Konyaaltı sahil düzenlemesi kıyı kanununda yer alan kıyı kenar çizgisi, sahil şeritlerinde yapılabilecek yapıların nitelikleri ve kıyıya yaklaşma mesafeleri ve toplumun yararlanmasına açık yapılar bakımından yasal düzenlemelere aykırılıklar taşımaktadır…

________________________________________

Suçlu mu arıyorsunuz (1) başlıklı yazıda  kumsal kullanımının esas olarak büfe işletmecilerine bırakıldığını, yasaya aykırı olarak kumsalın parsellenerek şezlong ve şemsiye kiralanması amacıyla büfe işletmecilerine yer tahsis edildiğini belirtmiştik.

Bu durum üzerinde tartışılmayacak kadar suç teşkil ettiği açık bir konu…

Ancak işlenen suçlar yalnızca kumsal kullanımı ile sınırlı değil…

Şemada belirtilen ve 3621 sayılı kıyı kanunu 4. Maddesinde açıklanan;

Kıyı çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,

Kıyı Kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını,

Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı,

Sahil şeridi: Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanı,

Dar Kıyı: Kıyı kenar çizgisinin, kıyı çizgisi ile çakışmasını,

Toplumun yararlanmasına açık yapı: Mevzuata göre tespit ya da tasdik edilmiş kural ve ücret tarifelerine uygun biçimde, getirdiği kullanımdan belirli kişi ya da topluluklara ayrıcalıklı kullanım hakkı tanımaksızın yararlanmak isteyen herkese eşit ve serbest olarak açık bulundurulan ve konut dokunulmazlığı olmayan yapıları, İfade etmektedir. Yasanın 5. Maddesinde ise Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespitinin zorunlu olduğu/ Sahil şeritlerinde yapılacak yapıların kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabileceği/ Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar, ancak yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve rekreaktif amaçla kullanılmak üzere düzenlenebileceği belirtilmektedir.

Konyaaltı sahili mevcut kıyı kenar çizgisinin, Google Earth programı üzerine koordinatlı olarak işaretlenmesi sonucu ortaya çıktığı gibi (kırmızı olan) kıyı kenar çizgisinin Akdeniz Bulvarındaki karayolunu, (sarı olan) sahil şeridinin de yerleşim alanlarını fazlasıyla geçtiğini ortaya koymaktadır.


Bu duruma göre ;

1-projede görülen yapılaşmaların yasaya uygun düzenlenmediği, yaklaşma mesafesine uymadıkları anlaşılmaktadır.

2-Projede yer alan yapılaşmalar konut dokunulmazlığı olmayan yapılar değildir… Beach parkta yer alan yapılaşmaların tamamı ticari amaçlı olup, yönetim planında yer verilmediğinden mevzuata göre tespit edilecek kural ve ücret tarifesi doğrultusunda işletilmeyeceklerdir. Bu durum bu alanın belirli kişi ve topluluklara (ancak parası olanlara) ayrıcalıklı kullanım hakkı tanıyacağı, herkesin eşit ve serbestçe yararlanmasını engelleyeceği için kamusal yarar sağlamayacaktır. Toplumu ayrıştırıcı, dışlayıcı fiili bir durum yaratacak olan bu düzenleme, kamu otoritesi aracılığı ile kamusal alanın çıkar çevrelerinin zenginleşme aracı olarak kullanılmasını sağlayacaktır.

Not: Harita ve fotoğraf Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı Serter Kocababa’nın Mayıs 2017 tarihli Yüksek Lisans Tezinden alınmıştır.

Suçlu mu arıyorsunuz ? devam edecek…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here