Kamu Avukatlarına Yönelik Ayrımcılığa Son Verilsin!

Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi hakim ve savcılara ilişkin yapılan yeni düzenlemelerin, yargı emekçileri ile işkolunda bulunan kurumlarda çalışan kamu avukatlarını da kapsaması yönündeki taleplerini içeren basın açıklaması yaptı. Üyeler adına açıklamayı yapan şube başkanı Mustafa Ayar “Hükümeti, Yargının, üç temel unsurundan biri olan avukatlık mesleğini, kamu adına yürüten kamu avukatlarını hatırlamaya; ayrımcılığa son vererek, özlük haklarını iyileştirmeye çağırıyoruz!

 

HSYK seçimleriyle birlikte, Hakim ve Savcıların maaşlarında brüt 1100 TL civarında zam yapılacağı, koşullarının iyileştirileceği açıklandı. Ardından, 38 Milletvekilinin, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile BazıKHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’ye sunuldu. Yasa teklifi, HSYK seçimlerinden 4 gün sonra, 14 Ekimde görüşülecek.

Bu yasa teklifi, eksik ve yetersizdir. Yargı hizmetleri Hakim ve Savcılardan ibaret görülmüş, yaklaşık 55 bin yargı emekçisi görmezden gelinmiş, aynı zamanda, yargının 3 unsurundan biri olan savunmayı, kamu adına temsil eden kamu avukatları, yine unutulmuş, yok sayılmıştır” dedi.
Mustafa Ayara “hakimler ve savcıların özlük haklarında iyileştirme öngören yasa teklifinin; hakim, savcı ve kamu avukatlarının aylık ve özlük haklarında, mesleğin niteliği, sorumluluğu dikkate alınarak, gerçek bir iyileştirme sağlanacak şekilde yeniden düzenlenmesini; acilen yapılacak yasal düzenleme ile, kamu avukatlarının maaşlarının alt sınırının, net 5 bin TL’ye çıkarılmasını, emeklilik maaşlarının en az 3500TL’ye çıkarılmasını talep ediyoruz.

Ayrıca, yargı faaliyetinin yükünü birlikte omuzlayan diğer yargı çalışanlarının aylıklarında da iyileştirme yapılmasını; kamu kurumlarının hukuk birimlerinde çalışan personele vekalet ücretinden pay verilmesi uygulamasının yeniden başlatılmasını, yaratılan mağduriyete son verilmesini talep ediyoruz.

Maliye Bakanını göreve, Hükümeti, yasa teklifini, taleplerimizi içerecek şekilde Hükümet tasarısı olarak düzenleyerek, TBMM’ye sunmaya ve 14 Ekimde yasallaştırmaya çağırıyoruz! Taleplerimizin arkasındayız. Adalet sağlanana kadar, mücadelede kararlıyız.” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here