Antalya Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Evi önünde toplanan Gençlik Muhalefeti üyeleri, YÖK’ün 30. Kuruluş yıldönümünü protesto ettiler.

“Üniversiteler Bizimdir %99 Sözünü Birleştir Gücünü Kullan ” pankartı açarak  “AKP’nin YÖK’ünü Kazıyacağız”, “YÖK Kalkacak Polis Gidecek Üniversiteler Bizimle Özgürleşecek” “Üniversiteler Bizimdir Sözünü Birleştir Gücünü Kullan” sloganları atan Gençlik Muhalefeti üyeleri adına basın açıklamasını Alp Ozan Gül okudu.

ÜNİVERSİTELER BİZİMDİR

%99 SOKAKLARI GERİ ALIYOR

Biz, yüzde 99’uz. Wall Street’de ‘finans yolunu’ ‘direniş yoluna’ çevirenler dünya emekçi halklarını sömüren bir avuç sömürücü zorbaya karşı böyle sesleniyordu. Bugün de tüm Türkiye’de Gençlik Muhalefeti olarak %1’i temsil eden AKP iktidarına, sermaye sahiplerine ve egemen güçlerine karşı alanlara çıktık. Temsil ettikleri sömürü zihniyetine teslim olmayacağımızı bir kez daha buradan ilan ediyoruz.

12 Eylül zihniyetinin en önemli ürünlerinden olan YÖK, bugün AKP iktidarı ile birlikte kabuk değiştirmekte ve gerici-piyasacı algının temsiliyeti üzerinden yeniden tanımlanmaktadır. Üniversiteleri “mali özerklik” adı altında özerk kurumlar haline getirdiklerini iddia edenler sermaye için üniversiteleri dizayn etmekte, gerici ve piyasacı algının parçası haline getirmektedir.

YÖK’ün, ‘ABD Modeli’ olarak sunduğu sistemle, her üniversitenin başına bir ‘YÖK’ kurulmaya çalışılırken, eğitimin maliyeti de bireyselleştirerek tamamen öğrencilere yüklenmeye çalışılıyor. Dönem başında gündeme gelen ancak tepkiler nedeniyle geri çekilmek zorunda kalınan ‘bireysel Harç’ uygulaması bunun göstergesidir. En son bugün de tekrar saman altından KHK’lar yoluyla bu bireye göre hazırlanan harç uygulaması yasallaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu düzen, üniversite kapılarının emekçi halk çocuklarına kapatıldığı, üniversitelerin çıkış kapısının geleceksizliğe açıldığı bir piyasa düzen haline getirilmektedir.

AKP’nin ‘piyasacı yeni üniversite modeli’ ile ‘mali özerklik’ adı altında patronlar doğrudan üniversite yönetimlerine yerleştirilmektedir. Üniversitelerin rektör atamaları ve kadrolaşma ile cemaatin iktidar alanı haline getirilme süreci, patronların da eklenmesiyle tamamlanmakta, üniversite yönetimleri iktidarın yansıması olan ‘mikro oligarşilere’ devredilmektedir.

Müşteri haline getirilen öğrencilere ise üniversite yönetimlerinde hiçbir söz hakkı tanınmamaktadır. Göstermelik ÖTK’larla sözde öğrenci temsilcileri seçilirken, öğrencilerin gerçekten söz ve karar hakkı talep ettiği her türlü eylemlilik polis ve-soruşturma baskısıyla susturulmaya çalışılmaktadır.

Wall Street’ten Şili sokaklarına yankılanan ses bugün de Türkiye’de Gençlik Muhalefeti tarafından egemenlerin üzerinde bir hayalet gibi dolaştırılmaktadır Bu ses bugün Gençliğin AKP’ye ve temsil ettiği gerici-piyasacı düzene karşı vermiş olduğu cevap olmakla birlikte kuracağımız gelecek için de bir çağrı ve davet anlamı taşımaktadır.

AKP’nin YÖK’üne ve üniversiteler üzerinde kurulmaya çalışılan mikro oligarşilere karşı üniversitenin yüzde 99’u, yani gerçek sahipleri olan öğrencilerin-öğretim görevlilerin söz ve karar sahibi olacağı demokratik-bilimsel-kamusal bir üniversite ve eğitim için şimdi sesimizi birleştirmeye ve gücümüzü kullanmaya çağırıyoruz.

Üniversitelerin piyasalaştırılmasına, eğitimin paralı hale getirilmesine, baskılara ve geleceksizliğe karşı üniversitelerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Üniversite öğrencileri olarak AKP’nin piyasacı-gerici düzenine, YÖK’üne karşı sözümüzü birleştirerek üniversitelerimizi özgürleştireceğiz.

SÖZÜNÜ BİRLEŞTİR, GÜCÜNÜ KULLAN

AKP’NİN YÖK’ÜNÜ DAĞITALIM!

GENÇLİK MUHALEFETİ


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here