Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisi kadınları eyleme çağırdı. 3 Ağustos 2013 Cumartesi günü

saat:21.00 de gerçekleştirilecek eylem ile ilgil yapılan çağrı:

GÖZALTINDA ,SOKAKTA,EVDE,İŞTE..TACİZE TECAVÜZE HAYIR demek için gerçek eşitlik için sokaklarda olacağız ve taleplerimizi haykıracağız.Kadın cinayetlerini “politik cinayetler” olarak görüyoruz. Çünkü her şeyden önce, bize göre ne şiddet, öznesi belirsiz, cinsiyetsiz bir olgu, ne de kadınlara karşı şiddete başvuranlar, bunu hasta, sapık, eğitimsiz oldukları için yapıyorlar… Kadınlara yönelik şiddet, düpedüz, kadınları baskı altında tutmaya devam etmek için kullanılan bir “erkek şiddeti” aracı, erkek egemenliğini ayakta tutan mekanizmaların başlıcası. Kadın cinayetleri; kadınların bedenleri, cinsellikleri, kimlikleri, emekleri, hayatları erkeklerin tasarrufunda addedildiği için bu kadar yaygın; mahkemelerde, karakollarda, yasalarda kendine bu kadar güçlü dayanaklar bulabiliyor. Erkek şiddeti; dayaktan, tacizden, tecavüzden, intihar ettirmeden geçerek kadın cinayetlerine kadar varıyor.Bugün kadınların önünde neoliberal iktisadi politikalara ve muhafazakarlıkla güçlendirilmiş ataerkiye karşı mücadele etmek gibi bir zorunluluk vardır. AKP Hükümeti dini kullanarak, devletin ve ailenin kutsallığını her fırsatta tekrarlayarak yürüttüğü ikiyüzlü politikalarla, kadın emeğinin daha da ucuzlatılmasının, daha fazla sömürü ve yoksulluk, daha fazla şiddetin zeminini güçlendirmiştir.
ŞİDDETE,TACİZE,TECAVÜZE,SÖMÜRÜYE,YOKSULLUĞA KARŞI 03.AĞUSTOS.2013 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT:21.00 CUMHURİYET MEYDANINDA BULUŞUYORUZ.
ANTALYA HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ KADIN MECLİSİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here