yerleşmiş tüm demokratik uygulamalar, akademik teamüller, hakkaniyet ilkeleri yok sayılmaktadır. Hukuka, vicdana, genel ahlaka ve bilim etiğine aykırı olarak ihtiyaç belirlenmeden, bölüm kurulları kararı olmadan ya da dikkate alınmaksızın, özel koşullar-açıklamalar ile belirli kişilerin tanımlandığı kadro alımlarına devam edilmektedir.

Üniversitelerin her geçen gün daha çok cendereye sokulmak istenmesi öğretim elemanından, öğrencisine, çalışanına üniversitenin her bileşeninin hak ihlallerine uğramasına, hem bireylerin hem de bilimsel düşüncenin baskı altına alınmasına neden olmaktadır. Ülkedeki yasal mevzuatın oyuncak haline getirilerek her geçen gün değiştirilmesi oluşturulmak istenen korku yönetiminin hukuki alt yapısının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Değiştirilen öğretim elemanı ve öğrenci disiplin yönetmelikleri özgürce kendisini ifade etme ödevi olanların susturulmasını getirmektedir.

Demokratik haklarını kullanan üniversite bileşenlerinin soruşturulmaları artarak sürmektedir. Haziran 2013’te yaşanan Gezi direnişine katılan, destek veren öğretim elemanlarının, öğrencilerin soruşturmaları sonucunda ceza aldıkları haberleri ülkenin dört bir yanından, Mersin’den, Çanakkale’den vs. gelmektedir.

Akdeniz Üniversitesi de kaçınılmaz olarak sürecin tüm olumsuzluklarını yaşamaktadır. Prof. Dr. Ertan Yılmaz, Doç. Dr. İlker Belek üzerinde sürdürülen baskılar yargıdan dönmüş olmasına karşın benzer soruşturmalar yaşanmaya devam etmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şanlı hakkında, derste Berkin Elvan’ın ölümü üzerine söylediği söz üzerinden hareketle, konuşmaya tepki gösteren bir öğrencinin ve sınıfta olmayan babasının iddiaları ile Antalya Emniyet Müdürlüğüne yaptığı şikâyet sonucu disiplin ve ceza soruşturması açılmıştır. Söz konusu disiplin soruşturması “… bir suç unsuru bulunmadığından… disiplin cezası verilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir.” ifadesiyle sonuçlanmasına karşın ceza soruşturması devam etmektedir.

Üniversitemizde öğretim elemanları üzerinde sürdürülen baskının bir diğer yöntemi de öğretim elemanlarının ders sorumluluklarını almak, hatta bu dersleri konunun uzmanı olmayan diğer öğretim elemanlarına vermektir. Böylece öğretim elemanlarını öğrencilerinden koparmak, asli görevleri olan eğitimden uzaklaştırmak amaçlanmaktadır. Benzer uygulama ile karşı karşıya kalan İletişim Fakültesinden bir öğretim üyesi uzun süren hukuk mücadelesini kazanmıştır.

Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz’in de ülkede yaşanan hukuksuzluğa karşı çıkarak hukukçu kimliği ile Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini yargıya taşıması, soruşturulmasına ve emeklilik sonrası çalışmakta olduğu vakıf üniversitesiyle sözleşmesinin fesh edilmesine neden olmuştur.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği olarak tüm bu baskılara, gerici dalgaya karşı mücadele edeceğimizi, baskı altındaki tüm öğretim elemanlarının yanında, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz.

Aydın kimliklerinin gereği tüm öğretim elemanlarının laik, demokratik, özerk üniversite mücadelesine sahip çıkacaklarına ve yanımızda yer alacaklarına inanıyoruz.

LAİK, BİLİMSEL, ÖZERK ÜNİVERSİTEDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here