Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi , ayrım gözetmeksizin tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesi talebiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Şube binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamayı yönetim kurulu adına Şube Başkanı Devrim Mol yaptı. Açıklamanın tamamı şu şekilde;

Yaklaşan 24 haziran seçimleri öncesinde miting meydanlarında, iktidar tarafından ekonomik vaatlerin birbiri ardına sıralandığına tanık olmaktayız. Bu vaatlerden bir tanesi de Eğitim Öğretim, Din Hizmetleri ile sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan hemşire ile idarecilerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi olarak karşımıza çıktı.

Kamu çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarında yapılacak düzenlemeler yasa gereği toplu sözleşme ile belirlenmesi gerekirken, seçim vaadi olarak tezahür etti. Gelir ve ücretlerimizdeki erimenin karşılanması için başta sendikamız tarafından yaptığımız ek zam talepleri, toplu sözleşme öne sürülerek dikkate alınmamıştı. Şimdide toplu sözleşme ile düzenlenmeyen bir ekonomik vaatle karşı karşıyayız.

Memurlar emekli olduklarında, emekli aylıklarında düşüş yaşanmaması için 3600 ek gösterge düzenlemesi kuşkusuz önemlidir. Ancak siyasiler tarafından seçim meydanlarında yapılan bu vaat eksiktir. Ek göstergelerin artışı ile ilgili olarak siyasi iktidar tarafından tanımlanan “meslek gurupları” ile sınırlandırmak eksik bir tanımlamadır. Ek göstergelerin artışı ile düzenleme kamu emekçilerinin tamamını kapsamalıdır. Ek göstergeden hiçbir şekilde yararlanamayan yardımcı hizmetler sınıfı ile ilgili de mutlaka ek gösterge uygulamasından yararlanması için düzenleme yapılması gerekmektedir.

Ayrımcılığı asla kabul etmiyoruz. Yardımcı hizmetler dahil kamu emekçilerinin tümüne 3600 ek gösterge istiyoruz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43. maddesinin değişik (B) fıkrası ile, bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının, hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceleri dikkate alınarak, bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca, memurların ek göstergeleri görev yaptıkları hizmet sınıfları ile kazanılmış hak aylıklarının bulunduğu dereceler dikkate alınarak tespit edilmekte ve görev aylıkları da buna göre ödenmektedir.

Ek göstergeler rakamlarında genel düzenleme en son 01/01/1995 tarihinden geçerli olmak üzere 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır.

Görüldüğü üzere 23 yıldır Devlet memurlarının ek göstergelerinde genel bir düzenleme yapılmamıştır.

Ek göstergelerin 3600’ e yükseltilmesi, görece kamu çalışanlarının durumlarında bir iyileştirmeye neden olacak bir düzenleme gibi görülse de çalışırken aldığı ücrette bir iyileştirme sağlamayacaktır. 3600 düzenlemesi yapılırken, kamu çalışanının kesenek artışı nedeniyle gelirinde düşüş olacağından bundan etkilenmemesi için taban aylıklarda da artış yapılması gerekmektedir. Gerek görevde olan gerekse emekli aylığı almakta olan devlet memurlarının mevcut görev aylıklarında ve emekli aylıklarında eşit ve adil bir artış olabilmesi için taban aylık katsayısında da artış yapılması ,yapılması düşünülen düzenlemeye mutlaka eklenmelidir.

İktidar bu vaatlerinde samimi ise, seçim sonuçlarını beklemeden yapacağı bir düzenleme ile tüm kamu çalışanlarına söz verdiği 3600 ek göstergeyi derhal hayata geçirmelidir.

TALEPLERİMİZ:

Ayrım gözetmeksizin tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge

Çalışanlar için gelir vergisi diliminin %10 da sabitlenmesi

Ek ödemelerin artırılması

Ek ödemelerin emekli aylığına yansıtılması gerekmektedir.

Büro emekçilerini taleplerimiz doğrultusunda mücadele etmeye ve sendikamızda örgütlenmeye çağırıyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here