8 Ekim’de Ankara’da “Tüm temel haklarımız için, insanca yaşamı savunuyor, eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye istiyoruz” sloganıyla yapılacak olan  eyleme çağrı amacıyla Antalya KESK,DİSK,TMMMOB ve TTB bir basın açıklaması yaptı.

Kışlahan Meydanında toplanan KESK,DİSK,TMMMOB ve TTB üyeleri adına basın açıklamasını TMMOB Antalya İKK Sözcüsü Vahap Tuncer okudu.

Tuncer açıklamasında AKP Hükümetinin politikalarının yoksulluğu ve işsizliği arttırırken gelecek endişesinin tüm toplumu sardığını söyledi. “AKP’nin IMF politikalarını uygulamadaki sadakati”, “grevsiz toplu sözleşme, toplu sözleşmesiz sendika olmayacağı”, “ülkenin KHK’lerle yönetilmeye çalışıldığı” gibi belirlemelerde bulunan Tuncer, kamu emekçilerinin kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Tuncer’in açıklaması, “Eşit, özgür, demokratik Türkiye’yi yaratmak için 8 Ekim’de Ankara’da kurulacak emekçilerin, ezilenlerin ‘Sokak Meclisi’ne katılmaya çağırıyoruz” sözleriyle sonlandı.

Daha sonra söz alan  KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nurettin Sönmez  Urfan’da sabaha karşı eş zamanlı olarak başlatılan operasyonlarda İnsan Hakları Derneği (İHD), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) şubelerine ve dernek-sendika yöneticilerinin evlerine düzenlenen baskını eleştirdi.

Aramalarda suç unsuruna rastlanmadı”

Aramalar sonucunda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ifade eden Sönmez,  bu baskınlar Mücadelemizden duyulan rahatsızlığın sonucudur dedi.

“Türkiye’de son dönemde emek ve demokrasi mücadelesi yürüten kesimlere yönelik yoğun polis baskısı ve gözaltı uygulamaları yapılmaktadır” diyen Sönmez Eğitim Sen Urfa şubesinin polis tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden basıldığı ve Eğitim Sen Urfa Şube Başkanı Halit Şahin, şube eski başkanı Sıtkı Dehşet, şube yöneticileri Veysi Özbingöl ve Remziye Şahin ile birlikte üye Yasin Öztürkoğlu’nun gözaltına alındığı ifade etti.

Seçim sonrasında artarak devam eden antidemokratik uygulamaların son örneğinin Urfa’da yaşandığının söyleyen Sönmez;

* Şubemizin keyfi bir şekilde basılarak aranması, yönetici ve üyelerinin gözaltına alınması izah edilmeye muhtaç bir durumdur. Polisin son dönemde sıkça başvurduğu böyle bir yöntemin örneklerine demokratik ülkelerde değil, ancak baskıcı otoriter iktidarların olduğu ülkelerde rastlanmaktadır.

* Son dönemde örneklerini sıkça görmeye başladığımız bu tür baskınların yeni anayasa tartışmalarının yapıldığı ve bu bağlamda demokratikleşme söylemlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşmiş olması son derece dikkat çekicidir.

* Bizler için bu tür baskılar şaşırtıcı olmadığı gibi, sendikamızın yürüttüğü mücadeleden duyulan rahatsızlığın sonucudur.

* Polisin Türkiye’nin dört bir yanında örgütlü bir sendikanın şubesine bu kadar rahat bir şekilde baskın yapabiliyor olmasını, dünyaya demokrasi ve özgürlük dersleri vermeye çalışanların ayıbı olarak değerlendiriyoruz.

TÜM TEMEL HAKLARIMIZ İÇİN, İNSANCA YAŞAMI SAVUNUYOR, EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ”

Türkiye, ekonomik, siyasal, sosyal alanların tamamında büyük bir çözümsüzlük içerisindedir. Küresel krizin de etkisiyle işsizlik artmış, yoksulluk ve açlık gizlenemez bir duruma gelmiştir. Etnik ve dinsel kökenli farklılıklar bu coğrafyanın zenginliği olarak toplumsal barışı sağlayacak yönde çözüme kavuşturulmamış aksine çelişkilerin derinleştirildiği ve ayrımcılığın körüklendiği bir siyaset yürürlüğe konmuştur.

12 Eylül 2010 referandumunda “toplu sözleşme düzeni getiriyoruz” vaatleriyle emekçilerin oyuna göz diken iktidar bu gün 4688 sayılı yasayı değiştirerek özgür toplu sözleşme bir yana kamu emekçilerinin grev hakkını bile engellemeye, özel istihdam büroları ile emekçileri köleleştirmeye çalışmaktadır. Torba yasa ile emek sömürüsü derinleştirilip, iş güvenliği yok edilerek çalışanların sürgün edilmesinin yolu açılmıştır.

Bugün kamu kaynakları ve emekçiler 12 Eylül 1980 darbe döneminden daha ağır bir baskı ve tehdit altındadır. Özel ve kamu alanları yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmeye, Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi ve tasfiyesi sağlanarak emek değersizleştirilmeye, kıdem tazminatları kaldırılmaya ve güvencesiz istihdam yaratılmaya çalışılmaktadır.

Bu süreçte toprağını, suyunu, havasını, yaşama hakkını savunanlar, toplu iş sözleşmesi ve örgütlenme hakkını savunan kamu emekçileri, kıdem tazminatlarının gasp edilmesine direnen işçiler, sağlıkta dönüşüm aldatmacasına karşı koyan sağlık emekçileri, örgütüne ve mesleğine yönelik saldırılara karşı mücadele eden mühendis, mimar ve şehir plancıları, evde, sokakta ve işyerinde var olma mücadelesi veren kadınlar, özerk-demokratik-bilimsel üniversite mücadelesi veren öğrenci ve öğretim üyeleri, düşüncelerinden dolayı cezaevlerine tıkılan aydın, yazar ve gazeteciler, inkar ve imha politikalarına direnenler, kısacası ülkemizdeki tüm muhalif unsurlar farklı yöntemlerle baskı altına alınmaya, susturulmaya ve etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır.

Siyasal iktidarın demokratik bir toplum yaratma isteği ve toplumsal dönüşüm programı yoktur. AKP genel seçimlerden aldığı çoğunluk iradesini devlet ve toplum üzerinde tam bir tahakküm kurma gerekçesi olarak kullanmaktadır. İktidar cemaatler eliyle devleti ve toplumu kuşatmakta,kendi medyasını, polisini, yargısını oluşturarak herkesi dinleyen ve izleyen, korkuya dayalı büyük bir gözaltı düzeninde kendisine tam olarak biat eden bir toplum yaratmaya çalışmaktadır.

Hepimizin görmesi gereken şudur; Türkiye çoğulculuk adı altında tek sesliliğe “ileri demokrasi” adı altında yeni bir diktatörlüğe sürüklenmektedir.

AKP eliyle yaratılan bu yeni düzende kamu kaynaklarının talanı, işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik, hukuksuzluk, güvencesizlik vardır ve dolayısıyla yaşama hakkı yoktur.

Bütün ezilenleri, yoksulları, işsizleri, kadınları, gençleri, çevrecileri, mağdurları, ötekileştirilenleri ve tüm halkımızı bu düzene karşı seslerini duyurmak için, temel haklarımız ve insanca yaşamı savunmak için, eşit,özgür ve demokratik Türkiye yaratmak için 08 Ekim’de Ankara’da yapılacak mitinge katılmaya çağırıyoruz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here