173 yıllık bir geçmişe sahip olan PTT’nin 5 Mart 2013 tarihi

itibarıyla meclise verilen kanun tasarısıyla Anonim Şirket (AŞ) yapılmak istenmesine karşı çalışanlar GREVe çıktı.

Antalya PTT Başmüdürlüğü önünde toplanan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber-Sen, Kamu-Sen’e bağlı Türk Haber-Sen ve BASK’a bağlı Bağımsız Haber-Sen üyesi PTT çalışanları basın açıklaması yaparak kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye başlanmasına  iş bırakarak tepki gösterdi.

PARA BABALARI İÇİN GÜL BAHÇESİNE ÇEVRİLECEK

Grup adına ortak basın açıklamasını okuyan KESK’e bağlı Haber-Sen İl Temsilcisi Mehmet Can Çelik, hükümetin bu tasarıyla PTT’nin düşük ücretlerle verdiği kamu hizmetini pahalı hale getirmeyi, çalışanları esnek, kuralsız ve iş güvencesiz istihdam etmeyi amaçladığını iddia etti. Tasarıyla, PTT’nin sunduğu kamu hizmetinin sermayenin kar hırsına teslim edilerek emekçilerin köleleştirilmek istendiğini belirten Çelik, “Hükümet, PTT’yi para babaları için ‘dikensiz gül bahçesi’ haline getirmeyi, hemen ardından da parça parça satmayı hedeflemektedir” dedi.

YAĞMA SÜRECİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Hazırlanan kanun tasarısında kamu yararı bulunmadığına vurgu yapan Mehmet Can Çelik, “PTT’nin anonim şirkete dönüştürülmesi süreci, ilk aşamada taşeronlaştırmanın önünü daha da açacak, hizmet kalitesi giderek düşecek ve pahalılaşacak, devamında da özelleştirme ile sonuçlanacaktır. Biz PTT çalışanları, bu yağma sürecine geçit vermeyeceğiz. Asla ve asla iş güvencemizi terk etmeyecek ve ne olduğu belirsiz statüye geçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

TASARI ÇEKİLMEZSE EYLEMLER SÜRECEK

Halkın da bu gidişe bir ‘dur’ demesi ve tasarının derhal geri çekilerek PTT’nin halka daha iyi hizmet verebilecek hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, aksi halde eylemlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here