Devrimci Turizm İşçileri Sendikası’nın tasfiyeci genel başkanı Mustafa Yahyaoğlu, son olarak Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri’ne (!) sendikada yaşanan iç sorunlar konusunda bilgilendirmek için çağrı yaptı. Çağrının yapılış biçimi, sendika içinde tek adamlık dayatması nedeniyle yaşanan sorunların Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri’nin gündemi olup olamayacağı tartışması bir yana , sol içine artık çıkamaz hale gelen Yahyaoğlu’nun bu son manevrası takipçisi olduğu Enver Öktem’in ayak oyunlarının kötü taklitlerinden biri sadece.

İşçi sınıfının hiçbir zaman yanında olmayan, Turizm İşçilerinden korktuğu için dışarı çıkamayan, eylem ve etkinliklere bile gelemeyen “tek adam”, hangi gerekçe ile emek ve demokrasi güçlerini kendi ayağına çağırıyor?

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri’nin büyük bir çoğunluğunun toplantıya katılmayacağını açıklaması üzerine iyice panikleyen tek adam telefon trafiği ile  yeni dedikodular üretmeye başladı bile.

Mustafa Yahyaoğlu, yaptığı çağrı ile ne anlatacak?

Mustafa Yahyaoğlu, emek ve demokrasi güçlerine bilgilendirme toplantısında dedikodu dışında ne anlatabilir ki?

*Sendikanın Ankara temsilcisi ile genel örgütlenme uzmanını nasıl görevden aldığını mı anlatacak?
*Sendika eş genel başkanının üzerine yürüyerek nasıl mobbing yaptığını mı anlatacak?
*3 genel merkez yöneticisini asılsız ve usulsüz bir şekilde nasıl görevlerinden el çektirildiklerini mi anlatacak? Disiplin kurulu kararına muhalefet şerhi koymak isteyen disiplin kurulu üyesine, nasıl müdahale ettiğini mi anlatacak?
*Muhalefet şerhinin başkan tarafından engellenmesi sonucunda nasıl noterden ihtar çekildiğini mi anlatacak?
*Sırf kongrede kendisine oy vermeyeceğini düşündüğü için, İstanbul şube yönetimini nasıl feshettiğini mi anlatacak?
*Üye işçilere “sizi kim üye yaptı”, “hangi siyasettensiniz?” gibi pervasızca sorular sorduğunu mu anlatacak?
*Üye olmak isteyen turizm işçilerini, hiçbir gerekçe göstermeden üyeliklerini kabul etmediklerini mi anlatacak?
*Mevcut üyelere, “bizim gibi düşünmüyorsan seni de atarız” dediklerini mi anlatacak?

Eş genel başkan, sendikaya gelemesin diye sendikanın kilidini değiştiren, anahtar istenildiği vakit vermeyen, karar defterlerini kasalara kilitleyen, turizm işçilerinin sendikal faaliyetlerini engelleyen, 8 Mart pankartını sendikada yaptırmayarak kadın işçilerin çalışmasını engelleyen bu zihniyetin başta DİSK olmak üzere emekten yana hiçbir sendika da hoş karşılanmayacağı çok açık.

Bu şahıs, sendika toplantılarında, dedikodu mekanizmasını işleterek, insanların özel hayatına karışan, yalan ve iftira atarak koltuğunu kaybetmek istemeyen, ahlaki sınırları zorlayan suçlamalarıyla, ….terbiye sınırlarını çoktan aşmış durumda.

Mustafa Yahyaoğlu, anti demokratik uygulamaları ile DİSK tarihinde olmayan mafyatik sendikacılık anlayışını, Dev Turizm İş’te yerleştirmeye çalışıyor. Bu mafyatik sendikacılığa karşı çıkan tüm işçiler, sendikadan tasfiye edildi. Yahyaoğlu, maalesef emek ve demokrasi güçlerini buna alet etmeye çalışıyor. Emek ve demokrasi güçleri üzerinden güç devşirmeye yönelik bir toplantı organize etmek, emek ve demokrasi güçlerinin iç hukukuna uygun değildir. Bu nedenle böyle bir toplantıya katılmak doğru olmayacaktır. Eğer Dev Turizm İş’te neler olduğunu merak eden varsa taraflarla görüşebilir. Platformu, kimse kendine güç devşirmek veya DİSK’te görülmemiş uygulamalara meşruluk kazandırmak için kullanamaz.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here