Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Attalos Heykeli önünde bir basın açıklaması yaparak Sheraton Bursa’da yaşanan işçi çıkarmaları protesto etti.

Sık sık “Turizm işçisi yalnız değildir”,” Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Turizm çalışanları köle değildir” sloganlarının atıldığı eylemde basın açıklamasını okuyan Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, “Bursa Sheraton Otelde üç işçi arkadaşımız sırf sendikal haklarını kullanmak isteyip, sendikamıza üye olduklarından dolayı ” 1 Ekim 2014 tarihinde ” Personel daraltması ve Performans Düşüklüğü ” bahane edilerek, işten çıkartıldılar. Asıl mesele, anayasal hakkını kullanıp sendikaya üye olan işçilere, Sheraton yönetiminin tahammülü olmamasıdır” dedi.

Sendika olarak işten atılanların işe iadesi için, hukuki süreci başlattıklarını belirten Yahyaoğlu, “Mücadelemiz, sadece hukuki süreçle sınırlı değildir. Sendikal Örgütlenme mücadelemiz, tüm hızıyla, İşten atılan arkadaşlarımız sendikalı şekilde işe dönene ve işyerinde çalışan tüm işçiler sendika üyelik haklarını özgürce kullanabilir olana dek, sürecektir.” şeklinde konuştu

Basın ve Kamuoyuna ;
Bursa Sheraton Otelde Üç işçi Arkadaşımız sırf Sendikal haklarını kullanmak isteyip, DEVRİMCİ Turizm İşçileri Sendikamıza üye olduklarından dolayı ” 1 Ekim 2014 tarihinde ” Personel daraltması ve Performans Düşüklüğü ” bahane edilerek, İŞTEN ÇIKARTILDILAR ”

Anayasal, Yasal ve Uluslararası Sözleşmelerle güvence altına alınmış bir hak olan ”Sendikaya Üye olma Özgürlüğü” Bursa Sheraton Oteli İşverenliği tarafından ihlal edilmiş, işçilerin bu hakkı kullanmaları fiilen engellenmiştir. Bu açıkça ” Hukuksuzluktur, Suçtur ”

Çıkartılan Üyemiz İşçiler, Bursa Sheraton Oteli açıldığından buyana çalışmakta olan ve bir arkadaşımız şantiyeden, inşaatından beri çalışan, kendi Departmanlarında sorumlu, kalifiye İşçilerdir. Personel daraltmasını gerekçe gösteren işveren, iş akitleri fesh edilen arkadaşlarımızın yerine, yeni personel alımı işlemine başlamıştır. Bu da şunu çok açık şekilde göstermektedir ki, iş daraltılması gerekçesi koca bir yalandır

.
Asıl mesele, anayasal hakkını kullanıp sendikaya üye olan işçilere, Sheraton yönetiminin tahammülü olmamasıdır. İstediği çalışma koşullarını işçilere dayatmak isteyen işverenlik, işçilerin kendi emekleri üzerine söz sahibi olmasını kabullenemiyor. Anayasada var olan sendikaya üye olma hakkını, hukuksuz ve gayrimeşru bir şekilde engellemeye çalışıyor.

Devrimci Turizm işçileri sendikamız, Sheraton yönetiminden görüşme talebinde bulundu. Yapılan görüşmede İşveren Temsilcileri, sendikaya karşı bir tavırlarının olmadığını belirtmişler, işten çıkartılan arkadaşlarımızın geri alınması talabimizi, Sheraton yönetimi ve Bina sahibi firma yetkilileri görüşerek, tarafımıza bilgi verileceğini belirtmişlerdir.

Bu görüşmenin üzerinden yaklaşık iki hafta geçmesine rağmen, tarafımıza bir geri dönüş olmamıştır. Sheraton Otel İşverenliğini, Anayasaya, Hukuka, İnsan haklarına saygılı olmaya ve uymaya, davet ediyoruz.

Sendikamız işten atılan arkadaşlarımızın işe iadesi için, hukuki süreci başlatmıştır. Mücadelemiz, sadece hukuki süreçle sınırlı değildir. Sendikal Örgütlenme mücadelemiz, tüm hızıyla, İşten atılan arkadaşlarımız sendikalı şekilde işe dönene ve işyerinde çalışan tüm işçiler sendika üyelik haklarını özgürce kullanabilir olana dek, sürecektir.

Turizm iş kolu emek yoğun bir sektördür. Turizm iş kolunda kayıt dışılık, uzun ve ağır çalışma koşulları, düşük ücretler, esnek çalışma, sezon dışı işsizliğin, haksızlıkların en yoğun yaşandığı iş kollarından biridir.

Bu turizm işçilerinin kaderi değildir.

Biz, Devrimci turizm işçileri sendikası, turizm işçilerinin öz örgütü olarak, bu haksız, hukuksuz, yasa, vicdan tanımaz çalışma koşullarını değiştireceğiz.

1947 yılından bu yana, sendikasız kalmamış bir sektör olan Turizm, yine ”SENDİKALI YAŞAMLA” buluşacak. Turizm İşçileri, İşçi Sınıfı mücadelesinde, her zamanki yerinde olacaktır.

Bursa Sheraton İşçileri yalnız değildir.
Yaşasın Sınıf Dayanışması

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here