İmece Ev İşçileri Sendikası’nın çağrısı ile kadınlar Torba Yasa’ya karşı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Kapalı Yol Halk Bankası önünde toplanarak sloganlarla Attalos Heykeli’ne kadar yürüyen kadınlar barada bir açıklama yaptılar.
Ev İşçileri için Kölelik Yasasına Hayır! Ev İşçilerine İnsana Yakışır İş İstiyoruz!

BASINA VE KAMUOYUNA;
Sevgili arkadaşlar, değerli basın emekçileri,
ev işçileri olarak, bugün buraya torba yasada bizlere köleliği reva gören düzenlemelere ilişkin itirazımız var demek için toplandık.

Ev işçilerine köleliği reva gören bu tasarı kupon talebimize olumlu cevap veriyor gibi görünse de gerçekte taleplerimiz karşılanmamıştır. Çünkü kupon sistemi getirilirken ev işçilerinin sigorta hakkı gasp edilmektedir. Biz emekli olmayalım, sağlık hakkından yararlanmayalım, diğer işçilerle eşit olmayalım demedik. Bütün haklarımızı kullanmak istediğimizi söyledik. Ancak Bakanlık taleplerimizin hiçbirini dikkate almamış, adeta görmezden gelmiştir. Tasarı, ev işçilerinin hukuki statüsüne hiçbir yenilik getirmediği gibi, büyük hak kayıplarına yol açacak, durumumuzu olduğundan daha da geriletecek düzenlemeler içermektedir:

1- Yasa tasarısı ev işçileri için 10 günden az – 10 günden fazla çalışma ayrımı yapmakta ve 10 günden az çalışanlar için ayrı bir düzenlemeye gitmektedir. Uygulama son derece yanlıştır. Doğru olsa dahi suiistimale açıktır ve bu haliyle yasalaşırsa bütün ev işçileri 10 günden az çalışıyormuş gibi gösterilerek bütün ev işçileri sadece %2 iş kazası primi ile çalıştırılacaktır. Ev işçileri ne emekli olabilecek, ne sağlık hakkı olacaktır. Bu durum ev işçilerinin mevcut durumunu daha da kötüleştirecektir. 10 günden az çalışan – 10 günden fazla çalışan tasnifi ev hizmetinde çalışanlara köle muamelesi yapmaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz.

2- 10 günden az çalışma gibi bir düzenleme tüm mevzuata aykırılık teşkil etmekte ve ayrımcılık yaratmaktadır. Bu düzenleme anayasaya, 5510 sayılı kanuna, ILO 189 sözleşmesine ve diğer uluslararası sözleşmelere aykırıdır. 5510 sayılı kanuna göre kişi 1 gün çalışsa bile sigortalı olmalıdır. Tüm diğer işçiler gibi 10 günden az çalışan ev işçisi de işçidir. Sigorta hakkımız çalıştığımız gün sayısına bakılmaksızın güvence altına alınmalıdır.

3- Ev işi iş, ev işi işçidir! Oysa torba yasa tasarısında “Ev hizmetlerinde bir kişiyi ayda 10 günden az çalıştıranlar işveren sayılmayacaktır.” denilmektedir. Halihazırda ev işçilerinin en büyük kısmı bir ev işvereninde 10 günden az çalışmaktadır. Biz ev işçilerinin iş yasası kapsamına alınmasını isterken, bu yasal düzenleme ile 10 günden az çalışan ev işçilerinin işçi sayılmadıkları bir kere daha tescillenmiş olacaktır.

4- Tasarıya göre 10 günden az çalışan ev işçileri için kupon sistemi uygulamasına geçilecektir. Bu durumda işveren işçiye para değil kuponla ödeme yapacaktır ve ev işçisi ücretini bankalardan tahsil edecektir. Ücretini %2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi kesintisi ile alacaktır. Bu durumda prim maliyeti işçi ücretine yansıtılacaktır ve ücretlerin düşmesine yol açacaktır. İşverenin ve devletin hiçbir bedel ödememesi ve bütün yükün işçinin sırtına yüklenmesi adil değildir. Kabul edilemez.

5- 10 günden az işçi çalıştıran işveren hastalık ve yaşlılık primlerini ödemeyecektir. Ev işçisi %2 prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden ve emeklilik hakkından yararlanamayacaktır. İşçi, eğer isterse kendi primlerini kendisi yatıracaktır. Fakat ev işçilerinin çalışma koşulları, işin düzensizliği ve ücretlerin düşüklüğü düşünüldüğünde hiçbir ev işçisinin kendi sigorta primini yatıramayacağı açıktır. Sağlık hakkı ve emeklilik hakkı tanımayan bir sigortalılık hiçbir güvence sağlamamaktadır. Sağlık hakkı ve emeklilik hakkı tüm işçilerle birlikte ev işçilerinin de hakkıdır ve ev işçileri bu haklardan mahrum bırakılamaz.

6- Tasarıda işverenlerin ev işçilerinin karşı karşıya kaldıkları iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin hiçbir düzenleme yapılmamaktadır. Buna karşın 10 günden az işçi çalıştıranlar işveren sayılmadıkları için iş kazası ve meslek hastalıkları açısından sorumlu tutulamayacaklardır. Tasarı bu haliyle yasalaşırsa ev işçilerinin meslek hastalıkları ve iş kazaları artarak devam edecektir. Bu düzenleme ev işçilerini toz bezi gibi kullanıp işe yaramaz hale geldiğinde kenara atmak demektir.

