ESM Şube Başkanlığı Karaman Ermenek’te meydana gelen maden faciası ile ilgili Şube binasına bir basın açıklaması yaptı.

Basın toplantısında açıklamayı okuyan ESM Şube Başkanı Tanju İşeri, “.Bu gün itibari ile 2 tane işçi arkadaşımızın cesedi çıkmış, halen 16 işçi arkadaşımız madende mahsur kalmıştır. Madenlerdeki çalışma şartlarının ağır olması, işçi sağlı ve güvenliğine yeterince uyulmaması, denetlemelerin sağlıksız yapılması ve Taşeronluğun farklı bir versiyonundan başka bir şey olmayan Rödovans (bir alt şirkete ruhsatını kiralama) sistemiyle daha fazla kar için işçileri “ölümüne çalıştıran” özel maden şirketi sahiplerinin ve taşeronluğa, güvencesiz çalışmaya kapılarını sonuna kadar açan, denetleme görevini yerine getirmeyen AKP hükümetinin, yaşanan bu facianın mimarları olduğunu tüm kamuoyu Ermenek’te bir kez daha tanık olmuştur” dedi.

İşeri, bu güne kadar rant uğruna maden ocaklarında yaşamlarını kaybeden değerli maden emekçilerini saygıyla andıklarını ve , gencecik insanlarımızın aramızdan zamansız ayrılmalarına neden olanları kınadıklarını söyledi.

Açıklamaya Yapı Yol Sen Şube Başkanı Bayram Baran, Kültür Sanat Sen Şube Başkanı Seyfi Turan, SES Antalya Şubesi Örgütlenme Sekreteri Azime Erdoğan ile ESM Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Kayacan, A.Bülent Korkut, A.Kadir Akyol , Macit Günal’ da katılarak destek verdi

MADENLERDEKİ TAŞERONLAŞTIRMAYA VE RÖDAVANSA HAYIR

Karaman’ın Ermenek İlçesinde rödovans sistemine göre faaliyet yürüten Has Şekerler Madencilik Limited Şirketine ait linyit ocağın da 28 Ekim 2014 Salı günü öğle saatlerinde meydana gelen su baskını sırasında galeride mahsur kalan 18 işçinin kurtarılması çalışmalarının aradan geçen on bir (11) gün içerisinde 2 işçinin cesedi çıkarılmış 16 işçi arkadaşımız halen ulaşılamamıştır.

Taşeronluğun farklı bir versiyonundan başka bir şey olmayan Rödovans (bir alt şirkete ruhsatını kiralama) sistemiyle daha fazla kar için işçileri “ölümüne çalıştıran” özel maden şirketi sahiplerinin ve taşeronluğa, güvencesiz çalışmaya kapılarını sonuna kadar açan, denetleme görevini yerine getirmeyen AKP hükümetinin, yaşanan bu facianın mimarları olduğunu tüm kamuoyu Ermenek’te bir kez daha tanık olmuştur.
Son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen ve çok sayıda işçinin hayatına mal olan maden kazalarının peş peşe yaşanması kesinlikle tesadüf değildir. Madenlerdeki çalışma koşulları, işçilerin can güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşmış olmasına rağmen, işçilerin göz göre göre ölüme gönderiliyor olması dikkat çekicidir.

Öyle ki, Karaman Ermenek’te TEMA Vakfı bir rapor hazırlayarak Enerji Bakanı Taner YILDIZ ve yetkililere bu rapor sunulmuştur. Raporda “Konya Kapalı Havzadır Linyit Madeni yapılırsa yeraltısuyu baskınının olacağı” yazılmıştır. Devletin müfettişleri yeraltısularının ölçümü için sondaj yapılması gerektiğini tespit etmiş fakat yapılmadığı için 1680 TL para cezası kesmiş buna rağmen patron bu uyarılara kulak asmayıp cezayı ödeme yoluna giderek işine devam etmiştir. Ülkemizin Çalışma Bakanı “bu ocakları kapatmak istiyoruz ancak araya hatırı sayılı insanlar giriyor onları kıramıyoruz” açıklamasıyla madenlerde çalışan insanlarımızın hayatlarının ne kadar değersiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Değerli basın emekçileri Maden kazaları son yıllarda hızla artmaktadır. 2008 yılında 43 maden çalışanı iş kazası sonucu yaşamını yitirmişken, 2009 yılında bu sayı 92’ye çıkmıştır. 2010 yılında 105 işçi, 2011 yılında 77 işçi, 2012 yılında 61 işçi maden kazalarında yaşamını yitirmiştir. 2014 yılında maden sektöründe iş kazaları sonucu 400 civarında insan hayatını kaybetmiştir. Tüm bunlara rağmen yaşanan iş cinayetlerini “kader” , “fıtrat” diyerek geçiştirmeye çalışan, dava açılmasını engellemek için ölen işçilerin ailelerine kan parası verilmesini bile öven bir Çalışma Bakanından ve hükümetinden emekçiler aleyhine olan bu tabloyu değiştirmesi elbette ki beklenemez. Soma’da yaşanan ve resmi kayıtlara göre 301 işçinin hayatına mal olan maden faciasının ardından, Karaman’da yaşananlar, yasal yükümlülüklerini yerine getirmemekte direnen maden sahiplerinin, en temel işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda atılması gereken adımları atmadığını göstermektedir.

Denetimlerin yeterli seviyede olması ve madenlerdeki eski teknolojileri yenilenmesi amacıyla, bir an önce, ülkemizdeki bütün maden ocakları dışarıdan getirilecek tarafsız uzmanlarca denetlenmeli ve üretim koşulları iyileştirilmesi için çalışmaların başlatılması gerekmektedir.

Konfederasyonumuz KESK ve Sendikamız ESM, başta taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma olmak üzere çalışma yaşamını gittikçe daha güvencesiz hale getiren sisteme karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Bu güne kadar rant uğruna maden ocaklarında yaşamlarını kaybeden değerli maden emekçilerini saygıyla anıyor, gencecik insanlarımızın aramızdan zamansız ayrılmalarına neden olanları kınıyoruz.

 

ESM
ENERJİ SANAYİ VE MADEN KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
ANTALYA ŞUBE BAŞKANLIĞI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here