Tüm Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt bir basın toplantısı düzenleyerek, talep ve ihtiyaçlarına denk düşen bir toplusözleşme

imzalayacaklarına inandıklarını söyledi.

Sendika şube binalarında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Tüm Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt, “Sendikamız ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında 2010 yılı eylül ayında imzalanan bir yıllık toplusözleşme 2011 yılı eylül ayında sona ermekte. Yeni dönemde talep ve ihtiyaçlarımıza  denk düşen bir toplusözleşme imzalayacağımıza inanıyorum”  dedi.

Anket çalışması

“Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Akaydın’ın geçen dönem olduğu gibi bu dönemde kendi çalışanlarını gözeten ve onların talep ve ihtiyaçlarına denk düşen bir toplusözleşme imzalayacağına inanıyoruz.” diyen Karakurt,  Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yeni dönemde yapacakları  toplu sözleşmeye ilişkin gerçekleştirmiş oldukları bir anket çalışmasının sonuçlarını da  aktardı.

AKP sözünü tutmadı

Karakurt, Kanun hükmünde kararname ile kapsam dışına bırakılan sözleşmeli belediye emekçilerine seçim öncesi verilen söz hala yerine getirilmediğini hatırlatarak  “Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bu düzenlemenin genişletilmesi için bütün hukuki yolları kullanacağız.”  şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile geçen hafta yapılan görüşmelerde yasanın Ekim’de Meclis’e getirileceğinin taahhüt edildiğini anlatan Karakurt, ancak işçi sendikalarıyla yapılan toplu sözleşmelerde verilen yüzde 4’lük zammın, kamu çalışanlarına da benzeri oranda zam yapılacağı düşüncesini doğurduğunu ifade etti.

“Yani hükümet yine toplu sözleşme değil, toplu görüşme yapacak” diyen Karakurt, şöyle konuştu:

“Kanun hükmünde kararname ile kapsam dışında bıraktığı sözleşmeli belediye emekçilerine seçim öncesi verilen söz hala yerine getirilmedi. Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olan bu düzenlemenin genişletilmesi için bütün hukuki yolları kullanacağız. Bu doğrultuda önümüzdeki hafta genel merkezimiz ve Antalya şubemiz sözleşmeli arkadaşlar adına idare mahkemelerine dava açacağız. Ayrıca Meclis açılır açılmaz, konuyu yeniden gündeme getirerek, Başbakan’ı verdiği sözü yerine getirmeye çağıracağız. ”

Tüm Bel-Sen Antalya Şubesi Örgütlenme Sekreteri Sevil Metin de, 1-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ankette, sendikalı olan ya da olmayan 525 belediye çalışanına soru yönelttiklerini kaydetti. Anketle yeni dönemde çalışanların toplu sözleşmeden beklentilerini öğrenmek istediklerin belirten Metin, ankete katılanlarının yüzde 78’inin 400 TL ve üzeri, yüzde 10’unun 500 TL ve üzeri, yüzde 12’sinin ise 300-400 TL arasında zam istediklerini kaydetti.

Metin, ankete katılanlara yöneltilen, “Hangi özel günlerde ikramiye ödemesi almak istiyorsunuz” sorusuna, işçilerin tamamının “Kurban ve Ramazan bayramlarında” yanıtını verdiğini bildirdi.

Sevil Metin, işçilerin eğitim, evlenme, ölüm, doğum, kaza, afet, giysi yardımlarının toplu sözleşmede olmasını istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Emekçilerin birlik dayanışma ve mücadele örgütü olan sendikaların aynı iş kolunda bölünme ve rekabetini doğru buluyor musunuz? sorusunu, ankete katılanların yüzde 80’i (Hayır) diye yanıtladı. (Neden?) sorusuna ise ortalama olarak sendikalardaki bölünme ve rekabetin en çok çalışanlara zarar vereceğini, güçlerini dağıtacağını, hak almak için birlik ve beraberlik içinde olmak gerektiğine işaret ettiler. ”

 

DEĞERLİ BASIN EMEKÇİSİ ARKADAŞLAR;

Ülkemizde ve dünyada 2011 yazı çok sıcak geçiyor. Bu sıcaklık sadece mevsimsel değil, esas olarak ta ekonomik, siyasi ve askeri alanlar da yaşanıyor.

Öyle ki; yeni bir kriz dalgası dünyayı ve ülkemizi en çok ta biz emekçilerin bu günü ve geleceğini tehdit ediyor.

Hükümet, her açıdan kafasını kuma gömmüş, her şey olağan seyrinde ilerliyormuş havasında hareket ediyor.

Cari açık zirve yapmış, işsizlik sorunu çözülmek bir yana en önemli gündem maddesi olarak yerini koruyor.

İftar sofraları ile belgelenen açlık ve yoksulluğun önlenemez yükselişi devam ediyor. Demokrasi, insan hakları, sivil anayasa, açılım, komşularla sıfır sorun gibi meselelerde duvara toslamalar, komşularımız ve Arap ülkeleri ile ilişkilerde NATO’ya bağlılığın dayanılmaz hafifliğinin getirdiği taşeronluk histerisiyle yürütülen dış politikada yaşanan iflaslar ve yıkıcı sonuçları tüm çıplaklığı ile önümüzde duruyor.

Ancak; bunların hiçbiri hükümetin ve başbakanın gündeminde sorun olarak yer almıyor!

AKP hükümeti kendi devletini inşa etmenin askeri ve sivil çalışmaları ile meşgul! Öyle ki: referandumda anayasa değişikliğinde yer alan   “memurlar toplusözleşme yapar” hükmünde bile aradan 10 ay geçmesine rağmen gerekli yasal düzenlemeyi yapmaktan kaçınmıştır.

