Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği, 19 Aralık 2011 saat 10:00’da Rektörlüğe dilekçe verecek.

Dernek yönetim kurulunun konuyla ilgili çağrı metni

Değerli Üyelerimiz;

Aydınlanmayı temsil eden üniversiteleri ve aydın olmaları nedeniyle öğretim elemanlarını kontrol altına alma, onlar üzerinde baskı oluşturma ve bu arada kendi dünya yaklaşımlarını fiili durum yaratarak kabul ettirme anlayışının sonucu olarak Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalından sonra türban konusu ile ilgili olarak öğretim üyelerine yönelik ikinci bir soruşturma dalgasını tüm üniversiteye yayılmış şekilde hep birlikte yaşamaktayız. Bunun sonucu olarak üniversitemizin değişik fakültelerinde görevli arkadaşlarımıza soruşturma açılmış durumdadır.

Hepimizin bildiği gibi türbanla üniversiteye girmek Anayasa’ya, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı olmakla birlikte özellikle Tıp ve Eğitim Fakültelerinde evrensel meslek değerleriyle de bağdaşmamaktadır. Son olarak Rektörlüğün Akademik Kurullarda yaratılan fiili durum için dayanak olarak gösterdiği İstanbul Üniversitesi’ne yazılmış yazıya karşı açılmış davada da Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermiş bulunmaktadır.

Konuya farkındalık içinde yaklaşan, demokratik hukuk devleti anlayışına sahip çıkan ve öğrencisi ile karşı karşıya kalmak istemeyen öğretim üyelerinin yönetsel mekanizmalardan istediği çözüm önerilerine tutanak tutulması gerektiği belirtilerek yanıtlanmasına karşın, yasal sorumluluğunu yerine getiren öğretim üyeleri hakkında soruşturma açılması uygulamanın artalanını gözler önüne sermektedir. Hukuk dışı, üniversitelerin özerk yapısını yok edici ve aydınlanmacı birikimini karartıcı söz konusu tutumunun kabul edilebilmesi ise olanaklı değildir.

Öğretim üyelerini baskı altına almaya yönelik ve hukuka uymanın sorgulandığı bu soruşturmaların bir an önce durdurulması, demokratik hukuk kurallarının topluma egemen olmasının sağlanması, üniversitemizin aydınlanmanın yol göstericiliği ile bilim üreten ve eğiten olarak asli görevlerine dönebilmesinin sağlanması için, sizlerin katılımı ile organik yapı özelliği kazanan Öğretim Üyeleri Derneği olarak  19 Aralık 2011 tarihinde saat 10:00’da basın mensubu arkadaşların katılımı ile birlikte Rektörlüğe dilekçe verilecektir.

Arkadaşlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, desteğinizle güçlenmek, hukuksuzluğa dur demek için 19 Aralık 2011 saat 10:00’da Rektörlük önünde sizlerin katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla.

 

Yönetim Kurulu

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here