DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi ve Genel İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Cemal Aybar, yaptığı yazılı açıklama ile kamuda istihdamın KHK ile düzenlenemeyeceğini söyledi. Aybar açıklamasında AKP hükümetinin taşeron açıklamasında belirsizlikler sürmekte iken bu düzenlemenin KHK ile yapılacağını açıklamasını eleştirdi.

“Yüzbinlerce taşeron şirket işçisini ilgilendiren böyle bir konunun Olağanüstü Hal ilanını doğuran sebeplerle hiçbir ilgisi olmadığı halde bir kanun hükmünde kararname konusu edilmesi tam bir hukuksuzluktur” diyen Aybar açıklamasında şunlara değindi;

“Kamu istihdamı her olağanüstü dönemde bu dönemlere özgü kanun aracı olan KHK’lar kullanarak düzenlenmiştir. Şimdiki Hükümet de aynı yolu izlemekte ve sayıları neredeyse 1 milyon olan kamu işçilerinin durumunun kamuoyunda açıklıkla tartışılmasına meydan vermeden ve TBMM’yi devre dışı bırakarak çözmek niyetinde olduğunu göstermektedir. Bu konu kamuoyundan ve işçi sınıfından kaçırılarak meşru bir çözüme kavuşturulamaz.

Taşeronlaştırma konusu kamu işçilerinin muzdarip olduğu ve yıllardır kadro beklentisiyle çözümünü bekledikleri temel sorunlarıdır. Bu temel sorunun birçok yönü vardır.

Çözümü için konunun doğrudan muhatapları olan sendikalarla müzakere edilerek atılacak adımların olgunlaştırılması, konunun tüm muhataplarıyla Meclis’te tartışılarak yasal düzenleme haline getirilmesi gerekirdi. Ancak böyle bir süreç işletilmemiş ve taşeron işçilerin yıllardır süren kadro beklentisi günlük siyasete konu edilmiştir. Hükümet konunun tartışılmasından özellikle kaçınmakta, bu nedenle Olağanüstü Hal ilanı ile hiç ilgisi olmadığı halde bu temel meseleyi bir kanun hükmünde kararname ile oldubittiye getirmeye çalışmaktadır.

Hükümet adına yapılan açıklamalar yaklaşık 500 bin işçiyi kadrosuz ve güvencesiz bırakmıştır. Yine bu açıklamalar dikkatle incelendiğinde sadece merkezi idarelerde işçilere kadro verileceği; belediye ve il özel idarelerinde çalışan işçilerin kadrosuz bırakıldığı; kamu iktisadi teşekküllerinde çalıştırılan taşeron işçilerin ise düzenlemede kendilerine hiç yer bulamadıkları anlaşılmaktadır. Düzenleme bu şekilde yasalaşırsa Anayasanın eşitlik ilkesi de göz ardı edilmiş olacaktır.

Daha önceki açıklamalara göre kamuya alınacak taşeron işçileri bir sınav ve güvenlik soruşturması süreci beklemektedir Bu sınav ve soruşturma nasıl olacaktır; kim yapacak ve değerlendirecektir?

Belirsizdir. İşte bu konuların tartışılmadan sonuçlandırılması hedeflenmiştir.

Sendikamızın talebi başından beri Belediye Kanunu’ndaki norm kadro uygulamasının değiştirilerek norm kadro kurma ve uygulama yetkisinin belediye meclislerine terk edilmesi; belediyelerin asli hizmetlerinde hizmet alımının yasaklanması; belediye iktisadi teşekkülleri (BİT) olarak tanımlanan belediye şirketlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere taşeron şirketlerde çalışan işçilerin 657/4-d kapsamında istihdam edilmeleri yönünde olmuştur.

Hükümet tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde belediyelerce yapılacak bütün işlemlerinde işçi sendikalarının içinde olacağı komisyonların yetkisinde yapılmasını talep ediyoruz.

Yapılacak düzenlemenin tüm tarafların katkılarıyla, olabildiğince şeffaf bir biçimde,kamuoyunun gözü önünde, Olağanüstü Hal Rejimi etkisinden uzak ve Meclis’te ele alınmasını savunuyoruz”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here