Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Aydın Kanza Parkı’nda toplanan yüzlerce kişi “Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi” “Katil IŞID işbirlikçi AKP””Yaşasın Halkların Kardeşiliği” sloganları ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısı ile düzenlenen yürüyüşün sonunda ortak basın açıklamasını okuyan Şemsettin Kalay, “1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısı ile ülkemizin her köşesinden barışa dair çağrılarımızı haykırıyor, barış çığlıklarımızı, Ortadoğu halklarının barışı ve kardeşliği için yükseltiyoruz. Barışın hepimiz için en onurlu ve insani çözüm olduğunu bir kez daha haykırmak istiyoruz. ” dedi.

Açıklamanın ardından şiirler okundu, türküler eşliğinde halaylar çekildi

ADI BARIŞ OLAN HAYALİMİZİ GERÇEK KILMAK İÇİN….

İnsanlık tarihinde, egemenlik ilişkilerinin kurulduğu günden bu güne, savaş egemenlerin, barış; bu çıkar savaşlarının faturasını ödeyen halkların talebi olagelmiştir. Günümüzde de aynı senaryo devam ettirilmektedir..

Başta Ortadoğu olmak üzere Dünyanın birçok yerinde yaşanmakta olan çatışmalar, savaşlar ve şiddet, insanlığın geleceğini tehdit etmekte ve insanın en temel evrensel hakkı olan “yaşama hakkı”nı elinden almaktadır.

Dünya halklarının baş düşmanı ABD ve diğer emperyalist güçler, önce Afganistan, Irak, arkasından Suriye’de enerji kaynaklarına ve yollarına sahip olmak için her tür oyunu oynadı, oynuyor. Empreryalist devletler ile işbirlikçileri; AKP, Suudi Arabistan, Katar gibi bölge devletlerin beslemesi ve desteklediği IŞİD, ÖSO ve El Nursa gibi uluslar arası savaş çeteleri Suriye’yi kana buladılar. Yetmedi IŞİD Rajava’da Kobane’ye saldırdı ve yüzlerce insanı katletti. Şimdiyse Irakta; Ezidilerin kutsal kenti Şengal’de tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Binlerce insanı katleden, kadın satış pazarları kuran, Dünya’nın gözleri önünde insanların kafalarını kesen IŞİD çetelerinin yaptıklarını Dünya adeta seyrediyor. Ortadoğu Halklarının bir diğer katili İsrail ise Gazze’deki katliamlarını sürdürüyor.

Ülkemizin yeni başbakanı olacak Dışişleri Bakanı’nın yönlendirdiği dış politika: “Komşularla sıfır sorun”dan neredeyse her komşumuzla savaş noktasına gelmiştir. Tüm bunlar ülkemizin hızla ve geri dönülmesi çok zor tehlikeli kulvara sokuyor. Bölgemizde süren savaş, bu savaş karşısındaki politikamız halklarımızla Ortadoğu Halkları arasındaki kopuşu büyütmekte, çatışma potansiyelini artırmaktadır.

AKP Hükümeti eliyle sürüklendiğimiz bu süreç, bölgesel bir savaşa doğru yol aldığımızı gösteriyor. Emperyalist devletler ve bölgenin kapitalist güçleri kendi çıkarları uğruna tüm Ortadoğu’yu savaş alanına çevirme, gayretindedirler. ABD işbirlikçisi AKP halklarımıza büyük acılar getirecek bu tehlikeli politikadan derhal vazgeçmelidir. Bu gelişmeler karşısında; tüm halklarımızı duyarlı olmaya, savaş kışkırtıcı politikaları mahkum etmeye, Kürt sorunun demokratik ve anayasal güvenceyle çözümü için müzakerelerin sürdürülmesi talebini desteklemeye, Alevi yurttaşlarımızın, Ermeni, Süryani, Çerkez, Laz, Arap vd halkların eşitlik, inanç ve kültürel haklarının, işçilerin ve emekçilerin, kadınların, gençlerin, yoksulların, hak taleplerinin yanında durmaya çağırıyoruz.

Bütün emek ve meslek örgütlerine, yüreği insanlıktan ve emekten yana atan tüm siyasal, toplumsal, yapılara, çevrelere, platformlara buradan bir kez daha sesleniyoruz:

Biz, bütün dünyada ekilen nefret tohumlarına, halklar arasında yaratılan düşmanlığa karşı barış istiyoruz, bölge halklarıyla dostluk ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. Kürt sorunun; yasalarla güvenceye alınmış demokratik çözümünü, diğer azınlık halkların ana dilerinde kültürlerini geliştirmelerini, inanç ve insani haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz. İstiyoruz ki, halklarımızın hakları; eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik yasaların teminatı altında olsun.

Biz, savaşa, işgale ve talana ortak olmayan, demokratik; kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, cinsi, yönelimleri, görüşleri ne olursa olsun, eşit haklara sahip yurttaşlar olarak, öncelikle demokratikleşmenin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı barış içinde, kardeşçe bir arada yaşayacağımız bir ülke istiyoruz

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısı ile ülkemizin her köşesinden barışa dair çağrılarımızı haykırıyor, barış çığlıklarımızı, Ortadoğu halklarının barışı ve kardeşliği için yükseltiyoruz. Barışın hepimiz için en onurlu ve insani çözüm olduğunu bir kez daha haykırmak istiyoruz.

Ölümlere seyirci kalmamak, Ortadoğu’daki kan gölünün biran önce kuruması, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için, Halkların kardeşliğinin ve barışın düşmanı; emperyalizme, ırkçılığa, ayrımcılığa, milliyetçiliğe, militarizme karşı, barış çığlıklarımızı yükseltiyoruz.

ACIYI DEĞİL BARIŞI PAYLAŞALIM
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE EŞİTLİĞİ
SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ

ANTALYA EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here