HDP Antalya Milletvekili  Kemal Bülbül, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası’nın birlikte düzenledikleri basın toplantısını TBMM’ne taşıdı.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası  tarafından  okul aşılarının Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yapılamasına Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi tarafından yapılan okul aşılarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yapılacağına dair gerçekleştirilen basın toplantısını TBMM gündemine taşıyan HDP Antalya Milletvekili  Kemal Bülbül, Sağlık Bakanının yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Anayasa’nın 98’inci TBMM İçtüzüğünün 96’ıncı 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılması konusunda;

Kemal Bülbül

Antalya Milletvekili

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası 17 Haziran 2020’de, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi tarafından yapılan okul aşılarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yapılacağına dair gerçekleştirilen basın toplantısında SES Antalya Şube Başkanı şunları dile getirmektedir:

“Aile sağlığı merkezlerinde çalışan emekçilerin Sağlık Bakanlığı’nın yap-boz kararıyla iş yükü altında ezilmesini kabul etmiyoruz. Birinci basamak önce Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi olarak ayrılmış daha sonra Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi tek çatı altında toplanmıştır. Sağlık Müdürlüğü bölge tabanlı Aile Sağlığı Merkezleri de liste tabanlı hizmet vermektedir. Bölge tabanlı hizmette performansa dayalı ücretlendirme yoktur. Aile Sağlığı Merkezlerinde maalesef kayıtlı kişi sayısına ve performansa göre ücretlendirme söz konusudur. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin esas amacı koruyucu sağlık hizmetleridir. Yaklaşık 15 yıldır ülkemizde uygulanan Aile Hekimliği sistemi her geçen gün geni görevler, keyfi uygulamalar ve angaryalar altında kalmaktadır. Aile Sağlığı Merkezleri pandemi dönemi ve sonrasında başta kişisel koruyucu ekipman, personel, eğitim ve koordinasyon eksikliği nedeniyle halkın ve sağlık emekçilerinin sağlığı için riskli ortamlar haline gelmiştir. Bu yüzden birçok mesai arkadaşımız hastalanmış, hayatını kaybetmiştir. Aile sağlığı merkezlerinin, önceliğinin koruyucu sağlık olması gerekirken, sistemin açıklarının kapatıldığı, keyfi rapor ve ilaçların yazdırıldığı, kışkırtılmış sağlık taleplerinin yerine getirildiği yerler haline gelmiştir. Aile Sağlığı Merkezlerinin içine düşürüldüğü durum yetmezmiş gibi alınan yeni bir kararla, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi tarafından yapılan okul aşılarının 1 Temmuz 2020’den itibaren Aile sağlığı Merkezlerinde yapılacağı açıklanmıştır. Sağlık emekçileri kendilerini ilgilendiren bu önemli karardan basın yayın organları aracılığıyla haberdar olmuştur. Henüz bu konuda resmi bir yazı halen kurumlara tebliğ edilmemiştir. Uygulamanın planlamasına dair detaylandırma yapılmamıştır. Sadece ‘aile hekimleri yapacak’ şeklinde bir açıklama sağlık hizmetinin niteliği ve ulaşılabilirliği konusunda tereddütler oluşturmaktadır.”

Bu bağlamda;

1. Normalleşmeye sürecinde ülke genelinde vaka sayılarında ciddi artış olduğu, Antalya’da da vakalarda ciddi artış gözlendiği, yatan hasta yoğunluğu olmasa da evde tedavi görenlerin sayısında artışlar olduğu, özellikle Kemer ilçesinde ciddi vaka artışının olduğu ileri sürülmektedir. Yeni normal ile ilgili ne tür sağlık önlemleri planlanmaktadır?

2. Mevcut aile sağlığı merkezleri personel eksikliği, mekân darlığı, aşı dolaplarının yetersizliği başta olmak üzere birçok eksikten dolayı bu yeni iş yükünü kaldıracak durumda değildir. Aile sağlığı merkezlerinin eksikliklerinin giderilmesi ile ilgili olarak Bakanlığınız ne tür önlemler almıştır?

3. Çocukların sağlığı için aşıların ne zaman ve nerede yapılacağı ile ilgili bilim insanlarının, meslek odalarının ve sendikaların görüşü neden alınmamaktadır?

4. Mekânsal eksikliklerin dışında okul aşıları konusunda çalışma esasları da belirlenmemiştir. Aşılar okullarda yapıldığı gibi kısa bir sürede topluca mı yapılacaktır ya da mesai saatleri içinde zamana yayılarak mı yapılacaktır? Başta mülteciler ve mevsimlik işçilerin çocukları olmak üzere aile hekimlerinde kaydı olmayan çocukların aşıları kimler tarafından yapılacaktır?

5. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan ve her türlü haktan yoksun bırakılan sağlık emekçilerinin ücret kayıplarının karşılanması maksadıyla pandemi süresince taahhüt edilen ek ödemeler neden yapılmamaktadır?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here