TÜİK çalışanları başta 4/C uygulamasının kaldırılması, özlük ve sosyal haklarının düzeltilmesi için eylem yaptı.
TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü önünde gerçekleşen eylemde “TÜİK Emekçileri Hakları İçin Mücadele Ediyor” pankartı açan grup adına açıklama yapan TÜİK Çalışanı, BES Antalya Şube Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Güven TÜRKAY AKP iktidarını eleştirerek “İktidara geldiği günden bu yana “esnek ve kuralsız; güvencesiz ve ucuz emek” şiarıyla hareket eden AKP, yeni bir çığır açarak 657 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin C fıkrasını(4/C) kalıcı bir istihdam biçimi haline getirmeyi başardı.

Daha önce sadece TÜİK ve TBMM gibi az sayıda kamu kurumunda geçici işlerde uygulanan bu kölelik biçimi, TÜİK ve TBMM’de kalıcı hale getirilmiş, 2003 yılından itibaren özelleştirilen kurumlardan tasfiye edilen işçilerin Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarda istihdam edilmeye başlanmasıyla birlikte yaygınlaştırılmıştır. Bugün kamuda yaklaşık 50 bin kişi 4/C’li olarak istihdam edilmektedir.

Her seçim döneminde ve Toplu Sözleşme döneminde gerek Hükümet gerekse yandaş Memur‐Sen tarafından “kadroya geçirilme” vaadiyle umutları kullanılan 4/C’lilerin yaşam ve çalışma koşulları, tahammül sınırlarını çoktan aşmış durumdadır.

En son çıkarılan torba yasada “4/C’lilere müjde” diye sunulan Düzenlemenin halen çalışan 4/C’liler açısından bir anlam ifade etmemesine rağmen “4/C’lilere iş güvencesi geliyor” yaygarası kopartılması ise tam bir aymazlıktır” dedi.

Tahammülümüz Kalmadı
“Her yıl olduğu gibi Aralık ayının sonları, 11 ay 28 gün sözleşme süreleri olan 4/C’liler açısından yine kaygı ve endişe dolu günler olarak yaşadığını ifade eden Güven TÜRKAY ” TÜİK çalışanı 4/C’liler, 5 Ocak 2015 tarihi itibari ile sözleşmelerini imzalayarak bugün iş başı yapmıştır. Bizler devletin asli ve sürekli çalışanı olan emekçileriz. Hükümetin ve İdarenin iddia ettiği gibi geçici değiliz. Bu bildiriyi okuyan kişi 9 yıldır TÜİK’de “geçici” olarak çalışmaktadır. Yıllarca çalışıp “geçici” olmak hangi akla ve mantığa uymaktadır?

Bugün dört kişilik bir aile için açlık sınırı 1.205 TL, yoksulluk sınırı ise 3.926 TL’dir. TÜİK 4/C emekçilerinin maaşı ise 1500‐1700 lira arası değişmektedir.

Anayasanın emredici hükümleri olmasına karşın devletin süreklilik arz eden işlerini yapan 4/C’li emekçilerin, Devlet ve Hükümet eliyle sözleşme süresi, bir yıldan 3 gün az yapılarak hileyle kölelik koşullarında güvencesiz çalıştırılmaktadır.

Tüm bu koşullar, 4/C’li emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarını olumsuz yönde
etkilemekte, nefes alamayacak hale getirmektedir.4/C’lilerin bu koşullara tahammülü kalmamıştır.

Başta güvenceli çalışma hakkı olmak üzere, insanca yaşayacak ücret, ek ödemelerin ödenmesi, servis, yemek, fazla çalışma ücreti ödemelerinin yapılması, performans sisteminin kaldırılması, mobbing uygulamalarına son verilmesi, yıllık ücretli izin haklarının kullandırılması ve angaryanın yasaklanması talepleri bir an önce dikkate alınarak adım atılmalıdır” dedi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here