Dev Turizm İş’teki anti-demokratik uygulamalara karşı Dev-Turizm-İş’in Gerçek Sahipleri olan sendika üyeleri DİSK’te biraraya gelerek bir açıklama yaptılar.

Açıklamada, genel merkezi Antalya’da bulunan Dev Turizm İş Sendikasındaki Mustafa Yahyaoğlu’nun tek adam yönetiminin bir an önce sona ermesi ve DİSK’in temel ilkelerinden olan sendika içi demokrasi ve demokratik kurulların işletilmesi gerektiğini vurgulandı.

“Turizm işçileri tasfiyeci- tek adamcı zihniyete teslim olmayacak. “ diyen Dev-Turizm-İş’in Gerçek Sahipleri! sendika üyeleri, Sendikalarındaki anti-demokratik süreç ile ilgili topladıkları dilekçeleri DİSK yönetim kuruluna ilettiler.

Evimizde, DİSK binasında; sendikamızda yaşanan tek adam darbesine karşı taleplerimizi okuduk.

DİSK YÖNETİM KURULU SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRSİN!

Sendikamız uzun bir maziye sahip olmasa da son yıllardaki çabalarıyla turizm işçileri için umut olmaya başlamıştır. 2015 Ocak istatistiklerinde 355 olan üye sayımız, bu yılın Temmuz istatistiğinde 1633’e kadar çıkmıştır. Henüz sektörün büyüklüğü ve işçilerin çalışma koşullarını düşündüğümüzde geldiğimiz noktanın yetersizliği apaçık ortadadır. Ancak tüm bu yetersizliğe rağmen işkolumuzdan emekçiler sendikamızla bağ kurmaya başladı ve işyerlerinde toplu sözleşmeli çalışma örnekleri çıkarmaya başladık. Bu süreçte, DİSK değerleri, ilkeleri ve anlayışıyla sendikamızı ve konfederasyonumuz DİSK’i büyütmeye çalıştık. İşçilerin söz ve karar süreçlerine dahil olduğu bir sendikal anlayıştan taviz vermemeye çalıştık. Yapılan tüm bu çabalar yukarıdaki verilerle de görüldüğü gibi karşılığını vermeye başladı.

Ancak tüm bu olumlu çabalara karşı sendika genel merkezindeki ‘çoğunluk’ kendi çıkarlarını işçi sınıfının çıkarlarının önünde tutarak DİSK değerlerini, ilkelerini ve anlayışını ayakları altına alıp çiğnemiştir. Kendi sözünü temel kabul edip, genel başkan ‘ne eylerse güzel eyler’ diyen bir zihniyet maalesef sendikamızda ortaya çıkmıştır. Bu zihniyet, taşeron işçilerin örgütlenmesini ‘bela’ olarak görmüş, taşeron yemekhane işlerinde toplu sözleşme yapılması noktasındaki zorluklardan kaynaklı sendika üyelerimizin önemli bölümünü oluşturan emekçilere sırtlarını çevirmişlerdir. Sendika binasına işçilerin gelip örgütlenmesini bekleyen bu zihniyet gelen eleştirileri ise önemsememiştir. Bir süre sonra sendikanın ilerlemesi için ‘yapıcı’ eleştiriler yapan ve sendikayı büyüten kadrolar, tasfiye edilmeye başlamıştır. İlk olarak sendikanın Ankara temsilcisi görevinden alınmış ve yerine patron kimliği olan aynı zamanda sigortasız işçi çalıştırmaktan ceza almış bir kişi atanmıştır. 6 Haziran’daki yönetim kurulu toplantısında ise sendika eşbaşkanı, örgütlenme daire başkanı ve eğitim daire başkanı disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Yine sendikamızın örgütlenme uzmanı görevden alınmıştır. Disiplin kurulu üyesi bir arkadaşımız kurul toplantısına bile çağırılmamış, disipline sevk edilen arkadaşlar genel merkez yönetim kurulu üyeliğinden el çektirilmiştir ve toplantıya çağrılmayan kurul üyesinin karara şerh koyması ‘davayı kaybederiz’ diyerek engellenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, bu süreçte sendikaya üye olmak isteyen işçi arkadaşlarımızın üye olma hakları hukuksuzca gasp edilmiştir. Tüm bu yaşananlara karşı İstanbul Şube Yönetimimiz, sendika içi demokrasiye aykırı uygulamaların durdurularak demokratik koşulları olgunlaştırılmış bir erken genel kurulun tek gerçekçi çözüm olduğunu kamuoyuna açıklamış ancak genel merkezden herhangi bir geri dönüş alamamıştır.

