Antalya Gençlik Muhalefeti tarafından düzenlenen “İstihtamda Kadın Emeği” konulu söyleşiye Birgün Gazetesi yazarı Aslı Aydın konuşmacı olarak katıldı. ÖDP Antalya il binasında gerçekleşen ve çok sayıda kişinin izlediği söyleşide Aslı Aydın “Kadın emeğinin özgürleşmesi kadının özgürleşmesidir” sözünü hatırlatarak konuşmasına başladı. Ardından kadın emeğinin istihtamda ki yerini 1960-1980 ve 1980 ve sonrası olarak iki döneme ayırarak irdelenmesi gerektiğini belirtti.

Aslı Aydın “1960’larda dünyada daha çok kalkınmacı bir ekonomi benimsendi, seri üretime geçilmesiyle, kadınlar tarlalardan çıkıp fabrikaya yöneldiler. Böylece toplu şekilde aynı çalışma koşullarında çalışan ve aynı şeyi üreten kadınların örgütlenmeleri daha kolaylaştı. Bu dönemde kadının görünmeyen emeği üretken emeğe dönüşmüştür.

Bu durum 1970’lerde son bulur. Az gelişmiş ülkeler bu dönemde küçük sermayeyle sanayileşmeye çalıştılar . Dünyada egemen durumda olan ülkelerin altında sanayileşen ülkelerde krizler baş gösterdi sonuç olarak. Toplu halde işten çıkarılan ve çalışan kadınların erkeğe göre çok daha ağır şartlarda çalışmaya başlamasıyla 70lerin sonunda Doğu Asya ülkelerinde kadın yeniden eve hapsoldu.

80lerde ise kadın daha çok hizmet alanında çalışmaya başlıyor. Hem ev işlerinden hem de kendi işinden mükellef olan kadın çifte sömürüye uğruyor. O zamandan bu güne kadına çalışma hakkını vermeyi ona bir lütuf olarak gören egemen sistem, onu kocasına, çocuğuna, yaşlı aile bireylerine bakmakla zorunlu tutarken, bir yandan da onu ucuz emek olarak görüyor ve kendi krizlerinden çıkmada ilk alternatif konumuna getiriyor.” dedi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here