Antalya İMECE Ev İşçisi Sendikası Attalos Meydanı’nda 16 Haziran Dünya Ev İşçileri Günü nedeniyle yaptıkları basın açıklamasında “16 Haziran 2011 tarihinde ILO( Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından “Ev İşçilerine İnsana Yakışır İş Sözleşmesi” kabul edildi. Aynı zamanda 16 Haziran’ın “Dünya Ev İşçileri Günü” olarak kutlanmasına karar verildi. Bütün ev işçilerinin gününü kutluyoruz” denildi.

Sendikadan Nezire Terzi tarafından okunan basın açıklamasında ev işçileri olarak yaşadıkları sıkıntıları anlatarak bunlara çözüm istediler. Açıklamada şunlar söylendi:

“Türkiye’de 2013 yılında İmece Ev İşçileri Sendikası’nı kurduk. Bugün Türkiye’de verilere göre 1 milyondan fazla ev işçisi bulunmaktadır. Sendikamız ev işçilerinin iş yasası kapsamına alınması ve insana yakışır iş koşullarına kavuşması için mücadele etmektedir.

Sigorta ve emeklilik haklarımız için, ev işçiliğinin mesleki standartlarının oluşması için sendikal çalışmalar içinde örgütleniyoruz ve mücadeleyi her geçen gün büyütmeye çalışıyoruz.

Bu süreçte; camdan düşerek hayatını kaybeden onlarca ev işçisi arkadaşın olduğuna tanık olduk, hayatını sakatlanarak devam ettirmek zorunda olan arkadaşlarımız oldu ve pek çoğumuz menüsküs, bel fıtığı, astım, alerji gibi çok çeşitli meslek hastalıklarıyla yaşamaya devam ediyoruz.

Ev işçileri olarak genellikle kayıt-dışı çalıştırıldığımızdan emeklilik, sağlık gibi sosyal güvenlik haklarından ve kriz dönemlerinde işsizlik, kısa çalışma ödeneği gibi geçici çözümlerden yararlanamıyoruz. Gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Sadaka değil, güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz.

Pandemiyle birlikte biz ev işçilerinin yaşam ve iş koşulları daha da ağırlaştı. Ev işçileri bir yandan covid-19 virüsüyle mücadele ederken ölümle açlık arasında kaldı.

Geçtiğimiz yıl yüze yakın ev işçisiyle görüşmeler yapan sendikamız ev işçilerinin pandemide yaşadıkları hak gasplarını raporlaştırdı. Temas ettiğimiz ev işçisi kadınların büyük bir çoğunluğunun salgın sürecinde ücretsiz olarak işten çıkarıldığını öğrendik. Genel olarak ev işlerinde çalışma saatlerinin uzun olduğundan şikâyetçiler; öyle ki günlük on saat çalışan bile var.

Bazılarının molası yok, olanlar ise on beş dakika ile ifade ediyor, İşverenler tatile gidip geldiklerinde biriken ev işlerinin kendilerini zorladığını belirtiyorlar.

Salgın döneminde çalışanlar ise ev halkının bütün bireylerinin karantinada olmasından dolayı ev işlerinin normalin birkaç katı arttığını ifade ediyor. Çünkü birebir görüşme yaptığımız ev işçilerinin ifadelerine göre bir iş tanımları olmadığı için ev temizliğinin yanında; yemek yapımı, evdeki yaşlı bakımı varsa evde hayvan bakımına kadar evin bütün işleri ile ilgileniyorlar.

Bugün dünyada ev işçileri sokakta taleplerini haykırıyor. Hala birçoğumuz iş güvenliğinden yoksun ve kayıt dışı çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye ILO’nun C 189 nolu ‘’ev işçilerine insana yakışır iş sözleşmesi’’ni hala imzalamadığı gibi ilk imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’nden de çekilme kararı aldı. İstanbul Sözleşmesi’nden tek adamın kararıyla çıkılması biz ev işçilerinin de can güvenliğini tehdit ediyor. Buradan bir kez daha sesleniyoruz ILO C 189 imzalansın!

İstanbul Sözleşmesi’nin fesh edilme kararı geri çekilsin!

İmece Ev İşçileri Sendikası olarak; taleplerimiz “bütün kayıt dışı çalışan işçilerin talebidir “diyoruz ve herkesi bu sese ortak olmaya davet ediyoruz.

Ev emeği görünmeyen bir emek olduğu için ev işçilerinin emeği de değersiz. Biz ayrımcılığa itiraz ediyor, emeğimizin karşılığını almak istiyor, güvenceli iş talep ediyoruz!

Ev işçileri iş yasası kapsamına alınsın!

ILO C-189 Ev İşçilerine İnsana Yakışır İş Sözleşmesi ivedilikle İmzalansın!

Ev işçilerine sosyal güvence, emeklilik hakkı istiyoruz!

Ev işçilerine ev işlerine gittikleri vakit; yeterli derecede salgın bilgisi ve koruyucu tüm araç- gereçler sağlanmalıdır!

Göçmen Ev işçilerinin çalışma koşulları iyileştirilmelidir!

Ev işçilerine Güvenceli bir yaşam istiyoruz!

Yaşasın Ev İşçilerinin Örgütlü Mücadelesi!

Ev işi İş, Ev işçisi İşçidir!”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here