AKP hükümetinin Tiyatroları özelleştirmeye dönük politikasına karşı

Kültür Sanat-Sen Antalya Bölge-Şubesi  bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi önünde  bir araya gelen Kültür Sanat-Sen üyeleri sık sık “Kültürümüze,Sanatımıza,Tiyatromuza Sahip Çıkıyoruz,Karanlığa karşı Özgür Tiyatro, Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap verecek” şeklinde slogan attılar.

Kültür Sanat-Sen Antalya Bölge Şubesi adına basın açıklamasını  okuyan Şube Başkanı Ali Güneş “Başbakan’ın Devletin tiyatrosu olmaz, özelleştiriyorum fetvası ile birlikte ilgili Bakanlıklar Devlet Tiyatrolarının özelleştirilmesi yönünde çalışmalara başladılar. Devlet, kamu yararına kurumları oluşturmakla yükümlüdür. Sosyal devlet anlayışı gereği; eğitim sağlık,kültür,sanat hizmetleri, kar amacı güdülmeden halkın hizmetine sunulur. Bu nedenle,devlet kurumları olan tiyatro,opera ve baleye halkın oylarıyla işbaşına gelen her hükümet aynı gözle bakmak zorundadır. Tüm gelişmiş ülkelerde ödenekli sanat kurumlarını kuran devlet, onları destekler ve yaygınlaşmasını sağlar. Çünkü tiyatro, opera ve bale sanatları; toplumsal kültürün gelişmesi açısından vazgeçilmez ögelerden biridir. Bu kurumlardaki sanatsal etkinlikler ödenekli sanat kurumlarını tasfiye etmek isteyen hükümetin cebinden çıkan paralarla değil, halkın verdiği vergilerle sağlanır.” dedi.

Ali Güneş açıklamanın devamında “Kültür ve sanatla uğraşanları elitistlikle,jakobenlikle etiketleyip, onları yarım porsiyon aydın olarak niteleyip, küçümseyen anlayış; siz-biz gibi ayrımcı söylemler kullanarak her fırsatta sanatçıları halkın önünde kendilerine düşman gibi göstermeye çalışmaktadır. Bunu yapanlar “muhafazakâr sanat” iddiasıyla toplumumuzun ve ülkemizin tarihsel, kültürel, sanatsal değerlerini gerçek dışı bilgilerle yozlaştırıp, kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda toplum mühendisliğine soyunarak halkı ve sanatı derin bir karanlığın içine çekmeyi amaç edinmektedirler…

Biz demokratik kitle örgütleri endişe içindeyiz. Sayın Başbakan’ın doksan sekiz yıllık geçmişi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve altmış üç yıllık  Devlet Tiyatrolarını hedef alan açıklamalarından anlaşılan odur ki ; senfoni, koro ,dans toplulukları gibi sanat kurumlarını  da aynı acı son beklemektedir.

Bizce bir ülkede kültür ve sanata verilen değer, o ülkenin gelişmişlik düzeyi açısından önemli bir göstergedir. Tiyatroların özelleştirilmesi fikri ise tiyatro sanatının idam fermanıdır.

SORUYORUZ: Bu girişim tamamlandıktan sonra sıra nereye gelecektir? Özel sanat kuruluşları ve bireysel üretilen sanat türleri için de yeni sistemler mi devreye girecektir? Amaçlanan, bu yolla tek tip insan yetiştirilmesi midir?

Tiyatro sanatçılarındır. Ödenekli tiyatrolarda radikal değişimlere gitmeden yapılması düşünülen düzenlemelerin, yasa ve tüzük gibi mevzuatların hazırlanması konunun muhatapları  sanatçılar ,bilim insanları, konunun uzmanı akademisyenler ve demokratik kitle örgütleri temsilcileridir.

O yüzden ödenekli sanat kurumlarını daha verimli hale getirmek için “KÜLTÜRÜMÜZE, SANATIMIZA VE TİYATROLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”.  Dedi.

Basın açıklamasına KESK’e bağlı diğer sendikaların şube başkanları ve üyeleri de destek verdi. KESK adına KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü BES Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar’da bir konuşma yaptı. Mustafa Ayar konuşmasında “KESK içerisin Kültür Sanat-Sen Sendikamızın örgütlü ve yetkili bulunduğu iş yerleri olan Devlet Tiyatroları kapatılmak isteniyor,özelleştirilmek isteniyor… Dünyada demokratik ülkelerde var olan “Devlet Tiyatrolarının” özelleştirilmek istenmesinin altında yatan gerçek açıkça görünmektedir. Yaşamımızda her şeyi sermayenin ihtiyaçlarına göre belirleyen siyasal iktidar sanatı da sermayenin  insafına terk ermek istemektedir. dedi.”

Mustafa Ayar, “KESK Antalya Şubeler Platformu olarak ülkemizin aydınlık yüzü olan sanatçılarımızın günlerdir sürdürdüğü onurlu ve anlamlı mücadelelerini selamladıklarını.  Gerek aydınlarımız,gerekse sendikamız Kültür Sanat-Sen bu konuda yalnız olmadığını” vurguladı.

 

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here