Katledilmesinin üzerinden onbir yıl geçen Hrant Dink için ÖDP Antalya İl Başkanı Fatma Kayaoğlu, yazılı bir açıklama yaptı.

Kayaoğlu ” İnsanlık düşmanı eli kanlı canilerin parti üyemiz, kardeşimiz Hrant Dink‘i katletmelerinin üzerinden onbir yıl geçti. Dostumuz, canımız, hakikat anlatıcımız sevgili Hrant‘ımızdan ayrılalı tam onbir yıl oldu. Kardeşimiz Ermeni`ydi, Türk`tü, Kürt`tü, Laz`dı, Çingene`ydi, Boşnak`tı, Gürcü`ydü, Süryani`ydi, Arap`tı… Sünni`ydi, Hıristiyan`dı, Alevi‘ydi, Yezidi‘ydi, Nusayri`ydi… Tekmil halkların ortak güzelliğini yüreğinde taşırdı” dedi.

Bu topraklarda daha nice Hrant’lar var
Hrant Dink`in katilinin, tetiği çekenden çok daha kalabalık bir güruh olduğunu ifade eden Kayaoğlu, O güruhta milliyetçi kalkışmaları, linç girişimlerini, faşist saldırıları ‘halkın doğal tepkisi` olarak görüp meşrulaştıran devletin ta kendisidir. Bu güruhta bu milliyetçi histerinin içerisinde harekete geçen örgütlü güçler de vardır. Hrant kardeşimiz bunlar tarafından elbirliği ile katledilmiştir.” dedi.

Onbir yıldır hukuku arıyoruz bulamıyoruz

Dink`in öldürülmesinin ardından onbir yıl geçtiğini ancak dava dosyasında bir arpa boyu kadar yol alınamadığını belirten Kayaoğlu, “yargılanan ayak takımının dışında, cinayetin asıl aktörlerine ulaşılamadı. Ulaşılmak istenmesi bir yana bilerek ve isteyerek bu izin önü kesildi.

Onbir yıldır adaleti, vicdani, hukuku arıyoruz, bulamıyoruz. Onbir yıldır yargıyı, hükümeti, meclisi arıyoruz bulamıyoruz. Onbir yıldır, sokak ortasında arkadaşımızı katledenlerin arkasındaki güçlerden söz ediyoruz, duymak istemiyorlar”

Ömrünü, tüm ezilenlerin ve emekçilerin onurlu bir hayat sürmeleri hedefine adamış yiğit insan Hrant`ın katillerine, katillerin destekçilerine ve onu hedef gösterenlere bir kez daha hatırlatırız ki; bu tür cinayetlerle hiçbir yere varamayacaklar. Bu topraklarda daha nice Hrant`lar var ve var olmaya devam edecek. Türkiye mutlaka ve mutlaka etnik kökeni, inancı ne olursa olsun tüm insanların birarada yaşadığı özgür ve demokratik bir ülke olacaktır.

HRANTLAR ÖLMEZ,
HEPİMİZ HRANTIZ

İnsanlık düşmanı eli kanlı canilerin parti üyemiz, kardeşimiz Hrant Dink‘i katletmelerinin üzerinden onsbir yıl geçti. Dostumuz, canımız, hakikat anlatıcımız sevgili Hrant‘ımızdan ayrılalı tam onbir yıl oldu. Onbir kurşun sıkıldığına bir kez daha şahit olduk.

Kardeşimiz Ermeni‘ydi, Türk‘tü, Kürt‘tü, Laz‘dı, Çingene‘ydi, Poşa‘ydı, Gürcü‘ydü, Süryani‘ydi, Arap‘tı… Sünni`ydi, Hıristiyan‘dı, Alevi‘ydi, Yezidi‘ydi, Nusayriydi… Tekmil halkların ortak güzelliğini yüreğinde taşırdı. O güzellik gözlerinden tüm insanlığa yayılırdı.

İşte bu yüzden Hrant kardeşimizi vurdular

Hrant‘ın katili tetiği çekenden çok daha kalabalık bir gruptur. O güruhta milliyetçi kalkışmaları, linç girişimlerini, faşist saldırıları “halkın doğal tepkisi” olarak görüp meşrulaştıranlar da vardır. Bu güruhta bu milliyetçi histerinin içerisinde harekete geçen örgütlü güçler de vardır. Hrant kardeşimiz bunlar tarafından elbirliği ile katledilmiştir.

Onbir yıldır hukuku arıyoruz bulamıyoruz

Dink`in öldürülmesinin ardından onbir yıl geçti. Ancak dava dosyasında bir arpa boyu kadar yol alınamadı. “Yargılanan ayak takımının dışında, cinayetin asıl aktörlerine ulaşılamadı. Ulaşılmak istenmesi bir yana bilerek ve isteyerek bu izin önü kesildi.

Onbir yıldır adaleti, vicdani, hukuku arıyoruz, bulamıyoruz. Onbir yıldır yargıyı, hükümeti, meclisi arıyoruz, bulamıyoruz. Onbir yıldır, sokak ortasında arkadaşımızı katledenlerin arkasındaki güçlerden söz ediyoruz, duymak istemiyorlar”

Sana söz, hiçbir şeyi unutmayacağız

Sevgili Hrant; gazetenin önünde seni tehdit eden ağzı salyalı faşistleri unutmayacağız.

Kendilerini aydınlık sanan nasyonalsosyalist-faşistleri unutmayacağız. Bebeklerden katil yaratanları unutmayacağız. Katillerle hatıra fotoğrafı çektirenleri unutmayacağız. Bu cinayeti ayak takımının üzerine yıkıp aradan sıyrılmak isteyenleri unutmayacağız.

Ömrünü, tüm ezilenlerin ve emekçilerin onurlu bir hayat sürmeleri amacına adamış yiğit insan Hrant‘ın, katillerine, katillerin destekçilerine ve onu hedef gösterenlere bir kez daha hatırlatırız ki; bu tür cinayetlerle hiçbir yere varamayacaklar. Bu topraklarda daha nice Hrantlar var ve var olmaya devam edecek. Türkiye mutlaka ve mutlaka etnik kökeni, inancı ne olursa olsun tüm insanların bir arada yaşadığı özgür ve demokratik bir ülke olacaktır.

Karanlığı durdurmak, katillerden hesap sormak için ‘TEK YOL BİRARADA YAŞAMI SAVUNMAK

18 Ocak 2018
Fatma Kayaoğlu
ÖDP Antalya İl Başkan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here