Antalya’da “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dün  gözaltına alınanların  serbest bırakılması için Eğitim Sen Şube binasında Emek ve Demokrasi Güçleri bir basın toplantısı düzenledi.

Ortak açıklamayı okuyan DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Cemal Aybar, “Arkadaşlarımızın gözaltına alınmasının hukuksuz, haksız olduğunu buradan bir kez daha dile getiriyoruz. ” dedi.

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli basın emekçileri, savaşın sorumluluğuna ortak olmak istemeyen kamu emekçileri, mücadele arkadaşlarım, gözaltına alınan dostlarımızın eşi dostu akrabaları umudunu barışa demokrasiye, özgürlüğe bağlamış sevgi düşlü onur duruşlu güzel dostlar. Hepinizi selamlıyorum

Her gün yeni operasyon ve toplu gözaltı haberleri ile güne başlıyoruz . 13 Şubat 2018(dün) evlerine yapılan baskınla ilimizde gözaltına alınan: Emek Partisi Döşemealtı ilçe başkanı ve DİSK gıda iş sendikası Antalya şubesi örgütlenme uzmanı Mustafa AYKARA ,Antalya Halkevleri merkez yürütme kurulu üyesi Kutay MERİÇ, akademisyen Yrd. Doç. Serdar BAŞÇETİN, Antalya Halkevleri Derneği üyesi Yusuf TÜM’ ün gözaltına alınmalarının hukuksuz, haksız olduğunu buradan bir kez daha dile getiriyoruz.

Dün bu gözaltılara ilişkin Attalos önünde yapılamak istenen basın açıklamasına faşistlerle birlikte polisin yaptığı saldırı kınıyor ve protesto ediyoruz.

Değerli Basın Emekçileri

Hepimizin bildiği gibi AKP, OHAL’i temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmak, muhalefeti korkutmak ve sindirmek için kullanıyor. Polis devleti eliyle kendi siyasal ajandalarını hayata geçiriyorlar. AKP’ye muhalif ve örgütlü olan her kesime saldırıyorlar, sindirmeye çalışıyorlar.

HDP ve HDK bileşeni çok sayıda partinin Eş Genel Başkanları ve yöneticilerinin tam da HDP Genel Kurulu öncesinde gözaltına alınması, 12 Eylül’den bu yana ilk kez bu kapsamda ve genişlikte bir operasyonun yapıldığına dikkatinizi çekmek istiyoruz.

SYKP Eş genel başkanı Ahmet KAYA’ nın, emekten barıştan yana politika yaparken gözaltına alınmasını da; politika yapma ve düşünceyi açıklama, hakkımızın engellenmesi olarak görüyoruz. Öncelikle bu göz altıları da kınıyor, protesto ediyoruz.

Değerli Basın Emekçileri

Bizleri baskılara, gözaltı ve tutuklamalara alıştırmak ve topluma faşizmi kanıksatmak istiyorlar. Çünkü faşizm ancak farklılıklara tahammülü olmayan, tek kişi dışında otorite ve kurum tanımayan, örgütlü muhalefeti düşman olarak gören, kendisini sürekli tehdit altında hisseden ve o yüzden devletin koruması altında olmak isteyen, tepkisizleşmiş ve insani duyarlılıklarını yitirmiş yığınların olduğu yerlerde kurumsallaşabilir, varlığını sürdürebilir. Özellikle son birkaç yıldır buna uygun bir toplumsal ve ülke gerçekliği yaratmaya yönelik olarak emek ve demokrasi güçlerine karşı planlı ve sistematik operasyonlar gerçekleştirilmektedir.

Değerli Basın Emekçileri

Biat etme ya da faşizme karşı mücadele etme dışında bir seçeneğin olmadığı bir dönemdeyiz.
Bizler kesinlikle biat edenlerden olmadık, olmayacağız. Temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik girişimlere karşı emek ve demokrasi mücadelemizi yürütmeye devam edeceğiz. Gerekçe ne olursa olsun düşünce ve ifade özgürlüğümüzün ortadan kaldırılmasını, bu hakkımızı kullandık diye gözaltına alınmayı, tutuklanmayı kabul etmiyoruz. Bu duruma alışmayacağız, kanıksamayacağız.

Değerli Basın Emekçileri

Antalya Emek ve Demokrasi güçleri olarak diyoruz ki Ortadoğu’da yürütülen bu savaşın kazananı olmaz olamaz. Savaş ülkemiz halklarının zararınadır. Barışta ısrarımız bu nedenledir.
Bu politikadan ne bölgede ne de ülkede halkların, işçi sınıfı ve emekçilerin çıkarı yoktur. Aksine böylesi bir operasyon Suriye’de 7 yıldır süren savaşa yeniden benzin dökmek, halkları ateşin içine atmaktan başka bir sonuç doğurmayacak, yıkımı ve çözümsüzlüğü derinleştirecektir.

Bizler basın emekçileri ve basın yayın kuruluşları aracılığıyla bir kez daha tüm Antalyalıları Emek ve Demokrasi güçlerinin yanında sevgi demeye barış demeye demokrasi demeye ve birliğe çağırıyoruz.

Gözaltıları baskıları kınıyor ve protesto ediyoruz

Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın.

SAVAŞIN KAZANANI, BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ….

ANTALYA EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here