Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, mecliste görüşülmeye başlanan, “Uluslar arası İşgücü Kanunu Tasarısı” için basın toplantısı düzenleyerek protesto etti.
Hazırlanan uluslararası işgücü kanun tasarısının ekonominin kapsadığı bütün sektörleri etkileyeceğini belirten TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Vahap Tuncer, “Yurttaşlarımızı ikinci sınıf ucuz işgücü olarak gören bir yaklaşımla hazırlanan uluslararası işgücü kanun tasarısı TBMM gündeminden çıkarılmalıdır” dedi.

TMMOB Antalya İl Kordinasyonu adına konuşan dönem sözcüsü Vahap Tuncer, tasarının Türkiye’de mühendislik ve mimarlık unvanlarının kullanılması hakkındaki uygulamaları düzenleyen 1938 tarihli 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve Anayasa’nın 135. maddesini hükümsüz kılan bir içeriğe sahip olduğunu belirtti.

“Yalnızca Yabancı Sermayenin Çıkarları Göz Önüne Alınacak”
Vahap Tuncer, “Bu yasa taslağı ile TMMOB Yasası’nın üç maddesi değiştirilmektedir. Bu tasarı yalnızca yabancı sermayenin talepleri göz önüne alınarak hazırlanmış olup, halkımızın ve ülkemizin çıkarları göz ardı edilmiştir” ifadelerinde bulundu.

TMMOB’a herhangi bir konuda danışılmadığı söyleyen Tuncer, yasa tasarısının lisans eğitimine dayalı tüm meslek alanlarını ilgilendirdiğine dikkat çekerek, “TMMOB’nin meslek veya uzmanlık alanlarında yabancı mühendis ve mimarları bizden avantajlı duruma getirmektedir” dedi.
Ara Eleman Endişesi
Kanunla birlikte kendi ülkesinde kişilerin yabancı konumuna geldiğini belirten Tuncer, “Yabancıya bağımsız çalışma izni verilecek akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlayan diploma denkliği aranmayan beyana dayalı yabancı çalışanlar nitelikli işgücü sayılacak mesleki yeterliliğini kanıtlayan yurttaşlarımız ise ikincileştirilecek ara elaman konumuna itilecektir. Bilinmelidir ki kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen mühendis, mimar, şehir planlamacıları, yurttaşlık ve meslek haklarını elinden almak isteyenleri bir kenara not etmektedir” şeklinde konuştu.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here