Attolos Meydanında toplanan ve sosyal mesafeye uyarak eylem yapan Antalya Kadın Platformu üyeleri, son günlerde gerek sosyal medyada gerek televizyon ekranlarında kadınları ve çocukları hedef alan söylemleri protesto ettiler.

Antalya Kadın Platformu üyeleri Attolos Meydanı’nda yaptıkları basın açıklamasında  “Türkiye Toplumuna Karşı Adaleti Tesis Etme Vazifesi Bulunan Cumhuriyet Savcılarına Sesleniyoruz! Nefret Suçuna ve Kız Çocuklarının Bedenleri Üzerinden Yürütülen Sapkın Çağrılara Ortak Olacak mısınız? “ diye sordular.

Platform adına basın açıklamasını okuyan devrim Mol, “12-17 arası kız çocuklarının doğurmak için ideal yaş ve bedene sahip “süperkadınlar” olduğunu söyleyen Prof. Muttalip Kutluk Özgüven, onları cinsel saldırıya açık kılan, çocuk yaşta evliliği meşrulaştıran, kız çocuklarının yaşamını işgal alanı görme cesaretini 18 yıllık iktidar politikalarından almaktadır. Bu durum; kız çocuklarına yönelik cinsiyet kalıp yargılarını pekiştiren ve onların eğitimlerine engel olan, sağlıklarını tehlikeye atan ve onları şiddet ve yoksulluk riskine maruz bırakan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir yansımasıdır.” dedi.

Cumhuriyet Savcılarına seslenen Devrim Mol, “Sizleri görevinizi yerine getirmeye çağırıyor ve burada isimlerini anmaktan utanç duyduğumuz bu güruh hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve göreve çağırıyoruz. “ şeklinde konuştu.

BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye Toplumuna Karşı Adaleti Tesis Etme Vazifesi Bulunan Cumhuriyet Savcılarına Sesleniyoruz

Nefret Suçuna ve Kız Çocuklarının Bedenleri Üzerinden Yürütülen Sapkın Çağrılara Ortak Olacak mısınız?

30 Nisan-1 Mayıs 2020 tarihinde, twitter hesaplarından alçakça ve haince Berna Laçin’i, Nevşin Mengü’yü, Figen Yüksekdağ’ı, Feyza Altun’u ve Canan Kaftancıoğlu’nu işkence, şiddet, tecavüz, taciz, itibarsızlaştırma ve hakaret yoluyla tehdit edenlerin tümü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olan Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerine, Anayasa’ya, Türk Ceza Kanunu’na göre örgütlü bir nefret suçu işlemişlerdir.

Yine, 12-17 arası kız çocuklarının doğurmak için ideal yaş ve bedene sahip “süperkadınlar” olduğunu söyleyen Prof. Muttalip Kutluk Özgüven, onları cinsel saldırıya açık kılan, çocuk yaşta evliliği meşrulaştıran, kız çocuklarının yaşamını işgal alanı görme cesaretini 18 yıllık iktidar politikalarından almaktadır.

Bu durum; kız çocuklarına yönelik cinsiyet kalıp yargılarını pekiştiren ve onların eğitimlerine engel olan, sağlıklarını tehlikeye atan ve onları şiddet ve yoksulluk riskine maruz bırakan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir yansımasıdır.

Aynı zamanda LGBTİ+’lara yönelik iktidar eliyle üretilen şiddet dili her gün katlanarak artıyor. Diyanet cuma hutbelerinde homofobik söylemlerde bulunuyor, gerici çevreler tarafından hedef gösteriliyor.

Son dönemde sesleri giderek yükselen bu İslamcı, gerici faşist güruha karşı hak ettikleri hukuksal yaptırımlar uygulanmadığı sürece, Türkiye toplumunda yaşayan tüm kadınlar,  LGBTİ+ bireyler ve çocuklarımız bu alçak nefret suçu ve istismarların mağduru olma tehtidi ile yüz yüze kalmaktadır.

Biz kadınlar biliyoruz ki, şimdi susar, görevimizi yapmaz, böylesine hain bir nefret suçunun ve kız Çocuklarımıza yönelen sapkın zihniyetlerin karşısında durmazsak hedef haline geleceğiz.

Kadına düşman güruha ve sapkın zihniyetlere cevabımız var:

Nefret söylemleriniz, tehditleriniz, Çocuklarımızın hayatlarına pervasız müdahale hamleleriniz kadın dayanışmasının gücünü asla zayıflatamayacak.

Susturamayacak, sindiremeyecek, korkutamayacaksınız. Alışın, daha da güçlenerek her yerde olacağız.

İşte bu yüzden Türkiye Toplumuna Karşı Adaleti Tesis Etme Vazifesi Bulunan Cumhuriyet Savcılarına Sesleniyoruz!

İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kadınlara,  LGBTİ+ bireylere ve çocuklara karşı nefret ve istismar suçlarını yasaklayan tüm uluslararası sözleşmeleri, Anayasa’yı ve Türk Ceza Kanunu’nu uygulamakla yükümlüsünüz.

Sizleri görevinizi yerine getirmeye çağırıyor ve burada isimlerini anmaktan utanç duyduğumuz bu güruh hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve göreve çağırıyoruz.

Yaşasın Kadın Dayanışması

Antalya Kadın Platformu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here