7- Tasarıda geçmişteki hak kayıplarına yönelik hiçbir düzenleme yoktur. Pek çok ev işçisi 10-15 yıldır ev işlerinde çalışmaktadır. Hâlihazırda sendikamız geçmişe dönük ev işverenlerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı “hizmet tespit davaları” açarak ev işçilerinin haklarını aramaktadır. Bu süreç yaratılan bürokrasi ve adaletsiz hukuk sistemi nedeniyle zorluklarla doludur. Geçmiş çalışma sürelerimiz görmezlikten gelinmemeli, üstü örtülmemelidir. Yasal eksikliklerin bedeli ev işçilerine ödetilmemelidir. Geçmişte çalıştığımız günlerin sigortaya kaydını da istiyoruz.

8- Ev işçilerinin sigortalanması sorunu hiçbir kritere bağlı olmaksızın bizzat devlet teşviki ile yapılmalıdır. En az 5 yıl süreyle sigorta primleri genel bütçeden karşılanmalı ve ev işçileri tüm sigorta kolları kapsamında sigortalı sayılmalıdır. Prim ödeme sistemi “kolay sigorta” kapsamında yeniden düzenlenmeli ve kupon veya çek sistemi ile kolay sigortalılık hakkı işçilikten doğan bütün haklarımızla beraber verilmelidir.
Torba yasa ev işçilerine kölelik düzenlemesidir. Tüm ev işçilerini bizlere köleliği reva gören torba yasa tasarısına karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz! Ev işi iş, ev işçisi işçidir. Ev işçilerinin özgün çalışma koşullarını gözeten kolay sigortalılık çözümü, haklarımız gasp edilmeden verilinceye kadar mücadele edeceğiz.
Bu mücadele sadece İmece Ev İşçileri Sendikası’nın değil; bütün kadın örgütlerinin ve kadınların mücadelesidir.
Taleplerimiz:
1- Ev işçileri 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamına alınmalıdır.
2- Bütün ev işçileri sosyal güvenlik şemsiyesine alınmalı, ev işçilerinin sigorta primi için teşvik verilmelidir.
3- Ev işçileri çalışanların kullandığı bütün hakları kullanılabilmelidir. Bu haklar uygulanabilir ve erişilebilir olabilir.
4- Gündelikçi ev işçilerinin sigortalanması için hak kayıplarına yol açmayacak şekilde kupon ya da hizmet çeki sistemi getirilmelidir. Uygulaması çok kolay olmalıdır.
5- Ücretli, ücretsiz tüm ev işçilerine yıpranma payı ve erken emeklilik getirilmelidir.
6- Özel istihdam büroları ve kiralık işçi büroları ve kiralık işçi büroları kapatılmalıdır. Modern köle ticaretine son verilmelidir.
7- Ev işçilerinin sendikal örgütlenmesinin önü açılmalıdır.
8- Evde (bakıma muhtaç) yaşlı ve engelli yakınına bakan kişilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenen bakım ücreti, yardım olarak değil hak olarak sağlanmalıdır. Evde bakım hizmeti verenler sosyal güvenlik şemsiyesine alınmalıdır.
9- Bakım hizmeti haktır, bütün yurttaşlara parasız bakım hizmeti kamusal alanda sunulmalıdır.
10- Göçmen ev işçilerinin iş koşulları iyileştirilmeli, çalışma izni işverene bağlı olmaktan çıkarılmalıdır.
11- Örgütlenme özgürlüğü, toplu iş sözleşmesi hakkı, her türlü zorla çalışma ve çalıştırmanın tasfiyesi ve her türlü ayrımcılıkla mücadele ve kadın erkek işçilere eşit olanakların sağlanması gibi tavsiyesi kararlarını içeren ILO 189 Sözleşmesi imzalanmalıdır.
İmece Ev İşçileri Sendikası olarak ev işçilerine köleliği dayatan bu torba yasa geri çekilene kadar, işçi olmaktan kaynaklı haklarımızı alana kadar sokaklardan çekilmeyeceğimizi, mücadelemizi büyüteceğimizi buradan ilan ediyoruz. Bugün burada yanımızda olan, mücadelemize destek sunan herkese teşekkür ederiz.
İmece Ev İşçileri Sendikası

Destekçi Kurumlar

1- Amargi İzmir
2- Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
3- DİSK Kadın Komisyonu
4- Emekçi Hareket Partili Kadınlar
5- Emekliler Dayanışma Sendikası
6- EMEP’li Kadınlar
7- Eşitlik İzleme Kadın Grubu- EŞİTİZ
8- GENEL-İŞ Sendikasından Kadınlar
9- Gökkuşağı Kadın Derneği
10- Halkevci Kadınlar
11- HDK Kadın Meclisi
12- İmece Ev İşçileri Sendikası
13- İmece Kadın Dayanışma Derneği
14- İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu
15- İstanbul Feminist Kolektif
16- İşçi Demokrasisi Partisi’nden Kadınlar
17- Kadın Çalışmaları Derneği
18- Kadınlarla Dayanışma Vakfı
19- KEİG Platformu
20- ÖDP’li Kadınlar
21- Petrol-İş Sendikası Kadın Dergisi
22- Sosyalist Kadın Meclisleri
23- SYKP İstanbul İl Kadın Meclisi
24- Türk Kadınlar Birliği
25- Emekli-Sen 3 Nolu Şube
27- Kampüs Cadıları ve Mor Dayanışma
28- Ankara Feminist Kolektif 26- Yeni Demokrat Kadın
27-YeşilSol Kadınlar
28- FilmMor
29-Kadın Emeği Kolektifi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here