ESM (Enerji,Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) Antalya Şubesi;

linyit kömür sahalarının,termik santrallerin ve elektrik dağıtım birimlerinin özelleştirilmesine karşı bir basın toplantısı gerçekleştirdi . ESM Antalya Şube binasında gerçekleştirilen basın toplantısında, basın açıklamasını ESM Şube Başkanı Tanju İŞERİ okudu.

ESM Antalya Şube Başkanı Tanju İşeri; “AKP iktidarı enerji alanındaki yanlış politikalarına bir yenisini daha ekleyerek; 12.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6353 sayılı torba yasa ile, 1979 yılında 2172 sayılı yasayla devletleştirilen, daha sonra 1983 yılında 2840 sayılı yasa ile devlet tarafından işletilecek madenler kapsamına alınan TKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan; Muğla (Yatağan-Turgut-Milas-Ören), Ankara (Nallıhan-Çayırhan), Sivas (Kangal),Konya (Ilgın), Çanakkale (Çan), Manisa (Soma), Bursa (Orhaneli-Keles),Bingöl (Karlıova), Bolu (Göynük), Çorum (Osmancık-Dodurga)

linyit sahalarının 04.06.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa 12.07.2012 tarihinde eklenen Geçici madde ile “2840 sayılı Kanuna ekli listedeki linyit ruhsatları ile daha sonra bu sahalarla birleştirilmek suretiyle 2840 sayılı Kanun kapsamına dahil olan linyit sahaları, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilir.” denilerek özelleştirilmenin önü açılmıştır.

Bu yasa ile tartışmasız ki, termik santrallere kömür sağlayan linyit sahaları da özelleştirilecektir. Bu özelleştirmeler; ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını arttıracak, yerli enerji kaynağımız olan linyit madenlerini, yerli ve yabancı sermaye tekellerine açacak, enerji maliyetlerini yukarı çekecek ve halkın elektriği daha pahalı kullanması sonucunu doğuracaktır. Aynı zamanda; linyit madenlerinin özelleştirilmesi, yeraltı kaynaklarımızın talan edilmesine neden olacaktır” dedi.

Tanju İşeri açıklamasının devamında “Bu özelleştirme ile özel sektör tarafından yapılacak sermaye yatırımı yeni bir endüstriyel tesis ortaya çıkarmayacağı gibi, üretim ve istihdam üzerinde de olumlu hiçbir etkisi olmayacaktır. Oysaki, madencilik sektörü ağır ve tehlikeli işler statüsünde olması nedeniyle, kalifiye eleman ve iş güvenliği açısından özel koşullar gerektirmektedir. Bu alanların özelleştirilmesiyle birlikte, iş güvencesi olmayan, düşük ücretle çalışan, emeği sömürülen, örgütsüz, sendikasız, köle profili oluşturulacaktır. Özelleştirilen sahalarda çalışacak isçiler, özel sektörün işi ucuza mal etme kaygısı yüzünden, büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakılacaktır. Santrallerde özelleştirmenin ilk adımını Kütahya Seyitömer linyit kömür sahalarının EÜAŞ’ a devri ile atmaya başladılar. Seyitömer Santrali bu yıl ihaleye çıkacak, peşinden sıra diğer santrallere gelecektir”. Dedi

ESM Antalya Şube Başkanı Tanju İşeri; “ESM olarak, linyit sahalarının termik santrallerle birlikte, elektrik dağıtım işletmelerinin neredeyse hibe edilerek özelleştirilmesine karsı çıkarken, enerji ihtiyacının karşılanması bakımından tek çözümün, kamusal üretim ve hizmet sunumundan geçtiğini” belirterek

“Bu konuda kamuoyu oluşturmakta ve halkımızı bilgilendirmekte kararlı olduklarını” söyledi

Siyasi  iktidara bir kez daha seslenen Tanju İşeri

“Termik santrallerle, termik santrallere kömür sağlayan linyit sahalarının ve elektrik dağıtım birimlerinin özelleştirilmesinden vazgeçin” dedi. Basın toplantısına KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Ayar ve KESK’e bağlı diğer sendikaların Şube başkanları da katıldı.

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here