Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi (BES) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda

görüşülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine ilişkin SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. SGK Antalya İl Müdürlüğü önünde toplanan BES üyeleri adına konuşan BES Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar:

“TBMM ‘de bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bütçesi, Plan  Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. Büro Emekçileri Sendikası Olarak İşkolumuzda Bulunan Kurumların  Bütçeleri, Plan Bütçe Komisyonlarında görüşmeleri öncesi, Plan Bütçe Komisyonu üyesi milletvekillerine taleplerimize ilişkin fakslar çekerek, Merkezde ilgili Bakanlıklar, illerde ise ilgili kurumlar ve başkanlıklar önünde, basın açıklamaları ile sorunlarımızı ve 2013-2015 Bütçesinden beklentilerimizi ve taleplerimizi kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyoruz.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kurumlarda çalışan kamu emekçilerinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nedeniyle doğan hak kayıplarının telafi edilmesi, insanca yaşayabilecekleri temel ücret başta olmak üzere, çalışma koşullarını iyileştiren, özlük ve sosyal hakları karşılayan bir bütçe oluşturmak için başta AKP Hükümeti olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Plan Bütçe Komisyonu Üyelerini ve Milletvekillerini  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışanlarının seslerini duymaya davet ediyoruz” dedi.

BASINA VE KAMUOYUNA

30 Ekim 2012’de TBMM’nde görüşülmeye başlayan 2013-2015 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı görüşmeleri devam etmektedir.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin her geçen gün daha da derinleştiği günümüzde; kamu emekçilerinin kazanılmış hakları ellerinden bir bir alınmakta, kamu çalışanlarının maaşlarına 2012 yılı içerisinde yapılan ortalama %6-7 oranında maaş artışları daha kamu emekçilerinin cebine girmeden, başta akaryakıt olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlarla buharlaşmıştır.

AKP iktidarının uyguladığı neo-liberal ayrımcı politikalar emekçiler arasındaki ücret adaletsizliğinin daha da derinleşmesine ve iş barışının bozulmasına neden olmuştur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kurumlarda, başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere yeniden yapılanma adı altında uygulanan politikalarla çalışma yaşamında  âdete ilklere imza atılmaktadır.

Performans esaslı çalışma kamuda ilk defa Sosyal Güvenlik Kurumunda uygulanmaya konmuş yine;

İŞKUR’da sözleşmeli personel istihdam edilmeye başlanmış. yine ; hiçbir kurumda olmayan mesai takibi “Yüz okuma” yöntemi ile yapılmaya başlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve  İŞKUR’ da unvan ve görevde yükselmelerde liyakat ve kariyer rafa kaldırılmış, kadrolaşma Bakanlık ve bağlı kurumlarda yaygın bir hale gelmiştir.

Eşit işe eşit ücret adı altında çıkarılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eşit işe eşit ücret vermek şöyle dursun Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının ücretlerinde kayıplar oluşmuş. Yine bilindiği gibi 14.01.2012 tarihinde hükümleri uygulanmaya başlayan 666 sayılı KHK ile Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışanlarının yılda iki defa aldığı asgari ücret tutarındaki ikramiyeleri iptal edilmiştir ancak ikramiye 01.01.2012 tarihinden itibaren tahakkuk ettiği için ocak 2012 ikramiyesi tüm Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına ödenmiş olmasına rağmen SGK Başkanlığı bir ayrımcılığa daha imza atarak Temmuz 2012 ikramiyelerini sadece Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında çalışan müfettişlere ödenmiş olması hiçbir hakkaniyet ölçüsüyle bağdaşmadığı gibi SGK‘ca verilen hizmetin bir bütün olarak değerlendirilmediğini göstermektedir.

Bugün dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken minimum aylık gıda harcaması olarak tanımlanan açlık sınırı 1,060 TL, açlık sınırının tüketim harcamasına dağıtılması ile elde edilen yoksulluk sınırı ise 3,351 TL’dir. İçinde bulunduğumuz yıl toplu sözleşme adı altında sürdürülen süreçte yine belirleyici olan tek başına hükümet olmuş, adından başka toplu sözleşme ile alakası olmayan bir süreç hâkim kılınmıştır, Önümüzdeki yıl için hükümetin tek taraflı olarak yaptığı belirleme ile kamu çalışanlarına %3+3’lük maaş artışı öngörülmüş olup kamu çalışanlarının önemli bir kısmı yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Ülkemizde bütçe yapısının kanayan yarası dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payının oldukça yüksek oluşudur. Gelişmiş ülkelerde dolaylı vergilerin payı %30’u aşmazken, ülkemizde bu oran %60 civarındadır. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2013 yılı bütçesiyle ilgili olarak TBMM’nde yaptığı sunumla mevcut tasarıya yapılabilecek tek eleştirinin dolaylı vergilerin payının bütçede yüksek olmasıdır diyerek dolaylı vergilerin yüksekliğini ve bu konuda hükümetin basiretsizliğini tescil etmiştir.

2013 yılı bütçesinde gelir kalemlerindeki değişimlerde toplumsal adaletle bağdaşmamaktadır. Tasarıda şirketlerin sorumlu olduğu kurumlar vergisinde hiçbir artış öngörülmezken, birer dolaylı vergi olan ÖTV’de yaklaşık %17, KDV’de ise yaklaşık %18 dolayında artış öngörülmekte olup, önümüzdeki dönemde vergi sisteminin adaletsiz dolaylı vergilere dayandırılacağı görülmektedir.

Bugün Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm illerde alanlardayız.

TBMM ‘de bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bütçesi, Plan  Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. Büro Emekçileri Sendikası Olarak İşkolumuzda Bulunan Kurumların  Bütçeleri, Plan Bütçe Komisyonlarında görüşmeleri öncesi, Plan Bütçe Komisyonu üyesi milletvekillerine taleplerimize ilişkin fakslar çekerek, Merkezde ilgili Bakanlıklar, illerde ise ilgili kurumlar ve başkanlıklar önünde, basın açıklamaları ile sorunlarımızı ve 2013-2015 Bütçesinden beklentilerimizi ve taleplerimizi kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kurumlarda çalışan kamu emekçilerinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nedeniyle doğan hak kayıplarının telafi edilmesi, insanca yaşayabilecekleri temel ücret başta olmak üzere, çalışma koşullarını iyileştiren, özlük ve sosyal hakları karşılayan bir bütçe oluşturmak için başta AKP Hükümeti olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Plan Bütçe Komisyonu Üyelerini ve Milletvekillerini  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışanlarının seslerini duymaya davet ediyoruz.

Mustafa AYAR

BES Antalya Şube Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here