KESK Antalya Kadın Meclisi bir açıklama yayınlayarak, kadınlara şiddet uygulayan Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu’nu kınadı.

KESK Antalya Kadın Meclisi açıklamasında, DİSK tarihindeki ilk ve tek Eş Genel Başkan Didem Erkıvanç Türkay ile Peri Özay Albayrak’ın uğradığı şiddetin sadece onlara değil tüm kadınlara olduğuna vurgu yaparak, “Kadın arkadaşlarımızın yalnız olmadıklarını buradan haykırıyoruz. Şiddet kimden gelirse gelsin kınıyor ,teşhir ediyoruz.” sözleri yer aldı

ERKEK, DEVLET ŞİDDETİ HER YERDE!!

Erkek şiddeti sadece devletten, kocadan gelmiyor, mücadele ettiğimiz her alanda erkek şiddeti kendisini yeniden üreterek, politikleşerek karşımıza çıkıyor. Yüzyılların ürünü olan erkek egemen zihniyet bedenimizi, kimliğimizi, emeğimizi her geçen gün daha fazla görmezden gelerek kadına yönelik şiddeti normalleştiriyor.

En son 25 Kasım’a giderken Antalya’da Dev Turizm İş Eş Genel Başkanlığı yapan Didem Erkıvanç Türkay, genel başkan Mustafa Yahyaoğlu’nun keyfi kararlarına karşı geldiği, yanlış bulduğu kararlara imza atmadığı için sendika içinde mobbinge maruz kalmıştır.

Genel Başkan Mustafa Yahyaoğlu 8 Mart çalışmaları kapsamında sendikasında çalışan arkadaşımız Didem Erkıvanç Türkay’ın üstüne yürümüş ve odadan kovmuştur. Arkadaşımız, daha sonra yine 8 Mart çalışmaları için 2 üye kadın turizm işçisi arkadaşla sendikaya gelmiş fakat genel başkanın talimatıyla kilitler değiştirildiği için sendikasına zile basarak girebilmiştir.

Sendikanın anahtarını istemesine rağmen verilmemiştir. 8 Mart döviz ve pankart çalışmalarını evinde yapmak zorunda kalan arkadaşımız yapılan ilk yönetim toplantısında anahtarı istemiş, Mustafa Yahyaoğlu’nun “anahtarı veririz ama sendikada bir şey kaybolursa senden bilirim” cümlesiyle mobbingin dozu daha da arttırılmıştır.

DİSK tarihinde ki ilk ve tek Eş Genel Başkan Didem Erkıvanç Türkay, 2 genel merkez yöneticisi ile birlikte usulsüz ve hukuksuz bir şekilde genel başkan Mustafa Yahyaoğlu tarafından görevlerinden el çektirilmiştir. Disiplin kurulu kararında sendikaya bir senedir gitmediği ve sendikal faaliyette bulunmadığı iftiraları atılmıştır. Disiplin kurulu üyesinin muhalefet şerhine bile izin vermeyen kadın düşmanı zihniyet oy çokluğuyla verilen kararı bile oy birliğiyle verilmiştir diyerek başka bir yalana daha imza atmıştır. Antalya 5. İş mahkemesi bu hukuksuzluğa son vererek arkadaşımızı sendikal görevine iade etmiştir.

5 Kasım 2017 Pazar günü sendikanın tüzüğüne aykırı bir şekilde Antalya Merkez Şubenin delege seçiminin olacağı duyumunu alan arkadaşımız, turizm işçisi arkadaşlarla birlikte sendika binasına gitti. Didem arkadaşımızın sendikada yaşamış olduğu mobbingi ve sonuçlarını çok iyi bilen Peri Özay Albayrak, Didem arkadaşımızı yalnız bırakmadı.

Sendika tüzüğüne ve yasalara aykırı hareket edildiğini vurgulayan arkadaşlarımız, karar defterini görmek istemiş ve tutanak tutmaya çalışmışlardır. Fakat bu defa arkadaşlarımız psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalmışlardır. Peri arkadaşımızın itilmesiyle başlayan arbede de Peri arkadaşımız beline, Didem arkadaşımızın da omzuna yumruk, bacağına tekme atılmıştır.

Biz Antalya KESK Kadın Meclisi olarak arkadaşlarımıza yapılan şiddet sadece onlara değil hepimize yapılmış kabul ediyor, yalnız olmadıklarını buradan haykırıyoruz. Şiddet kimden gelirse gelsin kınıyor ,teşhir ediyoruz.

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!!!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here