Dev Turizm İş sendikasında yaşanan tasfiye sürecinin ardından turizm işçileri üyeliğe de kabul edilmiyor.

Sendikalarına üye olamayan turizm işçileri bu haksız ve hukuksuz durumu yaptıkları basın açıklaması ile protesto ettiler. Açıklamaya çok sayıda turizm işçisinin yanısıra Dev Turizm İş Eş Genel Başkanı Didem Erkıvanç Türkay ile Eğitim Daire Başkanı Barış Bergil’de katılarak destek verdiler.

Basın açıklamasını okuyan turizm işçisi Semra Yelsali, Genel Başkan Mustafa Yahyaoğlu’nun “ben yaptım oldu” tavrını eleştirerek üyeliğinin sendikanın işçilere ait olduğunu vurguladı. Yelsalı, “Sendika, genel Kurullarda koltuk yenileyenlerin değil, işçilerindir” dedi.

Dev Turizm İş’te son dönemde 3 genel merkez yöneticisi usülsüz ve hukuksuz bir şekilde görevlerinden el çektirilmiş, Ankara temsilcisi ve Genel Örgütlenme Uzmanı görevden alınmış, İstanbul Şube feshedilmişti.

BASINA VE KAMUOYUNA

Ben bir turizm işçisiyim. Yaklaşık yedi yıldır bu sektörde çalışıyorum. Her sezon farklı bir işletmede çalışmak zorunda kaldım.2012 yılında Devrimci Turizm İşçileri Sendikasına, kuruluşundan bir yıl sonra üye oldum. Resmi olmayan şube yöneticiliği ve DİSK’li kadınlar adına çeşitli toplantılara katılıp, sendika adına faaliyetlerde bulundum.

2015 yılında o dönem çalıştığım işletmenin kendisini farklı bir iş kolunda göstermesi üzerine üyeliğim zorunlu olarak düştü. 2017 yılında, 18 numaralı iş kolunda faaliyet gösteren bir işletmede çalışmaya başlamam ile tekrar sendika üyeliğimi yapmak için başvurdum. Fakat üyeliğim hiçbir gerekçe gösterilmeden, e-devlet üzerinden reddedildi. Eski genel Merkez yöneticisi olan turizm işçisi eşimin üyeliği de kabul edilmemişti.

Geçtiğimiz ay Devrimci Turizm İşçileri Sendikasının 3 Genel Merkez yöneticisinin tasfiye sürecini üzüntüyle takip ettim. Eş Genel Başkan, Eğitim Daire Başkanı ve Örgütlenme Daire Başkanı uydurma gerekçelerle, hukuksuz ve usulsüz bir şekilde 6 ay boyunca görevlerinden el çektirildi. Genel kurul hesabı yapan bürokrat zihniyet, karar mekanizmasında muhalif hiçbir sesin olmasını istememektedir. Bunun için genel merkez yöneticilerini görevden el çektiren “Karar”, genel kurulu da kapsayacak şekilde 6 ay olarak “dizayn” edildi. Bizim gibi emekten yana olan turizm işçileri, sendika bürokratları tarafından engellemelerle karşılaşmaktadır.

İstanbul’da bulunan ve oranın örgütlenmesi için en çok çaba sarf eden arkadaşlarımız hukuksuzca görevden alınıp , İstanbul şube feshedildi. Diğer şubeleri , sendika bürokratlarının atadığını ve muhalif bir sese tahammülleri olmadığını biliyorum.

Açıklamamın başında bahsettiğim gibi, her şeyden önce bir turizm işçisi olarak, DİSK’e bağlı Dev Turizm İş’e üye olabilme hakkım engellenemez. Disiplin cezası gerektirecek bir durumda bulunmadığım halde, disiplin cezası verebilmesi için bile öncelikle üyeliğimi kabul etmesi ardından disiplin kuruluna sevk etmesi gerektiğini hatırlatıyorum.

Sendikamız da ki hukuksuzluklar zincirinin yaklaşmakta olan genel kurulda, koltuk kaybetme korkusundan dolayı yapıldığının farkındayım. Sendikamızın kuruluşundan bu yana emek veren kadroların bir bir tasfiye edilmesi ve aynı zamanda anti demokratik uygulamalar, sınıf sendikacılığıyla bağdaşmamakta ve sendikamızın ilkelerine ters düşmektedir.

Devrimci Turizm İşçileri Sendikası(Devturizmiş)genel başkanı ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), yönetim kurulunda olan Mustafa Safvet Yahyaoğlu, bu hukuksuzluklara imza atarken, gerekli işlemlerin başlatılması için DİSK’e çağrıda bulunuyorum. Mobbing, tasfiye, “tek adam” , yalan, iftira gibi davranışlardan dolayı genel başkanı ilkeli davranmaya davet ediyor, sendikanın asıl sahipleri olan turizm işçilerinin üyeliklerinin kabul edilmesini istiyorum.

Bizler, asgari ücrete ancak 6 ay çalışabilen, kışın çoğunlukla işsiz kalan, çoğunlukla maaş alamayan Turizm İşçileri olarak, gerçekten işçilerin yönettiği ve “DEVRİMCİ” bir sendikaya ihtiyaç duyuyoruz. Biliyoruz ki sektörde çalışmayanlar, yaşadığımız zorluklar hakkında en ufak bir fikre sahip değildir.

Sendika, Genel Kurullarda koltuk yenileyenlerin değildir!

Sendika, İşçilerindir!

Turizm İşçisi Semra YELSALİ

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here