Devrimci Turizm İşçileri Sendikası ve Turizm İşçileri Derneği  açtığı stantlarda imza topluyor.

Dünyada Turizm Çalışanlarının, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesini öneren, 172 Sayılı İLO Sözleşmesini Türkiye’nin de imzalamasını isteyen  Devrimci Turizm İşçileri Sendikası  ve Turizm İşçileri Derneği   konuyla ilgili bir imza kampanyası başlattı.

27 Eylül Dünya Turizm işçileri günü, kitlesel bir basın açıklaması ile imza formlarını  muhataplarına postalayacak olan Devrimci Turizm İşçileri Sendikası  imza kampanyasına destek bekliyor.

Dünyada Turizm Çalışanlarının, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesini öneren, 172 Sayılı İLO Sözleşmesini Türkiye’nin de İmzalamasını istiyoruz.

Birleşmiş Milletler Dünya Çalışma Örgütü(ILO)nun 1991 yılında kabul ettiği ve ülkelere teklif ettiği 172 sayılı sözleşme ‘TURİZM ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA VE YAŞAM KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ’ dır.

Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti 20 yıldır bu sözleşmeyi imzalamıyor ve bu taahhüdün altına girmiyor

Ülkemiz ulusal gelirinde en önemli paya sahip bir sektör olan turizm aynı zamanda Türkiye deki kronik işsizlik sorununun da çözümüne katkı veren önemli bir istihdam alanıdır.

‘Ucuz emek cenneti’ yaratmak isteyenlerce milyonlarca turizm çalışanı çok kötü koşullarda yaşamaya ve güvencesiz çalışmaya mahkûm edilmek istenmektedir.

Biz aşağıda imzası bulunanlar 27 EYLÜL DÜNYA TURİZM İŞÇİLERİ GÜNÜ vesilesi ile hükümeti ve muhalefeti bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

172 sayılı sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilmeli ve imzalanması için karar çıkartılmalıdır.

Devrimci Turizm İşçileri Sendikası                Turizm İşçileri Derneği


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here