Tek adamcı, bürokratik, tasfiyeci zihniyetin son muhatap aldığı hedef ise şube yönetimimiz olmuştur. 27 Mart’taki genel yönetim kurulu kararına dayanarak kurulan kurucu şube yönetimimiz, sendika tüzüğünün ve ilgili kanunların zorunluluğu sebebiyle 6 ay içerisinde kongresini gerçekleştirmekle yükümlüydü. Bu zorunluluk sonucunda şube yönetimimiz, 24 Eylül’e kongre kararı almıştır. Genel merkezin tavrı ise ‘bu kongreyi yapamazsınız’ olmuştur. Kongrenin yapılmasının hukuken zorunlu olmasını gördüklerinde ise tavırları şube yönetim kurulunu feshetmek olmuştur. Genel merkezin iddiası, şube yönetim kurulunu feshetmedik, kendi düştü olmuştur. Ancak bu durum açık bir yalandır. Bunun yalan olduğunu bizzat ‘yeni’ örgütlenme daire başkanı bizzat söylemiştir. Şube yönetim kurulu ‘dizayn etme ihtiyacından’ kaynaklı kendi fesih olmuş gibi gösterilerek görevden alınmıştır. Biz yine yönetim kurulunun iddiasına dönelim: şube başkanının işkolu değişikliği sebebiyle ve başka bir yöneticinin ise çalışmadığı için üyelikleri düşmüştür, bir yönetici de istifa etmiş ve çoğunluk düştüğü için sendika yönetim kurulu düşmüştür diye bir açıklama yapılmaktadır. Ancak bu durum hukuksuz ve gayri ahlaki kararın arkasındaki bahanedir. Çünkü, şube başkanı Salih Karakoç sendikal çalışma yapmak için aynı işyerinin aynı nitelikteki farklı birimine geçmiş ve sendikaya aidatını ödemeye devam ederek yöneticilik görevini devam etmiştir. Burada işyerinden ve SGK’dan kaynaklı bir hata varsa bu hata genel yönetim kurulu tarafından düzeltilir. Yine fiilen çalışmıyor diye yöneticilik düşüyorsa başta sendika genel başkanı görevini bıraksın. Tüm bu nedenlerden kaynaklı bu karar, fiili görevden almadır ve meşru değildir.

Sendikamız, turizm işçilerinin birliği ve mücadele örgütü olacaksa bu zihniyetten kurtulmak zorundadır. Normal koşullarda genel kurullar çözüm adresidir. Ancak son 3 ayda yaşananlar göstermiştir ki bu zihniyetle demokratik bir genel kurul yapma şansı yoktur. Bu konuda, DİSK yönetimi sendika iç işlerine karışmayız gibi bir bahaneye sığınmamalıdır. Çünkü, sendika genel başkanı sıfatını taşıyan bu şahıs DİSK yönetim kurulu üyesidir ve sendikamızda yaşananlar açık bir şekilde DİSK tüzüğünün ihlalidir. İstanbul şube yönetimi ve bu sendikanın gerçek sahibi olan işçiler olarak talebimiz gayet nettir: sendika içi demokrasiyi ortadan kaldıran ve DİSK’in değerlerini, ilkelerini hiçe sayan Mustafa Yahyaoğlu; DİSK hukuğu doğrultusunda tüzüğün 16. maddesine dayanarak DİSK disiplin kuruluna sevk edilmelidir. Ayrıca DİSK yönetim kurulu’nun inisiyatifiyle, sendikadaki anti-demokratik süreç bir dakika dahi beklemeden en acil bir şekilde geriye doğru alınacak kararlarla durdurulmalı ve demokratik bir genel kurul gerçekleştirilmelidir. Gerisini turizm işçileri halledecektir!

Dev-Turizm-İş’in Gerçek Sahipleri!

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here