Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak saat 13.00’da Defterdarlık önünde “Toplarken emekçiden dağıtırken sermayeden yana bütçe istemiyoruz!” konulu bir eylem yaptı. . Basın açıklamasını BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol okudu.

BES olarak taleplerinin çok net olduğunu vurgulayan Devrim Mol, “ Enflasyonla topyekûn mücadele adı altında, enflasyon farklarının düşürülmeye çalışılmasına karnımız toktur! Firmaların yaptığı sezon sonu indirimleri, yıl sonu indirim kampanyalarını enflasyonla mücadele, enflasyon farklarını da zam olarak emekçilere yutturamayacağınızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz.” dedi.

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkadaşlarım;

İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz koşullarında bir maaş gününü daha eylemle karşılıyoruz.
Büro Emekçileri olarak ülke genelinde bugün yaptığımız eylemlerle insanca bir yaşam taleplerimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Ek Zam İstiyoruz!
Toplu sözleşme gereği 2018 yılı için planlanan %4+%3.5 maaş zammı, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gerçeklikten uzak oranlardır. Yılın ilk altı ayında verilen %4’lük zam enflasyona yenik düşmüş, aylar sonra verilen enflasyon farkları kamu emekçilerinde ekonomik mağduriyetler yaratmıştır.

Yılın ikinci yarısında durum daha da iç karartıcıdır; kamu emekçilerine verilen %3.5 zam oranı üç aylık dönemde enflasyonun altında kalmış, Eylül ayı sonu itibariyle %5.65 enflasyon farkı oluşmuştur. Ekim ayı enflasyonunun (TÜFE) 2.67 çıkması ile de yıl sonuna iki ay kala %8.32 oranında oluşan enflasyon farkı, fiilen yürürlükte olan toplu sözleşmeyi hükümsüz hale getirmiştir.

IMF’nin önerileri doğrultusunda hazırlanan Yeni Ekonomi Programında 2018 enflasyon hedefini %5’ten %20.8’e çıkaran Hükümetin hedefi Ekim ayı sonu itibariyle tutmamış, TCMB bile yıl sonu enflasyon beklentisini % 23.5 olarak güncellemiştir.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkadaşlarım;
BES Olarak Talebimiz Nettir!
Enflasyonla topyekûn mücadele adı altında, enflasyon farklarının düşürülmeye çalışılmasına karnımız toktur! Firmaların yaptığı sezon sonu indirimleri, yıl sonu indirim kampanyalarını enflasyonla mücadele, enflasyon farklarını da zam olarak emekçilere yutturamayacağınızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz.

Enflasyon farkları 15 Ocak tarihi beklenmeksizin derhal ödenmelidir. Maaşlarımızdaki reel kayıp %5o’lere ulaşmış bulunmaktadır. Kamu emekçilerine enflasyon farkı dışında ek zam yapılmalı, 2019 yılı için ise Toplu Sözleşme yenilenmelidir.

Vergi Dilimi ve Dolaylı Vergi Soygununa Son Verilsin!
Kamu emekçileri yıla %15’lik gelir vergisi oranı ile başlarken yılın yarısı gelmeden %20’lik vergi dilimine girmekte çoğu zaman Temmuz maaş zamları vergi dilimi marifeti ile geri alınmaktadır. Yine attığımız her adımda ödediğimiz dolaylı vergiler de dikkate alındığında, brüt maaşımızın %40’ına yakın vergi ödediğimiz ortadadır. Sermaye sahiplerine vergi konusunda her türlü teşvik, muafiyet ve istisna da sınır tanımayan siyasi iktidar, emekçilerin talepleri söz konusu olduğunda kulaklarını tıkamaktadır.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkadaşlarım;
BES Olarak Talebimiz Nettir!

Açlık sınırı rakamları vergiden muaf tutulmalı yoksulluk sınırı rakamları en alt vergi diliminden vergilendirilmelidir. Tüketilmesi zorunlu mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.

Ek Ödemeler Emekli Aylığına Dahil Edilmeli, BES Dayatmasına Son Verilmelidir!
Kamu emekçilerine temel ücret dışında yapılan her türlü ek ödemenin emekli aylığı hesaplamalarında dikkate alınmaması, emekli olunduğunda %100’e varan gelir kaybına neden olmaktadır. Emekliliği hak ettiği halde emekli olamayan yüz binlerce kamu emekçisi bulunmaktadır. Yine emeklilik yaşının kademeli olarak 65’e çıkarılması 2008 yılı sonrası çalışma hayatına başlayanlar için emekliliği fiilen ortadan kaldırmıştır. Bunun üzerine bir de Bireysel Emeklilik Siteminin zorunlu hale getirilmek istenmesi, emekliliğin finansmanını çalışanın üzerine yıkma ve kamu emeklilik sistemini tasfiye etmeyi amaçlamaktadır.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkadaşlarım;
BES Olarak Talebimiz Nettir!
Çalışırken alınan her türlü ek ödeme emekli aylığı hesaplamalarına dahil edilmeli, zorunlu Bireysel Emeklilik dayatmasından vazgeçilmelidir. Emeklilik yaşı düşürülerek, kamu emeklilik sistemi güçlendirilmelidir.

Yoksulluk, Rant ve Savaş Bütçesi Değil Emekçiye Bütçe İstiyoruz!
2019 yılı bütçesinin görüşülmesine TBMM’de devam edilmektedir. 2019 yılı bütçe tasarısı incelendiğinde, kamu yatırımlarında, sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarında tasarrufa gidilirken bütçeden aslan payını milli savunma, iç güvenlik ve diyanetin aldığı görülmektedir.

2019 bütçesi harcama kalemleri incelendiğinde; sermayeye teşvik, gelir kalemleri incelendiğinde ise vergi yükünün emekçilere bindirildiği ortadadır. Emekçilerden toplanan vergileri sermaye çevrelerine kaynak olarak aktaran mekanizmanın 2019 bütçesinde de devam ettiği görülmektedir.

Yıllardır tüm uyarılarımıza karşın bütçeler, cinsiyet eşitsizliklerini gidermek bir yana, yeniden üreten şekilde hazırlanmaya devam ediliyor.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkadaşlarım;
BES Olarak Talebimiz Nettir!

Bütçe imkanlarının kamu yararına kullanılması en temel talebimizdir. Sendikamız emekten, barıştan ve demokrasiden yanadır. Bütçe kaynakları savaş için değil halk için, barış ve demokrasi için kullanılmalıdır.

Bütçe, emekçilerin insanca yaşam taleplerini içermeli, toplumsal cinsiyete duyarlı olmalı, bütçe süreçleri açık, şeffaf ve katılımcılığa açık hale getirilmelidir.

BES olarak mücadele kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, tüm büro emekçilerini haklı taleplerimize sahip çıkmaya mücadelemize katkı sunmaya davet ediyoruz!

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN BES!
YAŞASIN KESK!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here