Özgürlük ve Dayanışma Partisi Antalya İl Örgütü tarafından düzenlenen ““Emperyalizmin Ortadoğu’ya Saldırısı” konulu söyleşiye Mehmet Ali Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

ÖDP Antalya İl Binasında düzenlenen ve çok sayıda kişinin izlediği söyleşide, Mehmet Ali Yılmaz ,konuşmasına geçmişten bugüne emperyalistlerin Ortadoğu üzerindeki emelleri, planları ve yaptıkları üzerine bir özet yaparak başladı.

Yılmaz,” ABD emperyalizmi 21. yüzyıl koşullarında yeni sömürgeci politikalarını geri bıraktırdıkları ülkelere kabul ettirebilmek için işgal ve zorbalık dâhil her yola başvurmaktadır. ABD, öncelikle IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar vasıtasıyla krediler açtırarak, doğrudan borçlandırarak, yardımlar organize ederek bu ülkeleri hegemonyası altına alma imkânlarını yaratmaya çalışır. Kültür ve ideolojiyi kullanarak veya çeşitli paktlar oluşturarak söz konusu ülkeleri kontrolü altına alma yolunda adımlar atar. Bu tür yolların yetersiz kaldığı durumlarda ise Birleşmiş Milletler gibi saldırıların “meşruiyeti”ni sağlayan örgütleri de kullanarak askeri saldırılar dâhil her yola başvurabilir.” dedi.

BOP’nin bölgede uygulamaya sokulabilmesi ve başarıyla sürdürülebilmesi için bu projenin sahipleri tarafından iktidara getirilmiş olan AKP’nin Orta Doğuda attığı bütün önemli adımların, ABD’nin emperyalist politikaları ile uyumlu olduğunu ifade eden Yılmaz, “AKP, Türkiye’nin çıkarlarından önce ABD’nin çıkarları için politik adımlar atmaktadır. ABD’nin ılımlı dinciliği Müslüman ülkelere benimseterek veya dayatarak hâkimiyetini güçlendirme, eskiyen hegemonyasını yeni politikalarına uygun hale getirme girişimlerini AKP desteklemektedir.  Sadece desteklemekle kalmayıp Libya’da olduğu gibi emperyalist saldırının parçası da olmaktadır. ABD’nin Irak işgaline katılabilmek için adeta çırpınmış olan AKP iktidarı, bugün Suriye’de gönüllü olarak emperyalistlerin öncü gücü konumundadır.”şeklinde konuştu.

Yılmaz, “Emperyalizmin sömürgeci politikalarına ve saldırılarına karşı çıkmayanlara devrimci denilemez.Engels’in şu sözü kulağımıza küpe olsun: “Tarih en acımasız Tanrıçalardandır.” dedi.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here