Çağdaş Hekimler 4 Kasım 2017 Cumartesi günü saat:16.00’da Antalya Tabip Odası’nda bir panel/forum düzenliyor. 

Etkinliğin konusu “Şehir Hastaneleri Gerçeği ve Mersin Deneyimi” ile “Piyasalaşan Sağlık-Otoriterleşen Rejim Kıskacında Hekimler ve Sağlık Hakkı Mücadelesi”. Konuşmacılar ise Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan ve TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr.Ali Çerkezoğlu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here