SGK Emekçileri Emeğine, Onuruna, Geleceğine Sahip Çıkmaya Devam Edecek!

Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi (BES) fazla mesai ücretlerinin iyileştirilmeli  olarak maaşlara eklenmesi, ikramiye vs gibi diğer kazanılmış hakların geri verilmesi ve diğer talepleriyle ilgili basın açıklaması yaptı.

SGK Antalya İl Müdürlüğü  önünde bir araya gelen BES üyeleri adına konuşan BES Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar   “Büro Emekçileri Sendikası olarak Kasım ayında 2013 yılı bütçe takvimine karşı “Emeğimize onurumuza geleceğimize sahip çıkıyoruz” talebi ile başlattığımız eylem programımızda genelde büro emekçilerinin özelde ise SGK emekçilerinin taleplerinin bütçede yer almasını talep ettik. 2012 Aralık ayında ek ödemelerimizin emekli aylığına dâhil edilmesi, kaldırılan fazla mesai ücretlerinin iyileştirme olarak maaşımıza eklenmesi talebiyle ülke genelinde topladığımız dilekçeleri yarım gün iş bırakma eylemi yaparak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderdik.”dedi

Talepleri için bugün yine ülkenin dört bir yanında meydanlarda olduklarını ifade eden Mustafa Ayar “Siyasi iktidarı uyarıyoruz, taleplerimize kulaklarınızı tıkamayın; büro emekçilerinin mücadelesinin karşısında duramayacaksınız. Yandaş sendikanız Büro Memur Sen’i artık SGK emekçileri de daha iyi tanıdı. İlgili sendikadan kitlesel istifaların artarak devam ettiği bir süreçte büro emekçilerinin onurlu sesi BES yine alanlarda, bundan sonrada alanlarda olmaya devam edecek.” Şeklinde konuştu.

Mustafa Ayar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in kamu çalışanlarıyla ilgili  açıklamalarını da eleştirerek “Sayın Bakan kamu emekçilerini itibarsızlaştıran açıklamalarınızdan vazgeçin, “Kamu emekçilerinin iş güvencesi olduğu için çalıştıramıyoruz! Performans uygulaması başlatacağız! Kamuda iş güvencesini kaldıracağız! Kamu emekçilerinin tamamını iller arası rotasyona tabii tutacağız!” söylemleri ağzından düşmeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i uyarıyor ve çalışma koşullarımızı görmek için işyerlerimize davet ediyoruz.” dedi.

İş güvencelerini müzakere ettirmeyeceklerini belirten Mustafa Ayar, Bizlerin mücadelesi “İnsanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek” mücadelesidir. Bu talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Taleplerimiz için mücadelemizi yükselterek sürdüreceğiz.”dedi

Taleplerini birkez daha tekrarladıklarını söyleyen Mustafa Ayar “666 Sayılı KHK’nın neden olduğu hak kayıpları iade edilmeli, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında çalışan müfettişlere ödenen ikramiyeler tüm çalışanlara ödenmelidir.Genel olarak kamu çalışanları yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Konfederasyonumuz tarafından hesaplanan yoksulluk sınırı olan 3.481 TL. taban aylık olarak tüm kamu çalışanlarına verilmelidir. Diğer kamu çalışanlarında olduğu gibi SGK çalışanlarının da emekli olduğunda maaşları % 50-60 oranında azalmaktadır. Bu nedenle emekliliği hak ettiği halde ekonomik ihtiyaçlarından dolayı çalışmak zorunda kalan binlerce SGK emekçisi bulunmaktadır. Bu sebeple maaş dışında SGK emekçilerine ödenen diğer ücretler emekli aylığına dâhil edilmelidir.

Tüm atama ve yer değiştirmelerde kıdem ve liyakat ilkesine uyulmalı, Merkez Müdürü ve Müdür yardımcısı kadroları için sınavlar açılmalı.

Kurum içi yükselme (şeflik ve memurluk) sınavlarında puanlama usulü kaldırılmalı, hizmet yılı ve eğitim durumu uygun olan herkesin sınava girebilmesinin önü açılarak sınav sonucuna göre atamalar yapılmalıdır.

İcra Memurluğu ve Sosyal Güvenlik Denetmenliği gibi kadrolara yapılacak sınavlara kurum içerisinden alımlar yapılmalıdır.Merkezlerde uygulama birliği sağlanmalıdır.

Her türlü yüz okuma, kamera, turnike ve sigara saatleri gibi mobbing uygulamalarına son verilmelidir.  Tüm Merkez müdürlüklerinin fiziki ortamları düzeltilmeli, çalışma koşulları iyileştirilmeli, çalışanların ulaşım ve yemek sorunları çözülmelidir.

50 ve üzeri personel çalışan tüm merkezlerde kreş açılmalı ve yeteri kadar lojman sağlanmalıdır.

İş yoğunluğunun azaltılabilmesi için zorunlu mesai uygulamaları yerine yeni kadrolu ve güvenceli personel istihdam edilmelidir.

Engelli personelin durumlarının iyileştirilmesi ve engel durumlarına uygun işlerde çalıştırılmaları sağlanmalıdır.

Her türlü keyfi ve ayrımcı uygulamalara son verilmelidir.

Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, kurum tarafından kaliteli ve ücretsiz hizmet anlayışı esas alınmalıdır.Vatandaş odaklı çalışma sonucu memurlar üzerinde uygulanan soruşturmalara, baskılara, son verilmelidir.

SGK Emekçilerinin yaşadığı sorunların çözümü için başta AKP Hükümeti olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını SGK emekçilerinin sorunlarına çözüm bulmaya davet ediyoruz” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here