Üniversiteler de adım adım uygulanmaya başlanan Bologna Sürecine karşı Antalya Gençlik Muhalefeti Akdeniz Üniversitesi’nde   “Üniversitene Geleceğine, Özgürlüğüne Sahip Çık Bologna Sürecini İstemiyoruz” kampanyası başlattı.

Antalya Gençlik Muhalefeti başlattığı kampanya doğrultusunda ilk olarak öğlen saatlerinde Öğrenci Evi önünde bir basın açıklaması yaptı. Sık sık “Bologna Üniversiteme Dokunma”, “Bologna Defol Üniversiteler Bizimdir”, “Bolognaya Hayır”, “Parasız Bilimsel Demokratik Eğitim” sloganlarının atıldığı eylemde açıklamayı  Gençlik Muhalefeti Üyesi Alp Ozan Gül okudu.

“Bologna sürecinin amacı başta Avrupa Birliği olmak üzere onun piyasa ve sermaye sistemine hizmet edecek bilimsel bilgiyi ve üretimi bu amaçla kullanacak, bir üniversiteler sistemi yaratmaktır.  Bu süreçle eğitimin, ekonominin rekabet gücünü artıran bir araca dönüştürülmesi tasarlandı ve bu süreçle de eğitimde neo-liberal dönüşüm süreci tamamlanmak isteniyor.” diyen Gül “Üniversitelerimizi küresel sermayenin hizmetine sokacak bu sisteme “Dur” demek gerekiyor. Eğitim temel bir haktır ve parayla alınıp satılamaz. Sermaye için değil, kamusal bir eğitim sistemi olmazsa olmazdır.” şeklinde konuştu.

Gül,” Bizler geleceğimizi görmezden gelen, üniversitelerimizi bilim yuvası olmaktan çıkaran, “Bologna Süreci”ni istemiyoruz. Buradan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne sesleniyoruz; “diğer üniversiteler de olduğu gibi bizi de mağdur edecek bu uygulamalardan vazgeçin. Aksi takdirde her türlü demokratik ve meşru tepkilerimizle karşınızda olacağız.“ dedi.

BASINA VE KAMUOYUNA

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, 1999 yılında “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” yaratma girişimi olarak başlayan ve “Bologna Süreci” olarak bilinen süreç ülkemizde pek çok üniversitede uygulanmaya başladı. Öğrencilerden habersiz, sessiz sedasız uygulanmaya başlayan süreç, birçok öğrencinin mağdur olmasına yol açtı.

 

Başta Ege üniversitesi olmak üzere, Aydın ve Kocaeli Üniversitelerinde uygulanmaya başlanan  “Avrupa Kredi Transfer Sistemi”ne uyumluluk zorunluluğu, birçok öğrenciyi geçmiş oldukları dersleri tekrar almak zorunda bıraktı. Bunun dışında mezun olacak durumda ki öğrenciler de mezun olamama tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca her dönem başında yaşanan kayıt yaptıramama ve otomasyon sistemi sorunları da yine Bologna sürecine geçiş çalışmalarının sıkıntısıdır. Ege Üniversitesi’nde, Aydın’da, Kocaeli’nde ki öğrenci arkadaşlarımızın yaşadığı sorunları ve mağduriyeti Akdeniz Üniversitesi öğrencileri olarak yaşamamız an meselesidir.

Ülkemizde, 12 Eylül darbesinin ürünü olan YÖK eliyle üniversiteleri hızla sermayenin hizmetine sokmaya çalışanlar, hemen bu sisteme de tabii oldular. Türkiye 2001 yılından itibaren Bologna Sürecine dâhil oldu ve o günden beri de sessiz sedasız ülkemizde alt yapısı hazırlanıyor.

YÖK 20 Kasım 2008’de de Bologna Sürecinin Türkiye’de yaygınlaştırılması ve koordine edilmesi amacıyla “Bologna Eşgüdüm Komisyonu” oluşturulmasını kararlaştırdı. Aynı yıl içinde üniversitemiz, Akdeniz Üniversitesi de bu sürece uyumluluk çalışmalarına başladı.

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 26 Aralık 2008’de “Akdeniz Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu” kuruldu,24 Aralık 2010 tarihinde de sürecin tüm üniversite birimlerinde etkin sürdürülebilmesi için “Akdeniz üniversitesi Bologna Koordinatörlüğü” kuruldu. 2010 yılından beri de Akdeniz Üniversitesi’nde bu süreç hızla ilerlemektedir. İlerleyen bu süreç “dünya üniversitesi oluyoruz” yalanıyla süslenmektedir.

Bologna sürecinin amacı, başta Avrupa Birliği olmak üzere onun piyasa ve sermaye sistemine hizmet edecek bilimsel bilgiyi ve üretimi bu amaçla kullanacak, bir üniversiteler sistemi yaratmaktır.  Bu süreçle eğitimin, ekonominin rekabet gücünü artıran bir araca dönüştürülmesi tasarlandı ve bu süreçle de eğitimde neo-liberal dönüşüm süreci tamamlanmak isteniyor.

Üniversitelerimizi küresel sermayenin hizmetine sokacak bu sisteme “Dur” demek gerekiyor. Eğitim temel bir haktır ve parayla alınıp satılamaz. Sermaye için değil, kamusal bir eğitim sistemi olmazsa olmazdır.

Bizler geleceğimizi görmezden gelen, üniversitelerimizi bilim yuvası olmaktan çıkaran, “Bologna Süreci”ni istemiyoruz. Buradan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne sesleniyoruz; “diğer üniversiteler de olduğu gibi bizi de mağdur edecek bu uygulamalardan vazgeçin. Aksi takdirde her türlü demokratik ve meşru tepkilerimizle karşınızda olacağız. “

 

GENÇLİK MUHALEFETİ

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here