10 Temmuz Pazar günü Antalya’da şehir içi ulaşıma %40 zam yapan Büyükşehir Belediyesi Halkevciler ve Pir Sultan Abdal  Kültür Derneği üyeleri tarafından protesto edildi.

Halkevi  ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği  Antalya Şubesi “Ulaşım Zammı Geri Çekilsin” başlığı ile bir basın açıklaması yaptılar. Antalya Büyükşehir Belediyesi Önünde toplanan eylemciler  sık sık “Ulaşım Haktır Satılamaz” “Susma Haykır Zamlara Hayır”,” Bu Zamlarla Yaşanmaz. Zamlar Geri Alınsın” sloganları attılar.

Örgütler adına basın açıklamasını okuyan Antalya Halkevi Şube Başkanı Şükran Hancıoğlu” Ulaşımın kamusal bir hak olduğunu ve diğer bütün kamusal haklara erişim açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Hancıoğlu,  asgari ücretle yaşamak zorunda olan emekçilerin ücretlerinin yarıya yakınını yol parasına verdiği ve artık yaşamlarını idame ettirmekte zorlandıklarını  vurgulayarak, zamlar geri çekilene kadar bütün meşru yöntemleri kullanılarak halkın ulaşım hakkından faydalanmasının sağlanacaklarını ifade etti.

Basına ve kamuoyuna

Ulaşım hakkı, en temel haklar olan çalışma, sağlık, eğitim ve kültürel yaşama katılma gibi diğer kamusal haklar ile doğrudan ve açık bir ilişki içindedir. Bu bakımdan diğer haklara erişmeye aracılık eden temel bir insan hakkıdır. Kamuya ait alanda gerçekleşen niteliği ve insanların şu ya da bu şekilde toplum yaşamına katılmak için kullanmak zorunda olduğu ulaşımın, “kamusal bir hak” olduğu açıktır. Bu sebeple ulaşım, tek amacı kâr etmek olan serbest piyasa koşullarının insafına terk edilemeyecek bir alandır.

Yerel yönetimler kent yaşamı ve toplum yararı ilkelerine aykırı biçimde kentsel ulaşımı ele almakta, bunun sonucunda kentlerin yaşanabilirliği azalmakta, yoksul kesimlerin ulaşımı zorlaşmaktadır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 10 Temmuz Pazar günü şehir içi toplu ulaşıma zam yapmıştır.  Kartlı 1,50 TL olan tam taşıma ücreti 1,70 TL ye, öğrenci 75 kuruştan 90 kuruşa, kartsız 1,75 TL olan 2,50 TL ye çıkarılmıştır. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre %13 ile % 40 arasında yapılan zam yedek parça, lastik ve zamlar gerekçe olarak gösterilmiştir.

Halk okul, iş, hastane ulaşımındaki ihtiyaçlarını belediyenin sağladığı toplu taşıma araçları ile gidermektedirler. Asgari ücretli bir emekçinin kazancının yarısına yakınını yol masrafı olarak vermesi gerekmektedir. Sosyal devlet adı altındaki belediyelerin halkımızın bu ihtiyacına cevap vermesi görevleri arasındadır. Kamusal ihtiyaçların gerektiğinde belediye tarafından finanse edilmesi gerekmektedir.

Uygulanan ekonomik politikalarla düşük ücretlerle, güvencesiz çalışmaya mahkûm edilen halk aynı zamanda kamusal hakların tüccar belediyecilik anlayışıyla maksimim kar amacı gözetilerek satışa sunulmasıyla yaşamını idame ettiremez duruma getirilmektedir. Tüccar belediyecilik anlayışının Türkiye’deki en önemli temsilcisi AKP’li belediyelerdir. Antalya Büyükşehir belediyesi ve belediye başkanı Mustafa Akaydın’ın Yanlış bir anlayışı örnek almaktadır.

Buradan Antalya Büyükşehir belediyesini uyarıyoruz; zamlar geri çekilmediği sürece bizler bu belediyenin önünde olmaya devam edeceğiz. Halkın hak alma mücadelesini meşru biçimlerde örgütleyeceğiz.

Antalya Halkevi


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here