Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Soma maden faciasının sorumlularının açığa çıkarılması

ve taşeron çalıştırılmasının yasaklanması için eylem yaptı.

SGK Antalya İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen BES üyeleri adına konuşan BES Antalya Şube Başkanı Mustafa AYAR “Soma katliamının nedeninin, uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaştırma, rodevans, örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma, köleci çalışma sistemi, kamu madenciliğinin yok edilmesi ve kamu kurumlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyimin birikiminin dağıtılması gibi neoliberal politikalar olduğunu bu ülkenin emekçileri olarak çok iyi biliyoruz.

Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması iş cinayetlerinin Soma’da olduğu gibi katliama dönüşmesine neden olmuştur. İş cinayetlerinden katliama dönüşen Soma faciası bizlere bir kez daha göstermiştir ki; kuralsız, esnek çalışma dayatması, resmiyette olup fiiliyatta olmayan sendikal anlayışlar, resmiyette olup gerçekte olmayan denetimler, sürdüğü sürece facialar son bulmayacaktır” dedi.

Mustafa AYAR “Meclis gündemine getirilen taşeron yasa tasarısı, yıllardır kadro umuyla bekleyen, yargı kararları ile kadroya geçirilmesi gerektiğine karar verilen işçilerin durumunda hiçbir somut iyileştirme yapılmamaktadır. Taşeronda çalışan işçileri yıllarca boş vaatlerle kandıranlar, güvencesiz çalışmak zorunda bırakılan işçilerin güvenceli ve kadrolu iş taleplerini yok saymaya devam ederken, yeni Soma’ların yaşanmasına resmen davetiye çıkardıklarını bile bile geri adım atmayarak takiye yapmaya devam etmektedirler” şeklinde konuştu.

AKP hükümetini bir kez daha uyardıklarını ifade eden Mustafa AYAR “Meclise sevk edilen taşeron yasası geri çekilerek emek ve meslek örgütlerinin görüşleri ve talepleri doğrultusunda:
• İş cinayetlerinin artışına neden olan taşeron çalışma yasaklanmalı,

• Özelleştirildikten sonra iş cinayetlerinin ve katliamlarla gündeme gelen tüm madenler tekrar kamulaştırılmalı,

• İşçi sağlığı ve iş güvenliğini özelleştiren yasa iptal edilerek, denetim yetkisi emek ve meslek örgütleri tarafından yapılmalı,

• Öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı istifa etmelidir. Yaşanılan böylesi katliamların sonrasında siyasilerin fıtratında da istifa etmek olduğunu buradan kamuoyu ile paylaşıyor, AKP Hükümetini sorumluluğu davet ediyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından BES üyeleri bir süre oturma eylemi yaptı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here