Antalya Gençlik Muhalefeti’nin gerçekleştirdiği bir etkinlikle Ulaş Bardakçı anıldı.

19 Şubat 1972‘de İstanbul Arnavutköy‘de katledilen devrimci önder Ulaş Bardakçı, ÖDP Antalya İl Binasında düzenlenen bir etkinlikle anıldı.

Saygı duruşuyla başlayan etkinlikte Ulaş Bardakçı‘nın yaşamını anlatan bir sunum yapıldı. ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Önder İşleyen’in “68’den Bugüne Gençlik Mücadelesi” konulu söyleşisinin ardından Gençlik Muhalefeti müzik grubunun müzik ve şiir dinletisiyle program son buldu.

Kahrolsun Emperyalizm Bağımsız Türkiye

ULAŞ‘IN DEVRİMCİ YOLUNDAYIZ

Türkiye, 1950‘lerden itibaren emperyalizmin yeni sömürge politikaları doğrultusunda, emperyalizme bağımlılık içerisinde şekillendirildi. Ekonomik-siyasi-askeri bağımlılık ilişkileri içerisinde şekillenen ülkemizde yaşanan tüm önemli gelişmeler doğrudan ya da dolaylı olarak bunun bir sonucu olarak gerçekleşti.

Emperyalizmin kendi krizini aşmak için 70‘lerle birlikte girdiği neoliberal küresel yönelim doğrultusunda Türkiye‘nin şekillenmesi de 12 Eylül askeri faşist darbesi ile birlikte gerçekleştirildi.

Emperyalizmin küreselleşme doğrultusundaki sömürü politikaları ile birlikte dünya ölçeğinde bir yeniden yapılanma gerçekleştirildi. Türkiye‘de bu dönemle birlikte ekonomik anlamda sermayenin yeni küresel sömürü siyasetinin parçası haline geldi. Uluslar arası sermaye ile bütenleşerek gelişen tekelci sermayenin bütünleşme süreci bu dönem için hız kazandı. Sermayenin her alanı doğrudan ele geçirmesine dayanan yeni sermaye birikimine uygun şekilde bir dönüşüm gerçekleştirildi. Ekonomik anlamda özelleştirme ve ticarileştirilmeye dayanan yeni politikalarla birlikte sermaye her alanı kontrol altına alırken, yeni yönetim modeli içerisinde de ekonomi siyasetten ayrılarak doğrudan şirketlerin denetimi altına girdi.

Öte yandan emperyalizmin sömürü politikalarına paralel olarak da Türkiye, 12 Eylül‘ün Türk-İslam sentezi anlayışı üzerinden dini gericiliğin güçlendirildiği bir ılımlı İslam ülkesi haline getirildi. AKP ile birlikte rejim bu doğrultuda yenilenirken, Türkiye ABD‘nin özellikle Ortadoğu politikaları açısından en önemli cephe ülkelerinden birisi haline geldi.

Küreselleşme ile birlikte sömürü ilişkilerinin yerini karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin aldığı, işgal ve savaşlar yerine ‘küresel demokrasinin‘ hakim olduğuna ilişkin tezler bir dönem sol içinde de karşılık bulsa da ABD‘nin açık işgallerle birlikte sömürüyü derinleştiren politikaları yine herkesin malumu olan bir gerçek olarak dünyayı şekillendirmeye devam ediyor.

ABD‘de başlayarak Avrupa‘ya yayılan krizin ardından gelişmeye başlayan yeni hegemonya mücadeleleri içerisinde emperyalizm daha fazla sömürü ve işgallerle bir tür paylaşım savaşını hızlandırıyor.

AKP‘de buna bağımlılık içerisinde bir baskı ortamı içerisinde ülkemizde emekçi halk sınıflarına dönük sömürü politikalarını derinleştirirken, Ortadoğu‘ya yönelik emperyalist müdahalelerde en önemli işbirlikçi güç olarak rol alıyor. NATO‘nin yeni stratejik saldırı planı çerçevesinde Kürecik‘te kurulan Füze Kalkanı Radar Sistemi, Suriye‘ye yönelik müdahale hazırlığı ile AKP, yeni dönemdeki rotasını da işaret ediyor.

Devrimci mücadele bugün emperyalizme bağımlı bu sömürü, baskı ve işbirlikçiliğe karşı ikirciksiz bir tutumla gelişecektir. Türkiye‘nin kaderinin gerici güçler elinde emperyalizmin uşaklığı ile çizilmesine karşı devrimci gençler, kendi tarihinden aldığı güçle bugün de bağımsız Türkiye mücadelesini yükseltecektir.

Ulaş‘ı anmak, devrimci gençlerin 6. Filo Defol eylemlerindeki sesini bugüne taşımak, Commer‘ın arabasından yükselen anti-emperyalist mücadele ateşini yeniden yakmaktır.

 

Kahrolsun Emperyalizm Bağımsız Türkiye

ULAŞ‘IN DEVRİMCİ YOLUNDAYIZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here