En son geçen hafta Çalışma Bakanı ile yapılan görüşmede konu ile ilgili yasanın ekim ayında meclise getirileceği taahhüt edildi. Fakat işçi sendikaları ile yapılan toplusözleşmelerde verdiği  % 4 lük sadakayı biz kamu emekçilerine de dayatacağı anlaşılıyor. Yani hükümet yine toplusözleşme değil, toplu görüşme yapacak!

Kanun hükmünde kararname ile kapsam dışında bıraktığı sözleşmeli belediye emekçilerine seçim öncesi verilen söz hala yerine getirilmedi. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bu düzenlemenin genişletilmesi için bütün hukuki yolları kullanacağız.

Bu doğrultuda önümüzdeki hafta genel merkezimiz ve Antalya şubemiz sözleşmeli arkadaşlar adına idare mahkemelerine dava açacağız. Ayrıca meclis açılır açılmaz konuyu yeniden gündeme getirerek, başbakanı verdiği sözü yerine getirmeye çağıracağız.

Ancak; Türkiye’nin birçok belediyesinde olduğu gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi de hükümetten önce kamu emekçileri ile toplusözleşmeler imzalayarak hem verdikleri sözü tutmuşlar,  hem de sosyal ve sendikal sorumluluklarını yerine getirmişlerdir.

Sendikamız ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında 2010 yılı eylül ayında imzalanan bir yıllık toplusözleşme 2011 yılı eylül ayında sona ermektedir.

Bundan dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yeni dönem için toplusözleşme görüşmelerine 15 ağustos tarihinde başlayacağız.

Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Akaydın’ın geçen dönem olduğu gibi bu dönemde kendi çalışanlarını gözeten ve onların talep ve ihtiyaçlarına denk düşen bir toplusözleşme imzalayacağına inanıyoruz.

TÜM BEL-SEN ANTALYA ŞUBESİ

 

 

 

ANKET ÇALIŞMASININ SONUÇLARI

TÜM BEL-SEN Antalya şubesi olarak 1 ağustos da başlaştığımız anket çalışmasını 10 ağustos da tamamladık.

Anket çalışmasında sadece üyelerimizi değil, bütün belediye emekçilerini hedefledik.

Çünkü yapacağımız toplusözleşme tüm çalışanları kapsayacaktır.

Bu bağlamda; amacımız;

1-yeni dönemde toplusözleşmeden beklenti ve talepleri doğrudan tespit etmek ve emekçilerin nabzını tutmak.

2- Toplusözleşme sürecine üyelerimiz dahil bütün belediye emekçilerinin katılımı sağlamak.

3-Yaptığı iş ve çalışma koşullarına ilişkin yaşadığı sorunları tespit etmek.

4-Emekçilerin BİRLİK DAYANIŞMA VE MÜCADELE örgütü olan sendikaların, aynı iş kolunda bölünmeleri ve aralarındaki rekabeti nasıl değerlendirdikleri ve sonuçlarından nasıl etkilendiklerini açığa çıkarmak.

5-Sendikamız ve çalışmalarına ilişkin öneri, eleştiri ve mesajlarını yerinde tespit etmek.

ANKET çalışmasına toplam 525 kişi katıldı. Sonuçları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

1-Yeni dönemde aylık toplusözleşme zammının ne kadar olmasını istiyorsunuz sorusuna katılanların;

%78 i 400-500,

%10 u 500 ve üzeri,

%12 si 300-400 tl arası olarak yanıtladı.

2-hangi özel günlerde ikramiye ödenmesini istiyorsunuz sorusuna katılanların;

% 100 ü kurban ve ramazan bayramı,

%18 i yılbaşı ve 1 Mayıs olarak yanıtladı.

3-toplusözleşmede yer almasını istediğiniz sosyal hak ve yardımlar nelerdir sorusuna katılanların;

% 100 ü eğitim yardımı,

% 70 i evlenme ve ölüm yardımı,

% 30 u doğum yardımı,

% 30 u kaza ve afet yardımı,

% 25 i giyecek yardımı olarak yanıtladı,

% 70 i kreşten indirimli yada ücretsiz yararlanmak istedi.

4-Yaptığınız ve çalışma koşullarına ilişkin özel maddeler nelerdir sorusuna katılanlar;

Laboratuar da çalışanlar yoğurt ve koku ücreti, itfaiye çalışanları ulaşım ve giysi parası, zabıta çalışanları ise mesai ücretine ilişkin düzenleme istediler,

Sözleşmeli çalışanlar yemek ücretinden yararlanmak istediler.

5-Emekçilerin BİRLİK DAYANIŞMA VE MÜCADELE örgütü olan sendikaların aynı iş kolunda bölünme ve rekabetini doğru buluyor musunuz sorusuna katılanların,

% 80 i hayır diye yanıtladı. Neden sorusuna ise ortalama olarak;  sendikalardaki bölünme ve rekabetin en çok çalışanlara zarar vereceğini, güçlerini dağıtacağını, dolayısıyla hak almak için birlik ve beraberlik içerisinde olmak gerektiğine işaret ettiler,

% 20 si ise, rekabetin sendikaları harekete geçireceğine, üyelerle ilgilenmelerini sağlayacağını ve daha çok çalışmak durumunda kalacaklarına işaret ettiler.

6-Sendikamıza iletmek istediğiniz öneri ve mesaj bölümüne ilişkinde;

Üyelerle iletişim ve haberleşmenin düzenli yapılması, sosyal aktivitelerin düzenlenmesi, işyerinde sendikal birliğin ve bütünlüğün sağlanması için daha çok gayret sarf edilmesi belirtildi.

Ayrıca; düzenlediğimiz anket çalışmasını çok olumlu ve yararlı bulduklarını belirterek, çalışmalarımızı ve çabamızı takdir ettiklerini ifade ettiler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here